De Bruggenstichting is een materiaal onafhankelijk en niet commercieel kenniscentrum dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen, alsmede het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen, mede op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zowel voor wat betreft totstandkoming als instandhouding.

Het bestuur van de Bruggenstichting bestaat uit de volgende leden:

• Voorzitter: Fred Westenberg
• Secretaris: Dick Schaafsma
• Penningmeester: Jan de Boer
• Leden: Bert Hesselink, Jan-Willem Warner, Peter Vijn, Beate Vlaanderen en Pjotr Mak.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor de Bruggenstichting. De bureausecretaris is de enige betaalde medewerker (op part-timebasis). Alle overige medewerkers (inclusief de bestuursleden) zijn vrijwilligers. Zij ontvangen op verzoek een tegemoetkoming in gemaakte reis- en verblijfskosten.

Ereleden

De stichting heeft een drietal "ere-leden". Deze mensen hebben een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan onze stichting.

H.(Hein) P. Klooster
Hein Klooster was één van de oprichters van de Bruggenstichting in 1992. Veertien jaar lang maakte hij deel uit van het bestuur, waarvan een groot aantal jaren als secretaris, waarbij hij de stichting in belangrijke mate
organisatorisch vorm gaf. Daarnaast trad hij in 1997 toe tot de redactie van ons tijdschrift, waarvan hij tot op heden deel uitmaakt en gedurende vele jaren (van 1998 tot 2014) als hoofdredacteur.

G.J. (Gert Jan) Luijendijk
Gert Jan Luijendijk is vanaf maart 2006 t/m 2022 bestuurslid geweest. Hij heeft zijn bijdrage geleverd voor het maken van diverse boeken en is actief als fotograaf binnen de stichting, Hij heeft talloze foto's gemaakt tijdens de bijeenkomsten en doet dat nog steeds.

 J. (Jan) de Boer