terug

Nieuws uit 2001

Bediening van bruggen.

Het wel of niet bedienen van bruggen levert in ons land de nodige problemen op. Hieronder volgt een kleine bloemlezing:

  1. De schippers moeten vanaf 1 juli 2000 de brug over de dubbele Wiericke in de buurtschap Hogebrug zelf bedienen. De brugwachtster, die in dienst was bij het Hoogheemraadschap "De Stichtse Rijnlanden" heeft ander werk en er was geen vervangster of vervanger te krijgen. De brug kan nu electrisch worden bediend door de watersporters.
  2. De schippersorganisatie Schuttevaer heeft aan de bestuursrechter in Rotterdam gevraagd de Rijkswaterstaat op te dragen de bruggen tot windkracht 8 te blijven bedienen. De Rijkswaterstaat had om veiligheidsredenen besloten om de bediening van de bruggen te staken bij windkracht 7, zijnde de nieuwe veiligheidsnorm. (bron: provinciale Zeeuwse Courant)
  3. De tijden van één brugwachter per brug zijn definitief voorbij. Camera's nemen de situatie ter plaatse op en sturen beelden naar een centrale regelkamer, waar brugwachters onafhankelijk van de weersomstandigheden de bruggen op afstand bedienen. Deze beelden worden soms via het normale telefoonnet verzonden, maar in toenemende mate via glasvezelkabels, die sneller en betrouwbaarder zijn. De aanlegkosten van een glasvezelkabel zijn echter hoog, vooral als de afstanden groter worden. (bron: Installatie Journaal)
  4. Annie Bisschop gaat na 37 jaar trouwe dienst als brugwachteres in Giethoorn met de VUT. Haar laatste periode was niet de gemakkelijkste. De brug over de Dwarsgracht is een smalle. Regelmatig trokken automobilisten aan beide kanten op om elkaar midden op de brug tegen te komen. Een moet er dan achteruit wat scheldpartijen en scheve gezichten opleverde. (bron: Opregte Steenwijker Crt)
  5. De politiek in de gemeente Dongeradeel maakt zich zorgen over de veiligheid bij de brug Stienfek bij Ee. De gemeente is van plan deze brug op afstand te gaan bedienen. Omwonenden vrezen dat de pleziervaart nu voorrang krijgt en zij geconfronteerd worden met lange wachttijden en onveilige situaties. Wethouder S. Boorsma zei dat Dongeradeel een van de laatste gemeenten in Friesland is die nog meerdere brugwachters heeft.
  6. Alle 38 beweegbare bruggen van de Gemeente Groningen zullen in de toekomst op afstand worden bediend vanuit het Havenkantoor aan de Oosterkade. De overige 20 bruggen, die in beheer zijn bij de provincie, De Rijkswaterstaat en de Spoorwegen worden al op afstand bediend. De kosten zullen ruwweg 10,5 miljoen gulden bedragen. (bron: Nieuwsblad van het Noorden 04-09-01)

Nieuwe spoorwegdraaibrug te Grou over het Prinses Margrietkanaal.

Het Prinses Margrietkanaal is zowel voor de beroeps als de pleziervaart een zeer belangrijke route. Het is als "staande mast route" de enige route tussen Zeeland en Lauwersoog, waar schepen zonder hoogtebeperkingen kunnen passeren, zonder buitengaats te gaan. Ook voor het treinverkeer tussen Zwolle en Leeuwarden is deze brug een cruciale schakel.

Holland Railconsult ontwierp een nieuwe dubbelsporige draaibrug met een doorvaarthoogte van 7,50 m en twee doorvaartopeningen van 22 m, ter vervanging van de bestaande twee enkelsporige basculebruggen met een doorvaarthoogte van 5,50 m en een doorvaartopening van 16 m. Deze brug met een totale lengte van 65 m is hiermee de grootste beweegbare spoorbrug van Nederland geworden. De totale overbrugging is ongeveer 100 m lang. Op 13 november 2000 is deze brug in gebruik genomen. (bron: Nieuwsblad Holland Railconsult sept. 2000)

Groot onderhoud aan dertig jaar oude Ketelbrug

Rijkswaterstaat is in oktober 2000 begonnen met een grootscheepse opknapbeurt van de Ketelbrug, waarover dagelijks ruim 33.000 auto's, vrachtwagens en motoren rijden. De werkzaamheden bestaan uit het renoveren van de opleggingen, het versterken van de betonconstructie, het vernieuwen van het wegdek en de leuningen en slagbomen. (bron Waterkampioen)

Ontsluiting IJburg  

Door HBG Civiel Staalbouw te Schiedam is een nieuwe brug gebouwd in de ontsluitingsweg tussen de Ringweg A10 en de nieuwe wijk IJburg in Amsterdam. De brug is ontworpen door de Engelse architect Nicholas Grimshaw en het Ingenieurs Bureau Amsterdam maakte de berekeningen en leverde de detailtekeningen.

De brug, genoemd naar de Amsterdamse wethouder Ennaeus Heerma, heeft een totale lengte van 230 m. De stalen boogbruggen hebben overspanningen van 75 m, 30 m en 75 m. De doorvaarthoogte is 5,80 m. De brug bevat twee rijstroken, twee sneltramsporen en aan beide zijden fiets en voetpaden. De aanneemsom was 61 miljoen gulden.(bron: Cobouw ) Op 3 september 2001 is de brug, die in de volksmond naar goed Amsterdams gebruik al een aantal bijnamen heeft gekregen ("de kameel"  en "de BH") officieel geopend.

Jan Schaeferbrug in Amsterdam

Op 8 augustus 2000 is met drie drijvende kranen het 70 m lange deel van de Jan Schaeferbrug op zijn plaats gevaren. De brug, genoemd naar de Amsterdamse wethouder en staatssecretaris van Volkshuisvesting, verbindt de kop van het Java-eiland met de Oostelijke Handelskade in de hoofdstad. De brug is ontworpen door de Amsterdamse architect Ton Venhoeven. De vierendeelligger is ondanks de grote overspanning van 75 m slechts vier meter hoog. De brug bevat twee rijstroken en aan weerszijden brede fiets en voetpaden.(bron: Haarlems Dagblad en Cobouw )

Spoorbrug over de Rijn bij Oosterbeek

In de Rosandepolder aan de zuidwestzijde van Arnhem wordt een nieuwe extra watergang gegraven, waardoor de Rijn meer water zal kunnen afvoeren in tijden van hoogwater. De bestaande spoorbrug wordt daartoe met enkele overspanningen verlengd. (bron: Gelders Dagblad)

Kloosterbrug in Monnickendam

Over de naam van deze brug, die van een nieuw houten brugdek is voorzien bestaat veel onduidelijkheid. De brug verbindt het Weezenland met het Roozendaal. Volgens een kaart van Frederik de Wit uit de zeventiende eeuw is de naam Roozendaalse brug. Omstreeks 1750 werd hij Blauwe brug genoemd en tegenwoordig wordt de brug door veel Monnickendammers Weezenbrug genoemd, maar dat is de naam van de naast deze brug liggende houten ophaalbrug . (bron:Noordhollands Dagblad ed. Nwe Noordhollandse Courant 05-09-01)

Trambrug in Schipluiden

De karakteristieke vakwerkboogbrug werd in 1900 gemaakt ten behoeve van de tramverbinding Delft-Schipluiden-Maassluis.. In 1968 werd de tramlijn opgeheven, maar gelukkig bleef deze brug behouden. Er ligt sinds 1974 een fietspad op. De gemeente Schipluiden is zeer waterrijk, in de gemeente liggen 80 bruggen en daar zijn vele fraaie exemplaren bij. De vereniging Oud Schipluiden doet veel historisch onderzoek en heeft inmiddels veel historisch materiaal verzameld.(bron: Delftse Courant )

John Frostbrug over de Rijn te Arnhem

Deze brug is niet alleen een brug maar ook een monument, dat herinnert aan het Airborne Division. Daarom wil een groot deel van de Arnhemmers de brug de kleur geven van de baretten van de manschappen van de Airborne Division die in september 1944 hevig strijd leverden op de brug. De kunstenaar Peter Struycken zal in maart 2001 met ideeën komen voor de uiteindelijke kleurkeuze.(bron: Gelders Dagblad)

Inmiddels is nu beslist dat dat de kleur zilvergrijs blijft, zoals een monument betaamt. De brug wordt 's-avonds wel in maroonrood aangelicht. (bron De Gelderlander).

Eilandbrug over de IJssel in de N50

Deze nieuwe tuibrug krijgt een lengte van 400 m en een hoofdoverspanning van 150 m. De pylonen worden 94 m hoog. De architect is Frits Volkers van de Rijkswaterstaat. In september zijn de eerste palen van 34 m lengte geslagen. In augustus 2002 moet dit 177 miljoen gulden kostende kunstwerk gereed zijn.(bron: Zwolse Courant)

Bartlehiem, Elf Stedenbrug

Uit onderzoek is gebleken dat de houten palen, waarop de beroemde Elf Stedenbrug over de Finkumervaart rust, op de waterlijn zijn verrot. Deze palen van de brug, die op de grens van de gemeenten Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel ligt, worden binnenkort vervangen door nieuwe.Beide gemeenten dragen elk de helft van de kosten ad fl 25.000,-. (brin: Nieuwe Dokkumer Courant)

Steentil bij Aduard

Deze bekende stenen brug over het Aduarderdiep is dringend aan een renovatie toe. De brug, die stamt uit de kloostertijd, waarschijnlijk van ongeveer 1300, toen de monniken de waterstaatkundige werken aanlegden. Voor herstel van dit Rijksmonument zal wel ongeveer 1,5 miljoen gulden nodig zijn. (bron: Nieuwsblad van het Noorden, 06-09-01)

Dintelhavenbrug voor wegverkeer

Naast de fraaie Dintelhavenspoorbrug is een brug voor wegverkeer gebouwd. Het is de langste voorbouwbrug van Nederland met een vrije overspanning van 192 m. (bron: Cobouw 07-09-01)

IJsselbrug Zutphen

In 1864 werd deze brug gebouwd. Een kwetsbaar onderdeel is de fietsbrug, die bestaat uit stalen dwarsdragers met een houten rijdek. Deze fietsbrug werd in latere jaren aan de brug bevestigd. Deze constructie blijkt nu echter niet meer betrouwbaar te zijn. De gemeente overweegt deze brug te zijner tijd te vervangen door een nieuwe. (bron: Deventer Dagblad)

Brug over de Burevaart in Workum

Op 1 maart 2001 is door een speciale kraan met een hefvermogen van 300 ton een nieuwe beweegbare brug over de Burevaart ingehesen. De brug is gemaakt door Bergum Staalbouw en is geschikt voor verkeersklasse 60. De brug zal op afstand worden bediend en ontsluit een nieuwe woonwijk Thomashof. (bron: Balkster Courant)

Naarderpoortbrug in Muiden

Onlangs is de Naarderpoortbrug, een stalen ophaalbrug, gerenoveerd. De brug, die eigendom is van Domeinen, is de toegangspoort tot de vesting Muiden aan de oostzijde. De restauratie van de bovenbouw heeft plaatsgevonden in de werkplaats van de aannemer van der Linden in purmerend. Om het verkeer toch doorgang te laten vinden, is een noodbrug geplaatst. (bron: De nieuwe Weesper)

Brug over de Noordervaart in Beringe

Met veel feestgedruis is op 12 maart 2001 de nieuwe brug tussen het industrieterrein Beringe en de N275 geopend door de deputé Mat Vestjens van de provincie Limburg en de burgemeester Nol Kleijngeld van de gemeente Helden. (bron: Nieuwsblad Midden Limburg)

Nieuwe IJsselbrug in Deventer

Eind jaren 60 overwoog de gemeente Deventer een stadsuitbreiding op de westelijke IJsseloever.

Dat plan is echter nooit tot uitvoering gekomen. Nu stelt de Vereniging Landelijk Diepenveen voor het Stadsland op de westelijke IJsseloever te gebruiken voor de uitbreiding van Deventer. Reden daarvoor is dat dan aanzienlijk minder schade aan de natuur wordt gedaan dan bij uitbreiding in Oostelijke richting. De gemeente Deventer heeft besloten deze optie te onderzoeken. (bron: Deventer Dagblad)

De Molenstraatbrug in Apeldoorn

In 1957 kwam Jan Mossink naar Apeldoorn om de toen nieuwe hefbrug over het Apeldoorns kanaal te gaan bedienen. Deze Molenstraatbrug, door Apeldoorners ook Welgelegenbrug genoemd, heeft hij tot 1975 bediend. De renovatie en de nieuwbouw van het destijds afgebrande brugwachtershuis zijn vrijwel gereed. Zijn thans 91-jarige weduwe zal binnenkort een rol spelen bij de oplevering van het restaurant De Brugwachter., gevestigd in het voormalige brugwachtershuis.

Spoorbruggen voor Zweden

Twee spoorbruggen , gebouwd door Hollandia, zijn in februari in Krimpen aan den IJssel vanaf de kade op pontons geladen met behulp van drie drijvende bokken. De Nederlandse bruggen zullen geplaatst worden over de rivier Gota Alv bij de stad Trollhattan, 80 Km ten noorden van Götenburg in Zweden. (bron: Nieuwsblad van het Noorden)

Eiland hoppen in Zeeland

Verschillende eilandjes in de Clementspolder bij Breskens kunnen via hangbruggen van touw worden verkend. De bruggen zijn een initiatief van Zeeuwse recreatie ondernemers, die met geld van de Europese Unie meer mensen van de Zeeuwse natuur willen laten genieten. (bron: Dagblad van Almere 21-02-01)

Bruggen in Opeinde te laag

De nieuwe bruggen over de Opeindervaart liggen ongeveer 8 cm. Te laag. De oorzaak is dat de ijkbout voor de hoogtemetingen in 1998 opnieuw door de Rijkswaterstaat is aangebracht, omdat die los zat. De nieuwe bout is 8 cm lager aangebracht, hetgeen niet door de provinciale meetploeg werd gecontroleerd. De lagere doorvaarthoogten zullen nu met een scheepvaartbericht worden bekendgemaakt aan de recreatievaart, zodat schadeclaims wegens aanvaringen worden voorkomen. (bron: Leeuwarder Courant)

Twentekanaalbruggen

De 22 bruggen over het Twentekanaal zijn te laag voor de containerschepen waarin containers tot drie lagen hoog worden gestapeld. Afhankelijk van het gewicht van de containers kunnen de schepen door het inpompen van maximaal 400 ton water net onder de bruggen door varen. Het containeroverslagbedrijf in Hengelo ontwerpt een computerprogramma dat kan berekenen hoeveel water bij een bepaald laadgewicht van de containers in de schepen moet worden gepompt om veilig onder alle bruggen door te kunnen varen (bron: de Twentse Courant Tubantia ed. Enschede 17-08-01).

Moerputtenbrug 's-Hertogenbosch

De gemeente 's-Hertogenbosch vindt dat de oude spoorbrug in de "Halve Zolen lijn", de Moerputtenbrug nu snel gerestaureerd moet worden. De gemeente verschilt van mening met Staatsbosbeheer over of er een fietspad of een wandelpad op de brug moet komen. Staatsbosbeheer kan de 14 miljoen gulden kostende restauratie niet alleen opbrengen; er moeten meer subsidies komen van overige overheden. Gemeente 's-Hertogenbosch heeft een subsidie van 1 mln in het vooruitzicht gesteld. (bron: Brabants Dagblad, ed. 's-Hertogenbosch)

Gouwebrug Alphen aan den Rijn

De hefbrug bij de Gouwesluis over de Gouwe werd eind jaren 30 gebouwd. Om de scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam te verbeteren, werd de Gouwe verbreed en werden er in Alphen, Boskoop en Waddinxveen hefbruggen gebouwd. In de tweede wereldoorlog zijn er wel springladingen geplaatst om de brug zo nodig op te blazen. Dit is echter niet nodig gebleken, maar door blikseminslag is een van de ladingen wel ontploft. In de zeventiger jaren is de brug fors beschadigd bij een aanrijding door een kraanwagen, die 1 meter te hoog was. De brug en de daarnaast liggende keersluis zijn nu op de monumentenlijst geplaatst. (bron: Rijn en Gouwe)

Voetgangersbrug naar Plaswijck in Rotterdam

Over de Ringdijk en de Schiebroekse Ringvaart ligt een nieuwe voetgangersbrug met twee balkons op het hoogste punt. Door de knik in het midden, kan je er niet rechtdoor overheen lopen; je wordt uitgenodigd om op dit hoogste punt zijwaarts te kijken. De brug biedt toegang tot het recreatiepark Plaswijck vanaf een groot parkeerterrein langs de Ringvaart.

Spoorbruggen over het Wilhelminakanaal in Tilburg

Deze spoorbruggen worden vervangen door nieuwe betonnen bruggen, die geschikt zijn voor zwaarder goederenverkeer. Bovendien zijn de nieuwe bruggen geluidsarmer. De oude bruggen worden versleept naar Suriname. Tegelijk met deze bruggen worden in het weekend van Hemelvaartsdag van 25 tot 28 mei 2001 ook de overige stalen spoorbruggen in Tilburg vervangen door nieuwe betonnen bruggen. Waar de Tilburgse bruggen naar toe gaan is nog niet bekend. (bron: Brabants Dagblad)

Voetgangersbrug in Middelburg

Ten gevolge van de ontwikkeling van het stationsgebied in Middelburg moest een oude voetgangersbrug naast dansschool Janvier verdwijnen. De brug wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van restauratie. Verschillende groeperingen en politieke partijen beraden zich nu op een hergebruik elders in de stad. (bron: Provinciale Zeeuwse Courant)

Nieuwe busbrug in Zaanstad

De nieuwe brug over de Zuidervaart en Thorbeckeweg in Zaandam moet een echte blikvanger worden. Het college van B&W van Zaanstad wil dat de brug een markante toegangspoort voor Zaanstad wordt. Zij hebben een aantal fotomontages laten maken om de Raadscommissie Volkshuisvesting, die zich buigt over het voorstel de brug een bijzondere architectonische vormgeving te geven, een idee te geven. (bron: Noordhollands Dagblad)

Stadsbrug Kampen

De Stadsbrug Kampen heeft eindelijk een prijs gewonnen. Nadat de Omgevingsarchitectuurprijs en de Staalprijs aan de brug voorbijgingen heeft het bouwwerk de Nationale Schildersprijs in de wacht gesleept. De brug valt in de prijzen vanwege het ingetogen kleurgebruik en het bladgoud op de wielen van de brug, dat volgens de jury goed aansluit bij zijn omgeving. (bron: Zwolse Courant)

Reineveldbrug over het Rijn-Schiekanaal in Delft

De vernieuwing van de Reineveldbrug zal geen jaar, maar slechts dertien weken kosten. Dit komt doordat de brug grotendeels geprefabriceerd wordt. De uit 1931 stammende, door architect Kramers ontworpen brug was aan het eind van zijn levensduur en moet worden versterkt om de zwaardere verkeerslasten te dragen. Daarom worden ook de pijlers vervangen. De over de brug lopende tramrails worden ingegoten in een kurkrubbermassa, waardoor de geluidsoverlast sterk wordt gereduceerd. De nieuwe brug is naar verwachting in oktober 2001 gereed. (bron: weekblad Schuttevaer)

Hoornbrug in Rijswijk

De Hoornbrug in Rijswijk is voor 12 miljoen gulden vervangen door een nieuwe brug. Dat is 4,5 miljoen meer dan was begroot, doordat meer onderdelen zijn vervangen en de brug bovendien is voorbereid om op afstand te worden bediend. Op de brug ligt een vrijliggende tweesporige trambaan

Stalen boogbrug over de Lek bij Vianen

De oude stalen boogbrug over de Lek bij Vianen nadert zijn einde. Zowel de gemeente Nieuwegein als de gemeente Vianen hebben negatief geadviseerd over de aanwijzing van deze brug als beschermd rijksmonument. De Hollandse Maatschappij voor Stadsherstel te Alkmaar wil de brug een nieuwe functie geven door er kantoorruimten in te bouwen. Dat is mogelijk geworden omdat het Rijk afziet van het gebruik van de brug voor bestemmingsverkeer. Daartoe wordt aan de westzijde van de nieuwe brug in de autosnelweg een nieuwe betonnen brug gebouwd.

Diemerbrug over de Weespertrekvaart in Diemen

In juni 2001 is de vernieuwde Diemerbrug, een ophaalbrug over de Weespertrekvaart, weer in gebruik genomen.

Erasmusbrug in Rotterdam

De fotograaf Erik Schilt exposeerde in mei 2001 in Rotterdam. Van deze tentoonstelling is een prachtig boekwerk gefabriceerd met als thema de Erasmusbrug. Bekende en minder bekende Rotterdammers zijn door Schilt vastgelegd op telkens andere wijze, maar wel op, bij of in de buurt van de "Brug der Bruggen". De foto's worden begeleid door overpeinzingen van de geportretteerden, totaal 45 mensen, waaronder Ivo Opstelten, Coen Moulijn en Annie de Reuver. Het fotoboek kost HFL 49,50 en is verkrijgbaar via telefoonnummer 010-4675050. (bron: "Ondernemen" van 30-06-01)

Brug aan de Kommisjewei in Opeinde

De nieuwe brug werd door de plaatselijke bevolking gezien als een weg over het water, niet meer en niet minder. De kunstenaar Ids Willemsma heeft hier in 1990 een kunstwerk bij gemaakt dat op treffende wijze de vorm van een brug in herinnering brengt. (bron: Friesch dagblad 23-06-01)

Speelse brug in Kloostervallei te Winschoten

Op 7 juni 2001 werd in de woonwijk Kloostervallei een nieuwe brug geopend, die de Abdij en de Kloostergang met elkaar verbindt. De brug is door zijn bijzondere vorm een speels en herkenbaar element in de wijk geworden. (bron: Groninger Dagblad 08-06-01)

Julianabrug in Groningen

Het beweegbare deel van de Julianabrug past na de kostbare reparatie niet meer omdat het stalen wegdek is kromgetrokken. Afhankelijk van de temperatuur kan het hoogteverschil op sommige plaatsen wel een centimeter of vier bedragen. Daardoor maakt het erover rijdende verkeer meer lawaai. Wellicht is binnenkort een nieuwe reparatie nodig. (bron: Nieuwsblad van het Noorden 06-09-01)

Brug over de Oude IJssel in Terborg

De ophaalbrug over de Oude IJssel tussen Etten en Terborg verkeert in een zodanig slechte staat dat de gemeente Gendringen heeft besloten dat het verkeer er slechts stapvoets overheen mag rijden. Veel weggebruikers weten niet hoe hard "stapvoets" is en rijden er met snelheden van 50 Km/u of meer overheen. Door middel van tijdelijke drempels zal een lagere snelheid worden afgedwongen. De gemeente Gendringen zoekt in de gemeentelijke schatkist naar een half miljoen om de brug op te knappen. (bron: Gelders Dagblad ed Graafschap 14 en 17-05-01)

Bruggen met waterkoeling?

De provincie Zuid-Holland experimenteert met het koelen van brugdekken. Aanvankelijk was het de bedoeling om het door de brugdekken opgewarmde water te gebruiken voor het opwekken van energie, maar in de praktijk bleek dit moeilijk te realiseren. Het koelen van de brugdekken heeft echter als bijkomend voordeel dat ze minder uitzetten en krimpen bij zonnig weer. Daardoor gaan de dekken langer mee en wordt op onderhoud bespaard. (bron: Rijn en Gouwe 15-05-01)

Het brugdek van de Engelenburgbrug in Dordrecht is door de warmte krom getrokken en kon dus niet meer gesloten worden. Door middel van een dompelpomp werd er water over het dek gespoeld, waardoor dit weer af kon koelen. Deze brug heeft een belangrijke verkeersfunctie, omdat deze na invoering van het verkeersplan binnenstad de enige verbinding is naar het gebied Nieuwe Haven, Buiten Walevest en Wolwevershaven. Het groeiende watersportverkeer kan de Nieuwe Haven alleen via deze brug bereiken.

Brug over de Oude Rijn in Bodegraven vervangen.

De oude brug over de Rijn is op 17-05-01 vervangen door een nieuwe ophaalbrug. Doordat er geen verkeer door het centrum van Bodegraven mogelijk was, heerste daar een bijna zondagse stilte. Omdat de stremming volgens planning slechts twee dagen zou duren is er van afgezien een noodbrug te leggen.

Ophaalbrug in museum Noordwolde

Hoewel de brug in het dorp al tientallen jaren historie is, heeft Noordwolde nog altijd zijn "broggewippers". Een replica van de in 1916 gesloopte brug is opgesteld in het Nationaal Vlechtmuseum. In dit museum wordt aandacht besteed aan het vlechten met wilgetenen. (bron: "Aanpakken"18-04-01)

Restauratie brug 35 in Amsterdam

Bij de bouw van Amsterdamse bruggen is veel gebruik gemaakt van natuursteen, onder meer voor ornamenten, jaartalstenen, haalkommen om aan te leggen en de dekslof. Ook deze brug wilde men eerst vervangen door een nieuwe, maar het door het bureau Monumentenzorg in Amsterdam geïnitieerde onderzoek wees uit dat deze brug nog in dermate goede staat was dat restauratie en behoud voor een acceptabele periode van minimaal 30 jaar mogelijk was. (bron: artikel van Peter Vorstenbosch in "Natuursteen" 30-06-01)