image

Platform Bruggenbouwers ontmoeten Bruggenbouwers

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de online-Brugdialogen.

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus willen graag in gesprek u. Uw kennis en ervaring is hard nodig voor de vormgeving van de uitdagende en omvangrijke opgave waar we voor staan: de renovatie van de Nederlandse civiele kunstwerken. Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen. Het afgelopen jaar zijn er diverse Bruggenontbijten georganiseerd om dit onderwerp met elkaar uit te diepen. Eind juni willen we starten met een online vervolg hierop: Brugdialogen!

Brugdialogen

Iedere laatste donderdag van de maand 8.00-9.00 uur

Start: Donderdag 25 juni 8.00-9.00 uur

AANMELDEN

Opzet Brugdialogen

Maandelijks zullen we online met elkaar in gesprek gaan. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Dit doen we door een gesprek tussen enkele specialisten en ervaringsdeskundigen te faciliteren. Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.
Belangrijke uitkomsten uit het bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.
Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

Klik hier om u als deelnemer aan te melden. U krijgt vervolgens een uitnodiging met daarin een link en toelichting over het gebruikte programma (video-conferentie-systeem ZOOM). Bent u een keer verhinderd? Geen probleem; u meldt zich per dialoog aan. De Brugdialogen zullen maandelijks steeds op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Vroeg? Ja, op tijd, zodat het andere afspraken niet in de weg staat en omdat u toch al van plan was de spits te mijden.

Noteer alvast in de agenda: 26 november, klokslag 8.00-9.00 uur

Tot dan!

Hartelijke groet,

bouwagenda Anita Baas (Bouwagenda)
bouwcampus Marco Hofman (Bouwcampus)
logo wit Harm Telder (Bruggenstichting)
crow Reinier Trommel en Jos Wessels (CROW)
wow Jetske Eefting (Platform WOW)