image
image
auteur Hein Klooster

Gerrit HardenbergOp 31 maart 2019 overleed Gerrit Hardenberg op 92 jarige leeftijd.
Gerrit Hardenberg werd op 7 mei 1926 geboren in Medemblik. Na zijn studie aan de toenmalige Technische Hogeschool in Delft bekleedde hij een aantal functies in de staalbouwwereld, onder andere bij Werkspoor Utrecht. Zijn laatste functie tot zijn pensionering was hoofd van het ingenieursbureau Staal- en Werktuigbouw van Gemeentewerken Rotterdam.
Bij de gemeente Rotterdam is Gerrit Hardenberg bij het ontwerp en de bouw van vele Rotterdamse bruggen betrokken geweest. Ook werd hij diverse malen als adviseur betrokken bij de bouw van grote stalen bruggen elders in de wereld.

Op 4 maart 1992 vond in het toenmalige gebouw voor Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft op initiatief van wijlen prof. Ir. Jaap Oosterhoff de oprichtingsvergadering plaats van de Nederlandse Bruggen Stichting. De aanleiding tot het oprichten van de Nederlandse Bruggen Stichting was het schrijven van een boekenserie over de geschiedenis van de Nederlandse bruggenbouw. Gerrit Hardenberg was als deskundige op het gebied van stalen bruggen gevraagd zitting te nemen in het bestuur en werd vicevoorzitter. Die functie heeft hij bekleed tot 2001.
Vanaf de oprichting in 1992 heeft Gerrit deelgenomen aan de begeleidingscommissie bij de totstandkoming van de driedelige serie ‘Bruggen in Nederland 1800-1940’, met name het eerste deel over vaste bruggen van ijzer en staal.
Gerrit was ondanks zij hoge leeftijd ook nog een trouwe bezoeker van de jaarlijkse Bruggendag en de jaarlijkse excursies.
De Bruggenstichting is hem veel dank verschuldigd.
De Bruggenstichting wenst zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Copyright foto: Gert-Jan Luijendijk