Bestelling Canon van de Nederlandse Brug

Bestellen boek CANON VAN DE NEDERLANDSE BRUG

Om het boek te bestellen, kunt u hieronder uw gegevens invullen en wij zullen u het boek toesturen.
Kosten bedragen € 28,- per exemplaar.
Aankruisen wat van toepassing is (*)
Please specify your position in the company
Voorletters (*)
Vul hier uw voorletters in
Tussenvoegsel
Invalid Input
Achternaam (*)
Vul hier uw achternaam in
Emailadres (*)
Vul hier een geldig emailadres in
Postadres (*)
Vul hier uw adres in
Postcode en plaats (*)
Vul hier uw woonplaats in
Ik wil de Canon graag toegestuurd krijgen, à € 28,00 (incl. 6% btw) door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening nummer NL82 INGB 0000 0589 75 t.n.v. De Nederlandse Bruggenstichting in Rijswijk met vermelding van uw postadres.
Uw bestelling wordt na ontvangst van het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk verstuurd.
Aantal boeken (*)
Toegangsprijzen
opmerkingen
Invalid Input