Boekuitgaven

Canon van de Nederlandse Brug

2000 jaar brughistorie

De techniek van de bruggenbouw in Nederland heeft een grote ontwikkeling meegemaakt.

Niet alleen in het type brug (vast, beweegbaar), maar ook in de toegepaste materialen (hout, steen, ijzer, staal, gewapend beton, voorgespannen beton, aluminium en kunststof).
Om al deze ontwikkelingen in een historisch perspectief te plaatsen, is de ‘Canon van de Nederlandse brug’ geschreven. Die begint bij doorwaadbare plaatsen in rivieren en waterlopen, beschrijft vervolgens houten ophaalbruggen, vaste stenen bruggen, de toepassing van ijzer voor de eerste grote spoorbruggen en het gebruik van beton voor verkeersbruggen en viaducten.

Deze ‘Canon van de Nederlandse brug’ omvat 43 vensters en leidt tot een beter begrip en inzicht in 20 eeuwen ontwikkeling in het functioneren van bruggen. Voor het gemak spreken we over bruggen, maar het gaat evengoed over viaducten (bruggen over wegen), ecoducten (bruggen voor de fauna) dan wel aquaducten.
Het beeldmateriaal in de Canon speelt een belangrijke rol, niet alleen als toelichting op de tekst, maar ook om de aantrekkelijkheid van veel bruggen te benadrukken. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop beweegbare bruggen functioneren en hoe de bediening is georganiseerd.

Bruggen moeten niet alleen constructief hun mannetje staan, ook de vormgeving is van belang.
In de huidige tijd is de rol van de architect steeds dominanter geworden.

Gebonden uitgave 24 x 21,6 CM; 224 pagina's veel illustraties geheel in kleur, ISBN 978-90-72830-96-8, 12 November 2016.
Wij bieden u dit boek aan voor € 28,— (inclusief 6% btw)
Uitgave van Bouwen met Staal, Zoetermeer, in samenwerking met De Nederlandse Bruggenstichting, Rijswijk
U kunt het boek bij de Nederlandse Bruggenstichting bestellen.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 boek canon

De Nederlandse Brug

Vele vrijwilligers van de Nederlandse Bruggenstichting hebben lange tijd gewerkt aan een nieuw boek over Nederlandse bruggen. De bedoeling was een boek te produceren met een relatief klein aantal opvallende bruggen, die een beeld geven van wat er in Nederland op dit gebied te zien is. Nederland telt duizenden bruggen. In ‘De Nederlandse brug’ worden veertig markante bruggen gepresenteerd waarmee wij in het dagelijks leven worden geconfronteerd: van stoere bruggen over grote rivieren, charmante kleine bruggetjes over verstilde grachten tot indrukwekkende spoor- en verkeersbruggen. Er wordt aandacht besteed aan de opmerkelijke aspecten van deze bruggen. Die kunnen te maken hebben met de historische betekenis van de brug, de vormgeving en de landschappelijke inpassing, de monumentenstatus of de bouwwijze.
Deze rijk geïllustreerde uitgave brengt in vogelvlucht op heldere wijze de geschiedenis van de bruggenbouw in Nederland in beeld: van de Sint Servaasbrug in Maastricht, de Magere brug in Amsterdam tot de nieuwe boogbrug over de IJssel voor de spoorlijnen van Zwolle naar Amersfoort en Lelystad.
‘De Nederlandse brug’ is een onmisbare aanwinst voor iedereen met belangstelling voor de constructie en architectuur van bruggen.
De teksten zijn geschreven door Elisabeth van Blankenstein, Jan van den Hoonaard, Frans Remery en Pieter Spits. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Thoth.
Gebonden uitgave 28 x 24,8 cm; 208 pagina’s met 255 illustraties in kleur; ISBN 978 90 6868 597 8 / NUR 648,956; oktober 2012.

Wij bieden u dit boek nu aan van € 29,95 voor € 12,50.
U kunt het boek bij de Nederlandse Bruggenstichting bestellen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 nederlandsebrug-klein

Nederlandse Brugontwerpers en hun bruggen 1950-1985

Bij uitgeverij Matrijs in Utrecht is dit boek uitgegeven. In 1950 was het herstel van de oorlogsschade grotendeels achter de rug en werd begonnen met een forse uitbreiding van het Nederlandse wegennet. De grote toename van de mobiliteit zorgde er voor dat er vele nieuwe bruggen gebouwd moesten worden. Voor de versterking van het Nederlandse spoorwegnet waren ook veel nieuwe bruggen nodig. Een groot aantal technici was bij de aanleg van deze spoor- en verkeersbruggen betrokken.
Het boek beschrijft de innovatieve wijze waarop de bruggenbouw tussen 1950 en 1985 gestalte kreeg. Meestal krijgen de ingenieurs die deze bruggen hebben ontworpen weinig of geen aandacht. Wie waren die deskundigen achter al die nieuwe bruggen? Enkele daarvan zijn nog in leven en hebben op heldere wijze hun kunstwerken beschreven. Van de overleden ontwerpers hebben auteurs, veelal collega’s, de taak op zich genomen om naast enige biografische gegevens ook de door hen ontworpen bruggen tot hun recht te laten komen. Deze brugontwerpers hanteerden, zeker in het begin van deze periode, in onze ogen verouderde en tijdrovende rekenmethodes. Toch waren zij in staat vele indrukwekkende voorzieningen tot stand te brengen.
De rijk geïllustreerde uitgave brengt de prestaties van deze generatie vooraanstaande brugontwerpers van na de Tweede Wereldoorlog in beeld. Zij zijn het die een groot stempel hebben gedrukt op de vele technische ontwikkelingen in de Nederlandse bruggenbouw.
Het boek is tot stand gekomen onder redactie van ing. B.H. Coelman en ir. H.P. Klooster, waarbij M. Otto de eindredactie heeft verzorgd.

ISBN 978 90 5345 342 1

prijs voor begunstigers
 € 24,95

boek-bruggenontwerpers-kl

BRUGGEN, Visie op architectuur en constructie 

onder redactie van H.P. Klooster, M.M. Bakker en B.H. Coelman
ISBN 90 5345 258 3
Nederland is een land met veel bruggen, waarvan vele een karakteristieke vormgeving of constructie hebben. Het huidige standpunt dat een brug niet alleen een verkeerstechnische maar ook een maatschappelijke functie heeft, geeft aanleiding tot het maken van een brug als ontmoetingsplaats - als een 'kunstwerk'- waar een stad of streek zich mee kan presenteren.
Dit boek kwam tot stand onder auspiciën van de NBS en heeft de communicatie over de infrastructurele functie, de constructieve vormgeving en de architectonische expressie als thema. Het boek is een drieluik. In het eerste gedeelte komt de geschiedenis van de verschillende factoren, die van invloed zijn geweest op de totstandkoming van het ontwerp van Nederlandse bruggen, aan bod. Het tweede gedeelte besteedt in woord en beeld aandacht aan een aantal opvallende Nederlandse bruggen van de laatste decennia. In het derde gedeelte geven specialisten hun uiteenlopende visies op de totstandkoming van een brugontwerp.
De auteurs - architecten, ingenieurs, constructeurs, adviseurs en andere experts - beschrijven op heldere wijze het proces van het ontstaan van een brug. Hun verschillende invalshoeken zorgen voor nieuwe benaderingen en prikkelende stellingen. Deze rijk geïllustreerde uitgave brengt de huidige inzichten en visies in beeld en vormt een onmisbare aanwinst voor iedereen met belangstelling voor de constructie en architectuur van bruggen.

Prijs voor begunstigers:

€ 29,95

boek-bruggen-kl

Van Vianen tot Gorinchem, Bruggen over het Merwedekanaal

H. de Jong en N.G.M. Muyen 1998, ISBN 978 90 5345 123 6, tweede druk 2007

Bruggen spreken tot de verbeelding vanwege hun uiterlijk en het technische vernuft waarmee ze werden gebouwd. De vier vaste en dertien beweegbare bruggen tussen Gorinchem en Vianen vormen daarop geen uitzondering.

De meeste beweegbare bruggen aan het Merwedekanaal maakten plaats voor eigentijdse oeververbindingen. Alleen de Bolgerijense brug blijft gespaard als industrieel monument. Bovendien is het beheer overgegaan van Rijkswaterstaat naar de provincie Zuid Holland. Redenen te meer om stil te staan bij deze ingenieuze bouwwerken, waarvan het merendeel al meer dan honderd jaar dienst heeft gedaan.

Deze uitgave behandelt op deskundige wijze de geschiedenis van de beweegbare bruggen in het Zuid-Hollandse deel van het Merwedekanaal en wordt nader ingegaan op de redenen voor vervanging van de oude bruggen.

De vele afbeeldingen in zwart/wit en de interessante teksten maken Van Vianen tot Gorinchem een aantrekkelijke uitgave voor iedereen met belangstelling voor bruggenbouw en het Merwedekanaal.

Prijs voor begunstigers:

€ 24,95

Boek-vianen

Beweegbare bruggen en hun levensduur   

B.H. Coelman, ISBN 90 5345 189 7
Tussen het onderhoud en de levensduur van een beweegbare brug bestaat een nauwe relatie. Als een brug niet goed onderhouden wordt, heeft dat op den duur gevolgen voor het functioneren en de bedrijfszekerheid van een brug. Een en ander kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van steden en dorpen voor het verkeer. De huidige hoeveelheid weg- en scheepvaartverkeer is enorm toegenomen ten opzichte van de negentiende en midden twintigste eeuw. De bruggen, die toen gebouwd werden, vormen nu vaak een belemmering voor de vlotte afhandeling van beide verkeersstromen.
Bruggen, die om dergelijke redenen vervangen worden, kunnen echter vaak op een andere plaats nog een tweede leven beginnen. Vanwege de monumentale uitstraling van sommige bruggen versterken zij elders het stads- of dorpsgezicht. Ook uit oogpunt van monumentenzorg is het van belang dat - indien mogelijk - voor opvallende bruggen een herbestemming of zelfs een plaats in een museum gevonden wordt.

Prijs voor begunstigers:

€ 9,00

Boek-Levensduur

De Zeilbrug over de Schinkel, Geschiedenis van een Amsterdamse brug

Wim de Wagt, ISBN 90 5345 153 6
De stedenbouwkundige en verkeerstechnische ontwikkelingen in het Amstredam-West van de jaren twintig van vorige eeuw, maakten de bouw van een brug over de Schinkel noodzakelijk. Een gemeentelijk raadsbesluit in 1925 gaf de doorslag: er werd gekozen voor een beweegbare brug. Architect Piet Kramer (1881-1962) ontwierp in Amsterdam enkele honderden bruggen voor de afdeling 'Bruggen' van Publieke Werken, zo ook deze Zeilbrug. Stadsbeeldhouwer Hildo Krop voorzag de basculebrug in Amsterdamse-Schoolstijl van symbolische sculpturen. Een beschrijving van de monumentale brug anno 1926 opent dit boek. Aan de orde komen: constructie en techniek, de architectuur van het brugwachtershuisje en de betekenis van de ornamenten. Vervolgens wordt de bouwgeschiedenis tussen 1927 en 1999 beschreven. Van schermutselingen over de heffing van bruggeld in 1928 tot de sloop van de versleten brug en het ontwerp van een nieuwe ophaalbrug in de periode 1996-1999. Anno 1999 is de brug geheel gemoderniseerd en vervangen door een stalen ophaalbrug waarbij het beeldhouwwerk weer is teruggeplaatst.

Prijs voor begunstigers:

€ 8,00

Boek-Zeilbrug

Bruggen in Nederland 1800-1940 (3 delen)

J. Oosterhoff, ISBN 978 90 5345 101 4
Bruggen in Nederland 1800-1940 is een driedelig overzichtswerk waarin de geschiedenis van de Nederlandse bruggenbouw belicht wordt. In dit tijdvak kwamen moderne materialen en constructies tot ontwikkeling, die de basis legden voor ingrijpende verbeteringen van de infrastructuur.
Nooit eerder verscheen er een zo uitvoerige en gedetailleerde uitgave over dit onderwerp. De boeken zijn niet meer verkrijgbaar bij de Bruggenstichting, maar nog wel bij de uitgever, zie www.matrijs.com.

 BruggenInNederland

Bruggen in Nederland 1940-2000 (2 delen)

Het eerste deel “Bruggen in Nederland 1940-1950, Vernieling en herstel”, dat beschrijft de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en het herstel daarna.
Onder meer komt de vindingrijkheid en inzet van de toenmalige bruggenbouwers in dit deel aan de orde. Dankzij hun professionaliteit werd Nederland ondanks alle vernielingen in de oorlog binnen een verbazingwekkend korte tijd weer van een goed functionerende infrastructuur voorzien. Dit deel is geschreven door de historica Elisabeth van Blankenstein.
Het tweede deel “Bruggen in Nederland 1950-2000, Techniek in ontwikkeling” beschrijft de grote ontwikkelingen in de bruggenbouw in de periode 1950-2000, zowel in materiaalkundig als in constructief opzicht. De maatschappij veranderde en het wegverkeer nam explosief toe, waardoor het wegennet – inclusief bruggen en viaducten – enorm groeide. Ook worden een aantal bijzondere aspecten van de bruggenbouw, zoals incidenten die zich tijdens de bouw voordeden en de lessen die daaruit getrokken werden beschreven. Uiteraard is er in deze uitgave ook ruimte voor de prestaties van Nederlandse ontwerpers en aannemers in het buitenland. Ten slotte wordt de veranderende rol van de architect in het ontwerpproces geïllustreerd aan de hand van een aantal markante kunstwerken. Samengesteld door een redactieteam van de Nederlandse Bruggen Stichting bestaande uit Hans Binkhorst, Jan van den Hoonaard, Jan Manhoudt en Frans Remery, met bijdragen van tientallen ‘brugspecialisten’ plus een DVD met bijzondere filmbeelden.

Beide delen bevatten samen 640 pagina's en zijn in een luxe cassette te verkrijgen voor € 89,95.

U kunt de delen desgewenst ook afzonderlijk bestellen.

 

Bruggenboek-2mini

Bruggenboek-1mini

boekencasettemini

Bestellen van deze publicaties bij de Nederlandse Bruggenstichting is voor begunstigers mogelijk door het verschuldigde bedrag over te maken met vermelding van adres en boektitel op rekening NL82INGB0000058975 ten name van de Nederlandse Bruggenstichting te Rijswijk.
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn