Wanneer: Donderdag 27 januari
Hoe laat: 08.00 - 09.15 uur
Waar: Online

Aanmelden!

Op 27 januari voeren we de dialoog met elkaar over lange termijn-plannen in de infra. Want: we kijken als infrabeheerders steeds verder vooruit en daarbij zoeken we elkaar steeds vaker op.

Wanneer: Donderdag 25 november
Hoe laat: 08.00 - 09.15 uur
Waar: Online

Op 25 november voeren we de dialoog met elkaar over innoveren. Feit: het succes van innovatie blijkt voor 25% bepaald door technologie en voor 75% door sociale aspecten. Het potentiële succes moet namelijk óók door de omgeving gezien worden. En als een innovatie minder succesvol lijkt uit te pakken, heb je dan met elkaar het lef om te stoppen? Want eerlijk is eerlijk: slechts een deel van alle initiatieven haalt het in onze maatschappij. Wat heb jij nodig om in de sector te kunnen innoveren? We bespreken het met elkaar de 25e.

Wanneer: donderdag 28 oktober
Hoe laat: 08.00 - 09.15 uur
Waar:  Online

Op 28 oktober voeren we de dialoog met elkaar over ‘anders oplossen’. De grote infra vraagstukken van nu zijn complex. Ze raken veel thema’s tegelijk en ondertussen hebben we te maken met schaarste op net zo veel vlakken. Vraagt dit om een aanpak die afwijkt van wat we gewend zijn? Op technisch, logistiek, financieel of procesmatig vlak? Deze brugdialoog hebben we het over een andere aanpak in de infra. Er zijn voorbeelden van slimme alternatieven; wat maakte dat er voor dat slimme alternatief werd gekozen.

Op 30 september 2021 voeren we de dialoog met elkaar over innovatiegericht inkopen. Want: een eenmalige innovatie realiseren is leuk, vernieuwend en geeft energie. Maar hoe wordt het écht impactvol en toepasbaar voor de hele sector? Naast de technische oplossing gaat het deze ochtend dus ook over het proces en samenwerking die bij realiseren van innovatie komt kijken. De dialoog wordt dit keer ingeleid door de volgende experts: 

  1. Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw bij TU Delft
  2. Floris den Boer, coördinator innovatiegericht inkopen bij PIANOo
  3. En twee vakgenoten die vanuit zowel de markt als opdrachtgever betrokken zijn bij een groot gemeentelijk inkooptraject.

25 maart 2021

Het thema van de negende online Bouwdialogen op 25 maart 2021 was industrialisatie. Het gesprek werd ingeleid door drie inhoudelijk deskundigen, waarna er tijd was om in subgroepen het onderwerp nader uit te diepen en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Inleiders De Brugdialogen werden als altijd ingeleid door inhoudelijk deskundigen:

• Erwin Stout (Spie);
• Atto Harsta (De Bouwcampus / Aldus Bouwinnovatie) en
• Gerhard Nijenhuis (ipv Delft).

negende sessie

Opnieuw maakten we een mooie visual om de brugdialoog van 25 februari over biobased bouwen samen te vatten. We gingen in op de vraag: hoe kunnen we koudwatervrees voor biobased bruggen bouwen overwinnen? Met elkaar! Bijvoorbeeld door te kijken naar aantoonbaar werkende praktijkvoorbeelden in Duitsland of door destructief onderzoek te doen.

Velen hadden bij deze brugdialoog weer interessante ontmoetingen, zoals Lambert Vlieg, projectleider vaarwegen bij Provincie Drenthe. Hij vertelt over over zijn contactmoment met Felix Kok van Gebr. Beentjes: "Ik ben geprikkeld tot nadenken over welke andere materialen ik kan gebruiken en wanneer. Ook interessant om in gesprek met een aannemer te horen dat die groot voorstander is van hout toepassen. Dat prikkelt om het uit te vragen.’’

8 brugdialogen

 

De bouwlogistiek is van invloed op het beheer van bruggen en kades, onder andere door zware belasting. Maar ook is het door allerlei beperkingen en regelgeving vaak een uitdaging om materieel op locatie te krijgen. Bovendien stellen opdrachtgevers steeds meer eisen aan duurzaamheid en emissie-neutraal werken.

In deze Brugdialoog keken we naar de verschillende perspectieven van de deelnemers. Wat zijn de invalshoeken als het gaat om thema's als efficiency en duurzaamheid? Tegen welke uitdagingen lopen we aan als het gaat om onze gezamenlijke opgave voor civiele kunstwerken?

7 brugdialogen

Platform Bruggenbouwers ontmoeten Bruggenbouwers

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de online-Brugdialogen.

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus willen graag in gesprek u. Uw kennis en ervaring is hard nodig voor de vormgeving van de uitdagende en omvangrijke opgave waar we voor staan: de renovatie van de Nederlandse civiele kunstwerken. Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen. Het afgelopen jaar zijn er diverse Bruggenontbijten georganiseerd om dit onderwerp met elkaar uit te diepen. Eind juni willen we starten met een online vervolg hierop: Brugdialogen!

Uitnodiging
Brugdialoog toekomstbestendig beheren

donderdag 20 mei - 08.00 - 09.15 uur - Online

Komende decennia zijn duizenden bruggen in Nederland toe aan vervanging of renovatie. Die opgave kunnen opdrachtgevers- en nemers gezamenlijk aan, door hierover met elkaar in gesprek te blijven. Tijdens de maandelijkse online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën en oplossingen aan bod die jou en jouw collega’s in deze opgave verder kunnen brengen.

Meer informatie en aanmelden

Verslag

Op 26 november werden alweer voor de zesde keer Brugdialogen georganiseerd. Het thema deze keer: de driehoek 'kosten, kwaliteit en risico's'.zesde brugdiolagen

Anita Baas van de Bouwagenda kondigt aan dat op 14 december een Vlaams-Nederlandse Netwerkbijeenkomst Infra wordt georganiseerd die ze samen met een heel team van mensen uit Vlaanderen en Nederland organiseert. Gastheer is de Consul Generaal in Antwerpen (werkzaam vanuit Buitenlandse Zaken).

Na een korte intro en welkom van Pepijn Nicolas (de facilitator) en Anita Baas (Bouwagenda) namens de organiserende organisaties geven 4 gasten een korte inleiding over het thema Areaalinformatie.

Joost Merema is partner bij PRO6 managers en vervult bij de gemeente Amsterdam voor de Oranje Loper de rol van projectmanager Bruggen & Straten.
Hij werkt graag in bouwteams, zoekt naar samen beter bouwen en spreekt over de relatie tussen areaal- en projectinformatie. Hij geeft aan dat we niet alles moeten willen meten en weten, maar met de beschikbare informatie ook gewoon aan de slag moeten gaan.

vijfde brugdiolagen

24 september, de 4e Brugdialogen, deze keer over Constructieve Veiligheid.

Inleiders Arend Kremer, Eef Uiterwijk en Ben Notenboom nemen ons mee met een korte inleiding.

Arend werkt bij ProRail en beheert, zoals hij zegt, de 'spullenboel'. Van veel oude objecten is het heel lastig vast te stellen of de contractieve veiligheid in orde is. We weten het gewoon niet. Om die reden heeft hij in 2004 het initiatief genomen bij de NEN de 8700 serie te ontwikkelen. Een nieuwe methode is proefbelasten, waarmee je aantoont dat een contractie nog veilig is en politieke imagoschade voorkomen wanneer iets instort. Met CROW wordt een werkgroep gestart om een goedee richtlijn voor proefbelasten te krijgen; gezocht worden financiers en deelnemers.
Kanttekening: regelgeving gaat over nieuwbouw, te weinig over bestaande bouw.

vierde brugdiolagen

Bij de 3e aflevering van de Brugdialogen waren weer iets meer mensen aanwezig dan de vorige keren. Meer dan 100 mensen zagen de inleiders kort aangeven waar ze staan met het onderwerp “Inspecties van kunstwerken”.

Inleiders
Maurice Reusen van Delta Pi en sterk betrokken bij de herziening van de “CROW-CUR 117: inspectie en advies civiele kunstwerken” geeft aan dat de faalkans van de inspecteur en/of inspecties bijna 50% is, en vraagt de deelnemers na te denken hoe we de faalkans van de inspecteur kunnen verkleinen en de kwaliteit van inspecties kunnen verbeteren.

Impressie Derde brugdialogen

Onder leiding van Pepijn Nicolas werd op de laatste donderdagochtend van juli om 8 uur voor de 2e keer Brugdialogen georganiseerd. Op initiatief van Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Bouwcampus en Platform WOW kwam een grote groep professionals in Zoom bijeen, en sprak over Hergebruik van Bruggen.

Tweedesessie couragetekent

Inleiders waren Nardo Hoogendijk, algemeen directeur van Hollandia Infra, Rob Dijcker, adviseur circulariteit van Witteveen+Bos en Coen Wauben, contractmanager Brienenoordbrug van Rijkswaterstaat. Ieder had een korte visie op het belang en de complexiteit van circulariteit in het algemeen, en hergebruik van bruggen in het bijzonder.

Op donderdag 25 juni vond de eerste Brugdialogen plaats. Om 08:00 uur verzamelden 70 deelnemers zich in Zoom, waar onder leiding van Pepijn Nicolas en Anita Baas een interessante dialoog ontstond.

BRUGDIALOGEN

De Brugdialogen zijn een initiatief van de Bouwagenda, in samenwerking met de Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus. De bedoeling ervan is tweeledig: enerzijds de dialoog voeren over de ontwikkelingen met betrekking tot kunstwerken, en bruggen in het bijzonder, en daarnaast een grote groep mensen daarbij betrekken, iedere laatste donderdag van de maand om 8 uur.