De financiële basis van de Bruggenstichting bestaat uit een aantal pijlers:
 
Bijdragen van leden van de Raad van Advies.
In de beleidsplanperiode wordt gestreefd naar een uitbreiding van het aantal leden van de Raad van Advies teneinde deze belangrijke financiële pijler te verzwaren.
De bijdrage van Rijkswaterstaat is sinds de oprichting van de Bruggenstichting van bijzondere aard geweest. De bijdrage vindt plaats in ’natura’ door het ter beschikking stellen van huisvesting, communicatiemiddelen en kantoor inrichting.
 
Bijdragen van donateurs / begunstigers.
Een relatief gering deel van de financiële middelen van de Stichting komt van donateurs en begunstigers. Het ligt in het voornemen te streven naar een uitbreiding van het aantal begunstigers en zo van de financiële bijdragen.
 
Projectfinancieringen.
Bijzondere uitgaven voor publicaties, tentoonstellingen en dergelijke worden in eerste instantie gefinancierd uit specifieke, voor dit doel geoormerkte financiële bronnen of speciale extern verworven projectsubsidies. Pas in uitzonderlijke gevallen zal een beroep worden gedaan op de algemene middelen.

Financiele jaaroverzicht over 2021