Zoeken in Bruggen

Bruggen 2015

U kunt losse nummers bestellen bij het bureau van de Nederlandse Bruggenstichting, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Deze kosten € 10,00 per stuk incl. btw. en verzendkosten.

 

Samenvatting BRUGGEN 2015-4 (december 2015)

bruggen2015 04

Haalbaarheidsstudie Hangbrug in VVK van 3700 m
Kees van IJselmuijden, Royal HaskoningDHV

Over het Sognefjord in Noorwegen moet overbrugd worden. Het Noorse ontwerp betrof een hangbrug met twee drijvende pijlers vanwege de waterdiepte van 1300 m daar ter plaatse. Om de pijlers te vermijden is er een haalbaarheidstudie verricht voor een variant waarbij de pijlers in het water komen te vervallen, waarmee de overspanning 3700 m zou worden. Om dit te realiseren is gedacht aan het toepassen van vezelversterkt kunststof (vvk) vanwege het geringe eigen gewicht en de besparing op onderhoud. Ook werd nagegaan of het vervangen van de stalen hangkabels te vervangen door aramide-kabels.

2015 04 1
In deze haalbaarheidstudie concentreren we ons op de volgende punten:
Het gewicht van het dek; de verticale verplaatsing; de spanningen in het VVK-dek en de aramide kabels, het verschil tussen de 1e verticale frequentie en de torsiefrequentie.
Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de vormgeving van de brug en de pylonen aan te passen aan het materiaalgebruik.
In dwarsdoorsnede zijn er twee rijbanen in vvk ontworpen, die met stalen dwarsdragers in een open constructie met elkaar verbonden zijn.
Uit de studie blijkt dat bruggen met grote overspanningen ontworpen kunnen worden met nieuwe lichtere materialen zoals VVK. Het dek en de kabels voldoen aan hun functies en de spanningen zijn lager dan voor staalconstructies.
Dit artikel toont aan dat de realisatie van dit soort bruggen met VVK en aramide mogelijk is. Meer gedetailleerde berekeningen en tests zijn nodig om het verder optimaliseren van het ontwerp mogelijk te maken.

Lezingen 1e Bijeenkomst Platform Fiets+Voetbruggen dd. 10 november 2015

2015 04 2
Tijdens deze bijeenkomst is een eerste aanzet gegeven om te komen tot uitwisseling van ervaringen met de regelgeving en normen van bruggen voor langzaam verkeer en de ervaringen van het beheer van bruggen in vvk.
Matthijs van Almen, senior constructeur bij Iv-Infra, gaf  in zijn lezing ‘Ontwerpen van fiets-voetbruggen conform Eurocodes: Middel of Doel?’ een eerste aanzet om te komen tot een document Invulling Richtlijnen Fiets-voetbruggen, waarin aan de orde moeten komen:
-    De buitengewone ontwerpsituatie (zoals aanrijdingen en aanvaringen)
-    Overzicht van de informatie die wordt vereist van de opdrachtnemer in het kader van uitvoeringsbelastingen en berekeningen.
-    Specifieke eisen aan dynamisch gedrag door voetgangers
-    Aanvullende (strengere) eisen en aanbevelingen met betrekking tot winddynamisch gedrag van fiets- en voetbruggen.
-    Onderhoudsvoertuigen op fiets- en voetbruggen
-    Het afwegen van de veiligheidsrisico’s van permanente obstakels en van mogelijke onbedoelde voertuigen op bruggen.
Naast bovengenoemde punten bestaat het idee om kritisch te kijken naar belastingen op kleine fiets- en voetbruggen en, waar mogelijk, minder zware eisen te omschrijven voor dit type bruggen.2015 04 3

In de tweede lezing van Remco Renting, Afd. Beheer en Onderhoud, Provincie Groningen kwamen de ervaringen met vvk-bruggen aan de orde. Gewezen werd op de mogelijkheid om, wanneer de huidige voorschriften niet voorzien in de toepassing van vvk, er altijd via het Bouwbesluit de mogelijkheid is zelf de benodigde eigenschappen van het materiaal proefondervindelijk te bepalen. Branche-organisaties kunnen daarbij behulpzaam zijn. Hierbij valt te denken aan de invloeden van krimp en kruip, vochtigheid, vermoeiing en temperatuur. Ook het gedrag van bout- en lijmverbindingen moeten worden beschouwd.


2015 04 4

Werken van W.A. Witsen

In de serie Bruggen in de Kunst besteedt Michel Bakker dit keer aandacht aan de schilder Willem Witsen met een schilderstuk  ui t ca 1890 van ‘a foggy London’, waarin  Waterloo Bridge uit de mist opdoemt , alsmede een ets uit 1911 van de Amsterdamse Peperbrug over de Rapenburgwal. Het artikel schetst ook een mooi tijdsbeeld van het kunstenaarsleven in het Amsterdam van eind 19e eeuw – begin 20e eeuw.

Bruggen in de prijzen

In dit artikel wordt aandacht besteed aan bruggen die òf genomineerd òf in de prijzen zijn gevallen in het kader van de Betonprijs 2015 van de Betonvereniging en de Architectprijsvraag.

2015 04 5 2015 04 6

 

Samenvattingen artikelen BRUGGEN, aflevering 2015-3 (september 2015)

sep15 cover

Renovatie Galecopperbrug voltooidsep15 galecopperbrug

De Galecopperbrug, die eigenlijk uit twee stalen tuibruggen bestaat, is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in gebruik. Sindsdien zijn de verkeersbelastingen wat grootte en intensiteit betreft enorm toegenomen. Daardoor is er scheurvorming ontstaan in het stalen dek en troggen van de orthotrope plaatvloer. Vervanging of renovatie was noodzakelijk.

Vervanging zou tot onoverkomelijke stremming van het verkeer leiden en was daardoor op dit drukke verkeersknooppunt onaanvaardbaar. Renovatie met zo weinig mogelijk hinder voor verkeer en scheepvaart was het parool. Met de renovatie werden drie vliegen in één klap gevangen: reparatie van de beschadigde brug, aanpassing aan de huidig verkeersbelastingen  en het opvijzelen van de gehele constructie om op het Amsterdam-Rijnkanaal meerlaags containertransport mogelijk te maken.
Om de hogere belastingen te kunnen dragen, zijn vier grote stalen kokerliggers aangebracht, die op twee plaatsen aan de bestaande brug zijn gekoppeld. Twee liggers zijn bevestigd aan de zijkant van de brug en twee onder de brug tussen de bestaande liggers in. De nieuwe liggers zijn op eigen landhoofden en pijlers opgelegd. De stalen liggers zijn voorgespannen door de nieuwe liggers bij de pijlers wat op te vijzelen.
Daarnaast is de gehele constructie omhoog gebracht om de doorvaarthoogte met 0,70 m te verhogen.
Alle rijstroken werden tijdelijk versmald om een werkruimte van 15 m te verkrijgen, waarop het asfalt verwijderd werd en een tent werd geplaatst. De scheuren in en onder het stalen dek en in de troggen werden dicht gelast of gedeeltelijk vervangen. Om de verkeersbelasting beter te kunnen spreiden en om een duurzame oplossing te bieden, is besloten om het wegdek te met 75 mm dik hogesterktebeton te overlagen.

Nederlandse Bruggen in Hogesterktebetonsep15 hoogsterktebeton

In chronologische volgorde worden bruggen en brugsystemen beschreven, vervaardigd uit zeer-hogesterktebeton en ultra-hogesterktebeton, al of niet voorgespannen en al of niet voorzien van staalvezels. Na een korte uitleg over de begrippen hogesterkte-, zeer- en ultra-hogesterktebeton, worden achtereenvolgens de Wolthuisbrug in Purmerend, de Gooisebrug in Vleuten-De Meern, de brug Hoekersingel in Rotterdam, de Brug Zwaaikom over het Eindhovenskanaal in Eindhoven en de brug in de Hoflandstraat te Pijnacker. Het betreft hier alle geheel of gedeeltelijk voorafvervaardigde bruggen.
Door een gedegen onderzoek naar de materiaaleigenschappen en afspraken over de interpretatie van de regelgeving voor dit type materiaal is een brede toepassing nu mogelijk voor bruggen met een beperkte overspanning.
Toepassing van in het werk gestorte bruggen/viaducten in hogesterktebeton, is beperkt gebleven tot twee pilot-projecten van RWS in de tweede Stichtsebrug (1994) en in het knooppunt Burgerveen (1996).

De Verfroller verbindt twee culturen

sep15 haarlemIn Haarlem verbindt een brug niet alleen twee stadsdelen maar ook de gehele stad met Mutare , een plaats in Zimbabwe. Het gaat hier om de Vijfgatenbrug, een bijzondere ophaalbrug tussen Kampersingel en Antoniestraat. Deze ophaalbrug heeft een parallellogramvormige val en één hameistijl. Het rolvormige contragewicht boven in de hameistijl gaf de brug in de volksmond de naam “Verfroller”.
Bij geopende klap komt de verbintenis met Mutare tot uiting door een beschildering van de onderkant van de klap naar een ontwerp van Amigo Bondiya, een grafisch ontwerper en docent aan de Polytechnical Art School te Harare. Zijn ontwerp werd vanaf een ponton aangebracht door vakschilders van de bedrijven Waterman en Van der Zon.

Firth of Forth Brug op UNESCO Wereld Erfgoedlijst

Met deze ode aan ontwerpers, maar vooral ook aan diegenen die de brug onderhouden, is deze Schotse brug op de Wereld Erfgoedlijst geplaatst.

Boogbrug van papier

In Engeland is in het Lake District voor een kunstfestivalterrein een tijdelijke boogbrug van papier gemaakt. Kunstenaar Steve Messam zorgde voor de uitvoering en papierfabriek James Cropper leverde het roodkleurige papier.

Garden Bridge over de Theems in Londen

Een verslag van de voortgang van de realisatie van deze brug over besluitvorming, financiering, definitief ontwerp en realisatie van deze brug, waarmee in 2016 een aanvang zal worden genomen. Oplevering in 2018.

Samenvattingen artikelen BRUGGEN, aflevering 2015-2 (juni 2015)

Bruggen bij de Plofsluis

Een plofsluis wordt zo genoemd om reden dat in noodgevallen het water wordt tegengehouden door een hoeveelheid puin/klei dat uit een silo, nadat de bodem is opgeblazen, in het water terecht komt.
Zo ook de Plofsluis over het Amsterdam-Rijnkanaal om te voorkomen dat bij inundatie van de Hollandse Waterlinie te voorkomen dat het water via het Amsterdam-Rijnkanaal terug naar Amsterdam zou stromen. Over het Lekkanaal lag de Overeindsebrug en voor de sluis lag de Heemsteedsebrug waarmee Jutfaas en Houten met elkaar zijn verbonden. Deze verbinding werd verbroken door de uitbreiding van het Amsterdam-Rijnkanaal (1965-1981) waarbij langs de sluis een nieuw kanaal werd gegraven.
In de nota Belvedère (1999) is het behoud van de Hollandse Waterlinie aangewezen. Onderdeel daarvan is de herontwikkeling van het gebied Laagraven Oost tot groengebied met recreatieve functie. Onderdeel daarvan is het herstellen van de verbinding  tussen Jutfaas en Houten voor fietsers en voetgangers, wat een nieuwe brugvereiste: de Nieuwe Heemsteedsebrug over de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Overeindsebrug

Gelijktijdig verving Rijkswaterstaat ook de Overeindsebrug over het Lekkanaal. Dit in het kader van KARGO: Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud.
De bestaande Overeindsebrug was uitgevoerd als stalen verstijfde staafboogbrug, een brug met zware doorgaande liggers, versterkt met een boog. De brug dateert uit de jaren dertig van de twintigste eeuw en is een van de weinige boogbruggen die de Tweede wereldoorlog heeft overleefd. Bovendien was de brug nog geheel authentiek. Omdat de brug niet in een hoofdroute ligt en na de aanleg van de omleiding in het Amsterdam-Rijnkanaal nog minder betekenis kreeg, waren ingrijpende aanpassingen gedurende de levensduur van de brug niet nodig. Rijkswaterstaat onderschreef weliswaar de hoge cultuurhistorische waarde van de brug, maar achtte vervanging onvermijdelijk.

Nieuwe Heemsteedsebrug

Ook de nieuwe Overeindsebrug is uitgevoerd als boogbrug. De brug is eveneens ontwerpen door Edwin Megens van StudioSK/Movares maar gebouwd bij Mercon in Gorinchem In de nacht van 12 april 2015 werd de oude brug van de pijlers getild en verwijderd, waarna de nieuwe boogbrug met twee bokken op zijn pijlers werd gehesen. Deze operatie verliep zeer voorspoedig. De nieuwe brug weegt 576 ton, waarvan 474 ton uit staal bestaat. Een belangrijk verschil met de oude brug is dat de verbindingen zijn gelast, terwijl deze bij de oude brug nog waren geklonken. De hoofdoverspanning bedraagt ruim 86 meter. Inclusief de aanbruggen is de lengte bijna 119 meter.

London Bridge herbouwd in de Verenigde Staten

De London Bridge is één van de bekendste bruggen over de Theems in Londen en geldt als de oudste rivierovergang in de stad. Er hebben in de loop der tijd verschillende bruggen op deze plaats gelegen en tussen 1824 en 1831 werd een sierlijke vaste boogbrug gebouwd die vanwege het toenemende verkeer begin 20e eeuw werd verbreed. Maar ook die brug voldeed na verloop van jaren niet meer qua capaciteit en in 1968 werd deze verkocht aan Robert McCulloche, en rijke Amerikaanse ondernemer. De brug werd afgebroken en de originele bekledingselementen werden vervoerd naar de Verenigde Staten. In het stadje Lake Havasu City werd de brug ‘herbouwd’ en is een toeristische attractie bij uitstek.
 
McCulloch kocht de London Bridge, althans de granieten bekledingselementen, voor een bedrag van 2.460.000 dollar. Deze brugelementen werden in delen uit elkaar gehaald en keurig gecodeerd voor exacte herbouw in Lake Havasu City in de USA. Het ging dus niet om de hele brug, maar om de zichtbare brugwanden, de lantaarns op het dek en andere beeldbepalende ornamenten.
De opbrengst van de verkochte brug werd gebruikt voor gedeeltelijke financiering van de huidige London Bridge die tussen 1967 en 1972 werd gebouwd. Het is een utilitaire gewapend-betonconstructie die drie overspanningen telt.

Voor bezoekers van de London Bridge is in Lake Havasu City een informatiecentrum ingericht. Dit is ondergebracht in een nagebouwde Londense pub. Hier is het een en ander te zien over de geschiedenis van de London Bridge en zijn souvenirs te koop. De manager in het Visitor’s Center is Jan Kassies uit Vroomshoop. Deze welbespraakte oud-Twentenaar werkt hier al twaalf jaar en verzorgt ook de rondleidingen over de brug.

Niet alle originele bekledingselementen van de London Bridge zijn gebruikt voor de nieuwe brug in Lake Havasu City. Eén van de granieten elementen is door de Engelse gemeente Amersham geschonken aan haar zustergemeente Amersfoort. Langs de Stadsring die het oude centrum omgeeft, staat het granieten brok met de gedenkplaat als openbaar monument.

Paleisbrug Den Bosch geopend

9 mei jl. was het dan zo ver: de Paleisbrug in Den Bosch, die de verbinding vormt tussen de Koningsweg aan de kant van de oude stad en de noordelijk van het spoor gelegen nieuwe stadswijk Paleiskwartier, werd officieel met feestelijk vertoon geopend. De brug had eerder klaar moeten zijn, maar door omstandigheden was de bouw uitgelopen, zowel in tijd als kosten.
De brug is 250 meter lang en 10 meter breed en ligt 6,5 meter boven het spoor. De Paleisbrug overspant namelijk een flink aantal sporen in de routes tussen Den Bosch en Eindhoven, maar ook tussen Den Bosch en Tilburg
De nieuwe brug wordt, als de begroeiing met planten en bomen tot wasdom komt, een soort stadspark. De ontwerpers hadden de bedoeling een parkbrug te maken die in veel opzichten lijkt op de High Line in New York

Het ontwerp van het stadspark op de paleisbrug is van tuinarchitect Piet Oudolf. Zijn bekendste project is de Gardens of Remerberance in New York. Die tuinen herinneren aan de mensen die om het leven kwamen bij de aanslagen op 11 september 2001. Het beplantingsplan van de Paleisbrug verdeelt de brug in drie gebieden, elk met een eigen karakter en een eigen bloeiperiode.

Samenvattingen artikelen Bruggen 2015-1 (maart  2015)

Bruggendag 2015: Hollandse Meesters in de Bruggenbouw

Onder dimrt15-Edo-Vonkt thema is op 19 maart tijdens de jaarlijkse Bruggendag een vijftal lezingen gepresenteerd over bruggen, maar vooral over bruggenbouwers die betrokken zijn bij het bouwen van bruggen in het buitenland.
In zijn inleiding benadrukt Edo Vonk (ARUP) het belang van de taal en de cultuur van het land waar je als Nederlander bij de bouw van een brug betrokken bent. Hij wijst op de valkuilen in de Engelse taal, waarvan we meestal denken die redelijk te beheersen. (‘quite good‘ betekent ‘enigszins teleurstellend’). In Frankrijk wordt aan functionarissen veel ontzag toegekend naar gelang de plaats van de gevolgde scholing op een kwaliteitsranglijst van scholen. In Taiwan moet je bewust zijn van de relatie tot het vast land van China. Amerikanen zijn erg enthousiast en vinden het presenteren van opleiding en eigen ervaring geen snoeverij. In de Verenigde Arabische Emiraten is het moeilijk de Arabische cultuur te ontdekken, omdat je veelal met andere buitenlanders samenwerkt. Het is wel belangrijk dat je iets begrijpt van de overgang van de diverse nomadische volken naar het leven in een moderne, rijke oliestaat. Op het vaste land van China helpt het de cultuur te doorgronden als je het spreken in klanktonen en de zwierige manier van schrijven beheerst.

De Carolinabrug in Suriname (Niels Kuijpers)mrt15-carolinabrug

Nadat een eerdere brug over de Suriname Rivier in 2007 door herhaaldelijke aanvaringen in onbruik is geraakt, besloot men een nieuwe brug te bouwen. In het ontwerp is gekozen voor een andere locatie, waarmee de overspanning kon worden verkleind en de kans op aanvaring was teruggebracht. De weg tussen de plaatsen Carolina en Pierre Kondre moest daarvoor wel aanzienlijk worden omgelegd. De keuze viel op een vakwerkbrug met één rivierpijler, die van een zware aanvaringsconstructie is voorzien. Omdat al het bouwmateriaal per schip moest worden aangevoerd en een stremming van de rivier voor de scheepvaart niet werd toegestaan, is gekozen voor het horizontaal schuiven van de brug over een landhoofd, waarachter de brug in moten werd opgebouwd. Omdat gekozen is voor een vakwerkligger geldt als extra complicatie dat de belasting alleen ter plaatse van de knooppunten kan worden aangebracht. Om de uitkragingsmomenten tijdens de bouw zoveel mogelijk te voorkomen, is een lichte uitbouwsnavel van 75 m toegepast. Daar de landhoofden zo’n 7 meter in hoogteligging verschillen, moest de brug over 200 m ook vertikaal worden opgetild. De brug is stapsgewijs, als het betreden van een trap naar de overkant verplaatst. Het ontwerp en de uitvoering van alle onderdelen van de brug is in Nederland gedaan, waarna de elementen naar Suriname verscheept.
De rivierpijler bestaat uit een fundering van stalen buispalen tot in de rotslaag, die met beton gevuld zijn. Hierop is een betonnen sloof geplaatst en afgestort.
Het dek wordt gevormd door prefab betonnen platen, die met tijdelijke bovenloopkranen zijn gemonteerd. Het gehele project is binnen de gestelde tijd van één jaar gerealiseerd en in december 2014 opgeleverd.

Uitbreiding van de sluizencomplexen in het Panamakanaal (Jeremy Augustijn)

mrt15-panamakanaalIn deze lezing is vooral aandacht besteed aan de berijdbare sluisdeuren, die door Iv-Groep in Nederland is ontworpen, in Italië zijn gebouwd en naar Panama zijn getransporteerd. Speciale uitdagingen in het ontwerp waren de eisen t.a.v. de aardbevingsbestendigheid, het tegengaan van de lekkage van zoet water, het vermoeiingsaspect en de hoge mate van beschikbaarheid.
De deuren zijn dan ook dubbel uitgevoerd, zodat na aanvaring van een deur toch het schuttingsproces doorgang kan vinden.
Om aan de eis van lekkage van zoet water (5 l/m1/minuut) te voldoen, is een speciaal, door drukverschil geactiveerd afdichtings-/geleidingssysteem ontworpen, dat zorgt voor een soepele horizontale geleiding en een levensduur van 15 jaar heeft.
Om te zorgen voor een efficiënte en veilige verplaatsing van de deuren werd een speciaal drijfmechanisme ontworpen. Dit mechanisme, bestaande uit verwijderbare schotten en tijdelijke vaste ballast, zorgt ervoor dat de deuren zelfstandig en stabiel en rechtopstaand drijven.
Bij een aardbeving of aanvaring worden de boven- en onderwagens tegen overbelasting beschermd door een zogenoemde LLD: Load Limiting Device. Bij een te hoge belasting kan de LLD inveren en worden de verticale belastingen via de ‘poten’ van de deur doorgevoerd. Omdat de LLD zelfherstellend is, zal de deur na een aardbeving zijn originele positie weer innemen en kan de sluis direct weer in gebruik worden genomen.

Kuifje in China (Thijs Verburg)mrt15-kuifje-china

Onder deze titel werd ons een beleving geschetst van het ontwerpen en uitvoeren van de Tong Nanbrug in de stad Tianjin. Het ontwerp kwam als winnaar uit de bus bij een ontwerpwedstrijd, waaraan niet de minste, internationaal vermaarde ontwerpbureaus aan deelnamen. Dit is de manier waardoor men in China voor haar steden toonaangevende constructies wil verwerven om het aanzien van een stad te vergroten.
Toen de keuze op het ontwerp van Verburg Hoogendijk Architects was gevallen werd samen met DHV en de plaatselijke toezichthouders de brug verder ge-engineerd. In een vroeg stadium werd de uitvoeringsmethode en het materiaalgebruik door de opdrachtgever voorgeschreven. Detailengineering wordt overgelaten aan de aannemer.
In het ontwerp is een verband gelegd met de boomstructuren uit het weinige groen in de stad. Tijdens maaltijden met de opdrachtgever en het bijbehorende drankgebruik wordt nader geobserveerd of de ontwerpers en constructeurs hun klus wel aankunnen.
De Tong Nanbrug is een stadsbrug van vier rijstroken met een breedte van 30 m.
De brug moest aardbevingsbestendig zijn en temperatuursverschillen van +42 °C tot -27 °C kunnen verdragen.
Vragen over de uitvoering werden veelal afgedaan met de mededeling dat alles goed komt op de manier zoals men dat in China gewend was. Maar ook werd benadrukt dat China zich nog in een leerproces bevindt en al doende leert. En alles is goed gekomen.

Bouw je een brug in Panama? Vergeet dan de planning maar! (Edwin Thie)

mrt15-arupIn deze lezing maken we kennis met de organisatie ‘Bridges to Prosperity’, dat vanuit Denver USA opereert en aan ingenieursbureaus vraagt om ontwerpen voor eenvoudige hangbruggen te maken en uit te voeren om streken in ontwikkelingsgebieden te verbinden met gebieden die belangrijk zijn voor educatie, gezondheidszorg en afzetmarkt. Inmiddels heeft de organisatie meer dan 140 bruggen gebouwd. Bij alle projecten wordt intensief samengewerkt met de lokale bevolking en gebruik gemaakt van ter plaatse beschikbare materialen. Daarnaast wordt bruggenbouwkennis overgedragen die makkelijk kan worden herhaald of gekopieerd.
Ingenieursbureau Arup heeft zijn medewerking aan dit project toegezegd en een brug in Ciricito (Panama) gerealiseerd, evenals een eenvoudige ontwerpinstrument ontwikkeld om dit type bruggen te ontwerpen.
Voor de hangkables zijn tweedehands kabels van havenkranen gebruikt, die wel voor het gebruik als hangkabel zijn goedgekeurd, maar niet meer aan de strengere eisen in de havens voldeden.
Het storten van betonspecie in de jungle is een speciale ervaring, temeer daar aanvoerwegen onverhard zijn, wat na regen een uitdaging vormt.
Edwin Thie heeft vakantiedagen opgeofferd om deze brug mee te helpen bouwen en heeft zelf geld ingezameld door het verkopen van zelf ontwikkelde  bouwpakketjes op schaal van de brug.
Bijzonder is ook het ontwikkelde A-frame om met behulp van menskracht de stalen pyloon van de hefbrug op te richten. 

Bouw van de Dalsfjordbrug (Jaco Lemmerzaal)

Het is een openbaring te vernemen dat het Nederlandse bedrijf HSM Steel Structures yussen 1997 en 2013 betrokken is geweest bij de bouw van vijf hangbruggen over de Noorse Fjorden.mrt15-dalsfjordbrug
Zo ook de Dalsfjorsbrug met een hoofdoverspanning van 523 m. De brug is een onderdeel van een verbinding, waarvan ook tunnels een onderdeel vormen. Tijdens de lezing werd uit de doeken gedaan hoe hangkabels ter plaatse kunnen worden gesponnen uit draden en strengen. Maar voor deze brug is gekozen voor twee hoofdkabels, die elk uit zes kabels zijn opgebouwd met een diameter van 110 mm. De zogenaamde catwalks die dienen als werksteiger tussen de pylonen onder de hangkabels zijn een uitdaging voor mensen met hoogtevrees!
De segmenten van de brug zijn vanaf een ponton ingehesen. Bij de positionering van de pontons is gebleken, dat de variatie in het zoutgehalte in een fjord invloed heeft op de positionering van de ponton.
Voor Nederlandse en ook Europese staalbouwers zal het in de toekomst steeds moeilijker worden om deze grote contracten aan te nemen, ook in Noorwegen. Er is veel internationale concurrentie, waarbij Chinese, Japanse, Koreaanse en Amerikaanse bruggenbouwers steeds meer interesse tonen in de Noorse markt.

Brugslag en Waterbouwkunde bij de Koninklijke Landmacht

P. Spitsmrt15-brugslag

Oud diensplichtig soldaat bij de Genie en redacteur van ons blad doet verslag van de huidige rol van de Genie bij de bouw van tijdelijke bruggen en andere (water)bouwkundige aspecten. Het beschikbare materieel wordt beschreven. Er is een integratie ontstaan tussen civiele organisaties, zoals bijvoorbeeld de waterschappen, om in geval van nood snel mensen en materieel te kunnen mobiliseren. Ook minder urgente zaken als de Vierdaagse in Nijmegen en het bevrijdingsconcert op de Amstel in Amsterdam, behoren tot het takenpakket.  Het Geniemuseum in Vught geeft een uitstekend overzicht over materieel en diensten.

“Beter dan door welke teekening dan ook”, de bruggen van fotograaf Pieter Oosterhuis
Michel Bakkermrt15-pieteroosterhuis

Rijkswaterstaat gaf in de 19e en 20e eeuw opdracht aan de pioniers onder de fotografen om de uitvoering van grote waterstaatskundige werken op de gevoelige glasplaat, dan wel celluloid vast te leggen. Speciale aandacht in dit artikel voor de foto’s van Pieter Oosterhuis (1816 - 1885). In het Nationaal Archief te Den Haag is tot 12 juli o.a. zijn werk te bewonderen in de tentoonstelling Blikvangers, waarin Nederland door de ogen van diverse fotografen is vastgelegd.

Prijsvraag  Ontwerp Fiets-/wandelbrug over de Karitaatmolensloot in Delft

mrt15-prijsvraag

Verslag wordt gedaan van de uitslag van deze wedtijd voor studenten Bouwkunde en civiele Techniek van de TU-Delft. Het winnende ontwerp is van Rafail Gkaidatzis, een Griekse Bouwkunde student. Wanneer de financiering rond is van een fiets- en wandelroute, die het Sciencepark met het landelijke Midden-Delfland gaat verbinden, wordt deze brug van vezelversterkt kunststof en staal gerealiseerd.

Vervangen Bruggen in de Gemeente Rotterdammrt15-rotterdam

Tot dit jaar zijn er in Rotterdam zo’n 200 voetgangersbruggen  vervangen. Daartoe zijn er vijf standaardtypen ontworpen. Zo herkent men de basisstijl, de moderne stijl,  de natuurparkbrug, de kleine maat en type E ‘Tuindorpidylle’.

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn