image

Samenvatting BRUGGEN 2018-1

mrt cover
Dit maartnummer doet als gebruikelijk verslag van de Bruggendag, die traditioneel op de derde donderdag in maart wordt gehouden. De grote opkomst bewijst dat de Bruggendag bestaansrecht heeft verworven. Hier volgt een samenvatting.

Over het ontwerpen en construeren van markante bruggen

Prof. Dr Mike Schlaich, TU Berlijn, SBP schlaich bergermann und partner.

Dit artikel beschrijft het ontwerp en de bouw van het nieuwe landmark over de Yamuna Rivier in New Delhi. De  675 m lange, a-symmetrische tuibrug met een VVK-dek en een achterover hellende pyloon is onderdeel van  grootschalige, infrastructurele werken in de hoofdstad van India, waarvan de voltooiing in 2018 wordt verwacht.
Omdat het de eerste buitenlandse inbreng op een Bruggendag is, is het artikel in het Engels opgenomen.

Waalbrug Nijmegen: Renovatie van een monument

Dick Schaafsma, RWS Grote Projecten en Onderhoud, afd. Bruggen en Viaducten
mrt 01

In 1936 is de Waalbrug van Nijmegen in gebruik genomen, op dat moment de grootste boogbrug van Europa. Nu moet deze aangepast worden aan de huidige eisen, maar met behoud van het monumentale karakter.
Dit artikel begon met de uitdaging waarvoor wegbeheerders gesteld staan om de cultuurhistorische waarde van Rijksmonumentale bruggen te bewaken. De acht stalen bruggen in beheer van Rijkswaterstaat zijn alle ongeveer  80 jaar oud maar functioneren nog volop en staan nog midden in de maatschappij. Ze zijn als het ware nog lang niet aan hun pensionering toe. Dat gezegd hebbende, beginnen ze wel hun eerste gebreken te vertonen, die wegbeheerders ertoe dwingen om maatregelen te nemen.

Talent in aantocht

Joris Smits, architect RHDHV / TU Delft
mrt 02

De Bridge Design Group speelt in op de grote vraag vanuit de overheid, de ontwerpbureaus en de bouwpraktijk naar goede brugontwerpers, en op de behoefte aan onderhoudsarme en circulaire bouwmaterialen voor bruggen.
De aandacht voor het esthetisch ontwerp van bruggen en infrastructuren groeit sterk sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. Bruggen worden niet langer gezien als louter functionele objecten. Het ontwerp van bruggen en infrastructuren was lange tijd het domein van de ingenieur. Tegenwoordig hebben bruggen, viaducten, tunnels en zelfs hele wegontwerpen een hernieuwde belangstelling gekregen van architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Ook bestuurlijk en maatschappelijk is het besef gegroeid dat infrastructurele opgaven de aandacht van goede ontwerpers verdienen.
Aan de orde komen de volgende bruggen:

  • The hybrid plate shell Bridge, een geoptimaliseerde hybride voetgangersbrug van composiet en glas - Arthur Blankenspoor.
  • Biocomposiet voetgangersbrug, Een onderzoek naar biocomposiet in constructieve toepassingen - Dorine van der linden.
  • Green-linking Rotterdam-Zuid; Ontwerp van een brug met geïntegreerd groen over de Nieuwe Maas - Arthur blankenspoor Een geoptimaliseerd Brugontwerp over de Nieuwe Maas- Mark Ernst.
  • Breaking Barriers, een geoptimaliseerd brugontwerp over de Nieuwe Maas - Merijn de Leur.
  • Bridge of Blades - een brug als onderdeel van een circulaire economie voor windturbinebladen - Stijn speksnijder
  • De Symbiobrug: Het winnende prijsvraagontwerp van een student wordt werkelijkheid! Rafail Gkaidatzis

Assemblage en Installatie van een spoorbrug UtARK

Edwin Schepers - HSM Steel Structures, Andus Group
mrt 03

Het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) vormt een barrière tussen het centrum van de stad Utrecht en de stadsuitbreiding Leidsche Rijn aan de westzijde van het kanaal.
Tussen de Zuilensebrug in de N230 en de Galecopperbrug in de A12 liggen al zeven bruggen, de achtste nadert zijn voltooiing.
Op basis van de keuze ‘bouwen op een voorbouwlocatie’ is de brug opgeknipt in zes grote transporteerbare delen, drie boogdelen en drie dekdelen. Deze zes brugdelen zijn gebouwd en volledig voorzien van het conserveringssysteem in de fabricagehallen bij HSM (bouw van de drie boogdelen) en bij Hollandia Infra (bouw van de drie dekdelen). In totaal zijn de brugdelen in drie transporten aangevoerd, elk transport.
De nieuwe stalen spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (UtARK) is in het weekend van 17 tot en met 20 november 2017 succesvol tussen twee bestaande bruggen in geïnstalleerd. Natuurlijk is hier een behoorlijk omvangrijk proces aan vooraf gegaan om dit succesvolle evenement te bereiken.

Sprong over het IJ

Bas Boeker, Gemeente Amsterdam
mrt 04

Amsterdam-Noord is nu een levendig stadsdeel met bijna 100.000 inwoners en veel bedrijvigheid. Maar dat is niet altijd zo geweest. Waar nu de bioscoop Eye staat en de nieuwste attractie van Amsterdam, de ADAM toren, was ooit, in de middeleeuwen, het galgenveld van Amsterdam. Een plek waar je niet graag kwam. Later, onder Napoleon, maakten de aasgieren plaats voor een veel mooiere invulling: Noord werd de groene Oase van Amsterdam. Met de stadsuitbreidingen van Amsterdam nam ook het aantal bewoners toe. Vooral veel arbeiders vestigden zich in Noord evenals de industrie in de 19de eeuw. En met meer bewoners nam ook de roep om een vaste oeververbinding toe.

Omdat het niet anders kon

René van Zuuk, architect.
mrt 05

Bij elk nieuw ontwerp begint een architect met een analyse van de opgave en een analyse van de stedenbouwkundige situatie. Dat geldt zowel voor gebouwen als voor kunstwerken. Vaak zijn het de stedenbouwkundige uitgangspunten die zo dwingend zijn dat het ontwerp daar direct uit volgt. Maar het kunnen ook functionele eisen zijn die uiteindelijk de doorslag geven. Wij houden ervan als we de opgave kunnen opsluiten binnen rationele argumenten en als de oplossing onvermijdelijk is. Bij de vier gekozen bruggen die in dit artikel worden toegelicht, zijn het steeds andere eisen die tot het ontwerp leidden, maar de aanpak en de ontwerpmethode zijn steeds hetzelfde.