sept cover 2020

sept 01

De Ketelbrug

Geri van Itersum

Het vijftigjarig bestaan van deze brug mag niet onopgemerkt blijven. Het zorgde mede voor de ontsluiting van het Noorden des lands. Vooral het beweegbare gedeelte heeft in deze periode voor nogal wat opschudding gezorgd. Naast de vele technische storingen zijn er ook een aantal ongelukken gebeurd met fatale afloop. Ook aan scheurvorming in het beweegbare, stalen gedeelte door vermoeiing ten gevolge van de toenemende verkeersintensiteit is de brug niet ontkomen. De brug staat meestal open voor recreatievaart; de beroepsvaart gaat er gewoon onderdoor. Dit geeft nogal eens irritatie. Een tunnel is wel overwogen, maar was te kostbaar.

sept 02

Poort van Parkstad

Ir. Rob Arts, Ir. Christa van den Berg, ipv Delft

Over de N274 nabij Schinveld (Gemeente Beekdaelen) is een fietsbrug aangelegd van in ’t werk gestort voorgespannen beton met 7 overspanningen en een totale lengte van 188 m en een breedte van 4.,85 m. De voorspanning loopt over de steunpunten door, waardoor er één geheel ontstaat zonder voegen. De doorsnede is massief, zonder gewichtsbesparende elementen. De ligger is opgelegd op rubberopelggingen met stalen aanslagnokken voor de opname van de horizontale krachten ten gevolge van de centrifugale krachten en de aanrijdbelasting. Het beton van pijlers en onderkant van de brug is gekijmd wat zorgt voor een matte, kalkachtige uitstraling.
Bij het op- en affietsen van de brug en halverwege zijn samenhangende kunstwerken geplaatst in de vorm van kubussen, waarvan alleen de ribben zijn aangegeven. Marijke de Goeij wil hiermee de poortfunctie van de brug versterken.

sept 03

Bezwijken cilinder bewegingswerk Lijndraaiersbrug, Maassluis

Peter van der Burg

In Maassluis is de hydraulische cilinder van het bewegingsmechanisme van de ophaalbrug van de Lijndraaiersbrug bezweken. De verbinding van de plunjer en het val rakte los omdat een lager met bijbehorende borgring het begaf. Een combinatie van de axiale kracht tijdens het bewegen en de axiale kracht van het ingebrachte smeervet, deed de kunststof glijring bezwijken. Dit kon gebeuren omdat bij het onderhoud een ander type lager is gebruikt dan oorspronkelijk was toegepast.

sept 04

Stönner-Meijwaardbrug geopend

Adriaan Geuze, West 8 urban design & landscape architecture bv

Over het Wilhelminakanaal nabij de Oirschot is een fiets+voetbrug geconstrueerd, een vakwerkbrug met stalen verticalen en houten diagonalen, onder- en bovenrand. De brug loopt diagonaal over het kanaal met een zichtlijn op de Sint Petrusbasiliek. De aanbruggen zijn van staal en lopen voor de fietsers evenwijdig aan het kanaal.
Het toepassen van de stalen hangers maakt de brug meer doorzichtelijk als je op het kanaal vaart.

sept 05

Duurzame Stadsbruggen in Amersfoort

Pieter Spits

In dit artikel wordt de vervanging van zes houten bruggen in de gemeente Amersfoort beschreven op basis van het rapport ‘Duurzame Bruggen Amersfoort’. Aan de orde komen de Prins Willem III-brug, de gietijzeren brug over De Beek, de St Ansfridusstraat, de brug in het Onderduikerspad in de wijk Rustenburg en de brug in de Potterbakkerslaan in Hoogland. De brug aan de Zwaanstraat is bij nader inzien vervangen door een duiker.

sept 08

Innovatieve Oplossing voor herstel aangetaste stadsbruggen

Leo van Dijk, e.a.

Reparatie van gemetselde boogbruggen in steden zal toenemen, waarbij verkeershinder tot een minimum moet worden beperkt. Een toepassing van een ‘onderbrug’ kan dan een oplossing bieden: onder de te repareren wordt dan een tijdelijke brug gemaakt met behulp van een bekisting in de vorm van het buitenvlak van een plastisch opblaaslichaam. Na verwijdering van de ‘ballon’ blijft een tijdelijke brug over waardoor aan de oorspronkelijke brug herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Ook de fundering kan verbeterd worden door middel van damplanken, die door een machine stapsgewijs trillingvrij in de bodem worden gedrukt.

sept 06

sept 07

BY Vervanging Van Brienenoordbrug

Willem Cijsouw

He besluit is gevallen: de Van Brienenoordbrug wordt vervangen omdat dit het minste hinder voor het verkeer betekent. De westelijke boogbrug wordt vervangen door een nieuwe. Nadat de oude westelijke boogbrug is opgeknapt, wordt deze op de plaats van de oostelijke boogbrug geplaatst. Voor de oude oostelijke boogbrug wordt een nieuwe bestemming gezocht. Het artikel geeft een overzicht van de aan te brengen verstevigingen en beschrijft beknopt het ontwerp, aanbesteding en uitvoering.

In dit nummer is verder aandacht voor:
- slimme sensoren, die aanrijdingen aan de onderzijde van een spoorbrug detecteren en advies geven over het wel of niet nemen van maatregelen;
- de remproef op de Suurhoffbrug met een remmende trein van 1095 ton
- de havenbrug Ooijen te Wanssum waar betonnen prefabliggers van 69 m zijn geplaatst.