Platform Fiets+Voetbruggen 2018

Uitnodiging voor het symposium Fiets + Voetbruggen op 1 november 2018 in Amersfoort.

 Het Platform Fiets+Voetbruggen is in 2014 onder auspiciën van de Bruggenstichting opgericht. Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van dit type bruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het integrale ontwerpproces in samenwerking met alle betrokken partijen.


LocatieLowerHateaBridge
Zaal de Schutter in de Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort
Datum
donderdag 1 november
Tijd
12.00 uur tot 18.15 uur
Toegangsprijs
• begunstigers van de Bruggenstichting € 60,– (ex btw)
• gepensioneerde begunstigers van de Bruggenstichting € 25,– (incl. btw)
• overige belangstellenden € 120,– (ex btw)
Doelgroep
opdrachtgevers, beleidsmakers, ontwerpende en uitvoerende partijen

4de Symposium Platform Fiets+Voetbruggen in Amersfoort

• 12.00 uur tot 12.40 uur Ontvangst met koffie en broodje
• 12.45 uur Opening
Door Edwin Megens, Architect bij StudioSK-Movares en voorzitter van het Platform Fiets+Voetbruggen.
Dagvoorzitter is Joris Smits, architect en brugontwerper bij Royal Haskoning DHV, hoofd van de Bridge Design & Research Group aan de TU Delft en bestuurslid van de Nederlandse Bruggenstichting.
• 13.00 uur Milieuvergelijking o.b.v. de CO2-voetafdruk van Accoya, Azobé, staal en beton
Door Pablo van der Lugt, TU Delft faculteit Architectuur en Bebouwde Omgeving.
Er wordt een milieuvergelijking gemaakt van de verschillende alternatieven voor de toepassing bij fietsbruggen. Accoya heeft t.o.v. niet hernieuwbare materialen een lagere CO2 afdruk en een negatieve invloed op de levensduur van de toepassing (cradle to grave). Tevens wordt ingegaan op de circulariteitskenmerken van de verschillende materiaal alternatieven op basis van het ‘Cradle tot Cradle’ principe.
• 13.30 uur Pilotproject duurzaamheid gemeente Amersfoort
Door Wouter Schik, Arcadis en Peter Heuven gemeente Amersfoort

De vervanging van zes houten fiets+voetbruggen is een pilotproject duurzaamheid van de gemeente Amersfoort. Maar wat is dan duurzaam en hoe doe je dat? Parallel aan het standaard ontwerpproces, is met de Aanpak Duurzaam GWW verkend welke duurzaamheidsthema’s in welke mate van toepassing zijn. Zorgvuldig worden alle ambitiethema’s beschouwd, met materiaalkeuze en circulariteit voorop. Hierbij zijn de LCA’s van verschillende alternatieven onderzocht. Fraaie, onderhoudbare en integraal duurzame bruggen zijn het eindresultaat, met als uitgangspunt hergebruik van hout en staal. Duurzaamheid blijkt niet duurder, maar is vooral een kwestie van slimmer nadenken, organiseren en dus investeren aan de voorkant.
•14.00 uur Pauze
• 14.30 uur
The value of good infrastructure design
Door Martin Knight, Martin Knight Architects, London UK
Wherever we are in the world, we associate bridges with a sense of place and this distinctiveness is  reassuring to people and explains the broad popular appeal of bridge design. Whether it is about improving
connectivity, generating civic pride, or creating a focal point which brings increased footfall, bridges add value and reinforce identity. The transformational transport infrastructure of past eras, exemplified by the works of brilliant engineers like Brunel and Eiffel, is a powerful reminder that time passes quickly yet quality endures. As we consider the design of new bridges and transport infrastructure, how do we keep these values in mind so that our legacy may be as well regarded, beautiful and sustainable as that of our predecessors?
• 15.15 uur Catharinabrug: langste en slankste brug van UHSB in Nederland
Door Chris de Weijer (DP6 architectuurstudio), Jan Versteegen (Pieters Bouwtechniek) en Edward Verschoor (Hi-Con)
De Catharinabrug in het hart van de historische binnenstad van Leiden is de langste en slankste brug in ultra hogesterktebeton (UHSB) in Nederland. De brug heeft een lichte S-vorm en steunt op twee pijlers in het water. De positie van de steunpunten en de lichte krommingen zorgen voor een vloeiende vorm die de routing van langzaam verkeer en vaartuigen versoepelt. Ondersteuning en dek zijn geprefabriceerd en ter plaatse aan elkaar gestort. Aspecten die worden toegelicht:
• achtergronden van het architectonisch ontwerp, detaillering, verlichting, 3D-model;
• constructie, berekening en regelgeving, eigen frequentie en comfort;
• uitvoering in UHSB, prefabricage elementen, maattolerantie, logistiek.
• 15.45 uur Pauze
• 16.15 uur Moreelsebrug Utrecht, toepassing van TMD’s
Door Bas Wijnbeld, ABT
De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad. De brug passeert 12 perrons en heeft een lengte van circa 300m. De brugdelen zijn  excentrisch opgelegd op de V-vormige pijlers. Door de bijzondere vormgeving van de brug ontstaat er dwars op de looprichting een moment op de pijlers welke in combinatie met de flexibiliteit in dwarsrichting van de pijlers er trillingen in zowel de verticale als de laterale richting ontstaan. In het ontwerp waren twaalf Tuned Mass Dampers (TMD’s) voorzien. Praktijkmetingen hebben  bijgedragen aan de exacte specificaties. De uitvoering naast een in bedrijf blijvend station Utrecht CS maakt het een bijzonder complex project, qua techniek en uitvoering. De presentatie zal zich richten op de uitvoering, meting en keuzes in het toepassen van TMD’s.
• 16.45 uur Project Javabrug Amsterdam, wat is de fiets / voetbrug van de toekomst?
Door Toon Banen en Ton de Rijcke ,gemeente Amsterdam
De Javabrug is de eerste vaste verbinding voor fietsers en voetgangers over het IJ tussen de beide zijdes van Amsterdam, Amsterdam Oost en Amsterdam Noord. De totale overbrugging is 210 meter; hierin zit een vaste brug van 160 meter, en een beweegbaar deel van 35 meter. De brug wordt ingepast in het huidige  vervoersnetwerk maar heeft een levensduur van 100 jaar. Hoe zorg je voor een robuuste verbinding met toekomstwaarde? Welke maatregelen moeten/kunnen nu al genomen worden om de ontwikkelingen de komende 100 jaar te kunnen faciliteren? Tijdens deze presentatie gaan we samen met de zaal proberen in de glazen bol te kijken van de ontwikkelingen van het vervoer per fiets in de stad.
• 17.15 uur Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter
• 17.30 uur Borrel met hapjes
• 18.15 uur Einde van de bijeenkomst

 Aalmarkt Leiden

 

   

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn