Bruggen Basiskennis voor civieltechnici

Auteur: Fred van Geesthbo boek 01

In het najaar van 2018 zal de Bruggenstichting een leermiddel uitgeven, waarin de basiskennis wordt gegeven waarover iedere HBO-abituriënt zou moeten beschikken om in de bruggenbouw actief te kunnen zijn. Dat geldt voor zowel de uitvoering, het ontwerp, de constructie als het onderhoud. Het is kennis die ook voor andere niveaus van onderwijs toegankelijk is, ‘van bol4 tot universiteit!’ De uitgave is een geheel herziene en aangepaste bewerking van die voor het MTS onderwijs van destijds van dezelfde auteur. In negen hoofdstukken komen alle aspecten van de bruggenbouw aan de orde:
• Vormgeving van bruggen
• Typen bruggen naar functie, toegepaste materialen en krachtsoverdracht
• Beweegbare bruggen van ophaalbrug tot rolbasculebrug


• Onderbouw van bruggen, landhoofden, pijlers en bijzondere pijlerconstructies
• Opleggingen en voegovergangen – werking en vormgeving
• Bovenbouw - het dek, bovenbouw in hout, staal, vvk (vezelversterkte kunststof), gewapend beton en voorgespannen beton, vakwerkliggers
• Uitvoeringsmethoden: vooraf vervaardigde en ter plaatse vervaardigde bruggen in staal, beton en vvk, vrije uitbouwmethode, schuifmethode
• Berekening van bruggen - uitgangspunten, brugbelastingen, voorbeeldberekening fiets+voetbrug
• Beheer en Onderhoud - inspectie, instrumenten voor inspectie en beheer van objecten

hbo boek 02
Om aan de wens van het onderwijs te voldoen, wordt gedacht aan een uitgave, zowel digitaal als in boekvorm. De kosten hiervan zijn nog niet definitief bekend, maar worden geschat op maximaal € 70,– per uitgave.
Formaat 250 mm x 235 mm, omvang circa 200 pagina’s.
De binnenkort te verschijnen uitgave past geheel in de kennisoverdrachtsdoelstelling van de Bruggenstichting en mag in het civieltechnisch onderwijs niet ontbreken.

aanmelden

 

 

Klik hier om in te tekenen voor het boek!

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn