Het Platform Fiets+Voetbruggen is in 2014 onder auspiciën van de Bruggenstichting opgericht. Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van dit type
bruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het integrale ontwerpproces in samenwerking met alle betrokken partijen.

Jaarlijks organiseert het platform een symposium, dit vindt plaats in november in Zaal de Schutter in de Observant in Amersfoort. Kijk verder op onze website onder het kopje activiteiten voor impressies van voorgaande jaren.

Voor dit jaar is het symposium op donderdag 12 november a.s. gepland.