Bruggenstichting

Welkom op de website van de Nederlandse Bruggenstichting

image

Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het ontwerp proces in samenwerking met alle betrokken partijen.

image

Bruggenstichting Young (BY) is opgericht door en voor studenten en young professionals met als doel je netwerk en kennis te vergroten. Daarnaast biedt de jongerenafdeling BY de mogelijkheid voor afgestudeerden om hun afstudeerwerk te promoten.

image

Platform Bruggen bundelt krachten van alle partijen in de bruggensector. Kennis wordt gedeeld en geborgd en samen worden innovaties versneld die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere invulling van de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave.

Bruggendag op 17 maart 2016

Thema ‘Bruggen in beweging’

ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIE IN BEWEEGBARE BRUGGEN

door de dagvoorzitter Joris Smits, bestuurslid Bruggenstichting, Architect | Brugontwerper, Royal HaskoningDHV | TU Delft

Nieuwe ontwikkelingen
door Jaco Reusink, Senior Adviseur Kunstwerken, Gemeente Rotterdam
Bij beweegbare bruggen is er sprake van een veelheid aan nieuwe ontwikkelingen. De terugtredende overheid en DB(M) contracten resulteren in nieuwe marktverhoudingen. Ontwerpprijsvragen leiden tot  geheel nieuwe verschijningsvormen en de toepassing van innovatieve materialen, aandrijvingen en installaties zorgen voor  nieuwe uitdagingen en valkuilen. Dit alles speelt zich af binnen het strakke keurslijf van normen, richtlijnen, arbeidsmiddelenrichtlijn en machinerichtlijn en veiligheidsstandaarden als PL en SIL in een groeiende markt voor innovatieve instandhouding.

Herberekenen ≠ vervangen.
-Kosten besparen door doelmatig herberekenen bij grootschalige wijzigingen aan beweegbare bruggen-
door Jacques Montijn, Projectmanager / adviseur Beweegbare Installaties
CMSE®Movares Nederland BV, Rotterdam
De provincie Zuid Holland gaat 5 bruggen langs het Aarkanaal grootschalig renoveren.
De eisen van de Machinerichtlijn stellen dat de brug na een dergelijke wijziging veilig en aantoonbaar sterk en stabiel is. Hierdoor dreigen hoge kosten te ontstaan als getoetst wordt aan de huidige normen. Door een slimme herberekening van de aandrijvingen heeft Movares aanzienlijke kosten kunnen besparen voor de opdrachtgever. Deze methodiek is maatwerk maar wel toepasbaar op andere bruggen.

Wat mij beweegt
door Joris Smits, Architect | Brugontwerper, Royal HaskoningDHV | TU Delft
Liever nog dan bruggen ontwerpen, ontwerp ik beweegbare bruggen. Beweging is per definitie dynamisch en is in staat levenloze objecten te animeren. Beweging spreekt tot de verbeelding en is tegelijkertijd buitengewoon ingewikkeld. Een beweegbare brug is immers één grote machine, alle onderdelen hebben hun eigen taak maar zijn tegelijkertijd  nauwkeurig op elkaar afgestemd om te komen tot een efficiënte beweging. In mijn voordracht zullen een aantal ongebruikelijke beweegbare bruggen, zowel van eigen hand als van mijn studenten, de revue passeren.

Bouw van de nieuwe Botlekbrug
door Patrick van Os, Ontwerpmanager Ballast Nedam Engineering
Als onderdeel van de capaciteitsuitbreiding van de A15 is de nieuwe Botlekbrug gerealiseerd. De nieuwe Botlekbrug bestaat uit twee hefdelen, die volledig gebalanceerd worden door contragewichten. Naast 2x2 rijstroken en een lokale verbinding voorziet de Botlekbrug in de capaciteit voor twee spoorverbindingen.
De nieuwe Botlekbrug is een hefbrug van formaat.

Bruggen in Beweging
door Paul van der Heul MSc, Hoofd Kenniscentrum Genie, Ministerie van Defensie
Bruggen en overgangen geven een krijgsmacht flexibiliteit en mogelijkheden tot verrassing. “Bruggen in beweging” onderstreept de noodzaak van (kennis van) bruggen binnen de krijgsmacht. Ontwikkelingen op dit gebied kunnen niet zonder samenwerking met civiele partners.

 • IMG_7638
 • IMG_7639
 • IMG_7642
 • IMG_7645
 • IMG_7646
 • IMG_7647
 • IMG_7650
 • IMG_7651
 • IMG_7652
 • IMG_7654
 • IMG_7658
 • IMG_7660
 • IMG_7665
 • IMG_7666
 • IMG_7667
 • IMG_7668
 • IMG_7669
 • IMG_7670
 • IMG_7671
 • IMG_7672
 • IMG_7674
 • IMG_7675
 • IMG_7676
 • IMG_7677
 • IMG_7679
 • IMG_7680
 • IMG_7682
 • IMG_7683
 • IMG_7684
 • IMG_7685
 • IMG_7686
 • IMG_7687
 • IMG_7688
 • IMG_7689
 • IMG_7691
 • IMG_7695
 • IMG_7697
 • IMG_7699
 • IMG_7703
 • IMG_7705
 • IMG_7707
 • IMG_7709
 • IMG_7711
 • IMG_7714
 • IMG_7717
 • IMG_7718
 • IMG_7719
 • IMG_7721
 • IMG_7722
 • IMG_7732
 • IMG_7733
 • IMG_7736
 • IMG_7737
 • IMG_7738
 • IMG_7739
 • IMG_7740
 • IMG_7743
 • IMG_7744
 • IMG_7745
 • IMG_7746
 • IMG_7747
 • IMG_7748
 • IMG_7749
 • IMG_7750
 • IMG_7751
 • IMG_7752
 • IMG_7753
 • IMG_7754

 

De Bruggendag wordt mede mogelijk gemaakt door:

bruggendag logo