Bruggenstichting

Welkom op de website van de Nederlandse Bruggenstichting

image

Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het ontwerp proces in samenwerking met alle betrokken partijen.

image

Bruggenstichting Young (BY) is opgericht door en voor studenten en young professionals met als doel je netwerk en kennis te vergroten. Daarnaast biedt de jongerenafdeling BY de mogelijkheid voor afgestudeerden om hun afstudeerwerk te promoten.

image

Platform Bruggen bundelt krachten van alle partijen in de bruggensector. Kennis wordt gedeeld en geborgd en samen worden innovaties versneld die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere invulling van de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave.

hbo boekBruggen Basiskennis voor civieltechnici

De Bruggenstichting heeft een studieboek uitgegeven, waarin de basiskennis wordt gegeven, waarover elke HBO-abituriënt zou moeten beschikken om in de bruggenbouw actief te kunnen zijn. Dat geldt voor zowel de uitvoering, het ontwerp, de constructie of het onderhoud. Het is kennis die ook voor andere niveaus van onderwijs toegankelijk is, ‘van bol4 tot universiteit!’. Het boek is ook interessant voor overheid en bedrijfsleven. De uitgave is een geheel herziene en aangepaste bewerking van die voor het MTS onderwijs van destijds van dezelfde auteur.

€ 59,00

leesmeer TIJDELIJK NIET LEVERBAAR

Canon van de Nederlandse Brug

2000 jaar brughistorie

€ 28,00

leesmeer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 boek canon

De Nederlandse Brug

In ‘De Nederlandse brug’ worden veertig markante bruggen gepresenteerd waarmee wij in het dagelijks leven worden geconfronteerd: van stoere bruggen over grote rivieren, charmante kleine bruggetjes over verstilde grachten tot indrukwekkende spoor- en verkeersbruggen.

€ 12,50
leesmeer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 nederlandsebrug-klein

Nederlandse Brugontwerpers en hun bruggen 1950-1985

Het boek beschrijft de innovatieve wijze waarop de bruggenbouw tussen 1950 en 1985 gestalte kreeg. Meestal krijgen de ingenieurs die deze bruggen hebben ontworpen weinig of geen aandacht. Wie waren die deskundigen achter al die nieuwe bruggen?

€ 24,95

leesmeer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

boek-bruggenontwerpers-kl

BRUGGEN, Visie op architectuur en constructie 

Nederland is een land met veel bruggen, waarvan vele een karakteristieke vormgeving of constructie hebben. Het huidige standpunt dat een brug niet alleen een verkeerstechnische maar ook een maatschappelijke functie heeft, geeft aanleiding tot het maken van een brug als ontmoetingsplaats - als een 'kunstwerk'- waar een stad of streek zich mee kan presenteren.

€ 29,95

leesmeer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

boek-bruggen-kl

Van Vianen tot Gorinchem, Bruggen over het Merwedekanaal

Bruggen spreken tot de verbeelding vanwege hun uiterlijk en het technische vernuft waarmee ze werden gebouwd. De vier vaste en dertien beweegbare bruggen tussen Gorinchem en Vianen vormen daarop geen uitzondering.

€ 24,95

leesmeer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boek-vianen

Beweegbare bruggen en hun levensduur   

Tussen het onderhoud en de levensduur van een beweegbare brug bestaat een nauwe relatie. Als een brug niet goed onderhouden wordt, heeft dat op den duur gevolgen voor het functioneren en de bedrijfszekerheid van een brug. Een en ander kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van steden en dorpen voor het verkeer.

€ 9,00

leesmeer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boek-Levensduur

De Zeilbrug over de Schinkel, Geschiedenis van een Amsterdamse brug

De stedenbouwkundige en verkeerstechnische ontwikkelingen in het Amsterdam-West van de jaren twintig van vorige eeuw, maakten de bouw van een brug over de Schinkel noodzakelijk. Een gemeentelijk raadsbesluit in 1925 gaf de doorslag: er werd gekozen voor een beweegbare brug. Architect Piet Kramer (1881-1962) ontwierp in Amsterdam enkele honderden bruggen voor de afdeling 'Bruggen' van Publieke Werken, zo ook deze Zeilbrug.

€ 8,00

leesmeer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boek-Zeilbrug

Bruggen in Nederland 1800-1940 (3 delen)

Bruggen in Nederland 1800-1940 is een driedelig overzichtswerk waarin de geschiedenis van de Nederlandse bruggenbouw belicht wordt. In dit tijdvak kwamen moderne materialen en constructies tot ontwikkeling, die de basis legden voor ingrijpende verbeteringen van de infrastructuur.
De boeken zijn niet meer verkrijgbaar bij de Bruggenstichting, maar nog wel bij de uitgever, zie www.matrijs.com.

 BruggenInNederland

Bruggen in Nederland 1940-2000 (2 delen)

Het eerste deel “Bruggen in Nederland 1940-1950, Vernieling en herstel”, dat beschrijft de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en het herstel daarna.
Het tweede deel “Bruggen in Nederland 1950-2000, Techniek in ontwikkeling” beschrijft de grote ontwikkelingen in de bruggenbouw in de periode 1950-2000, zowel in materiaalkundig als in constructief opzicht.
Beide delen bevatten samen 640 pagina's en zijn in een luxe cassette te verkrijgen voor € 89,95.

U kunt de delen desgewenst ook afzonderlijk bestellen.

leesmeer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bruggenboek-1mini

Bruggenboek-2mini

boekencasettemini

Bestellen van deze publicaties bij de Nederlandse Bruggenstichting is voor begunstigers mogelijk door het verschuldigde bedrag over te maken met vermelding van adres en boektitel op rekening NL82INGB0000058975 ten name van de Nederlandse Bruggenstichting te Rijswijk.