Doelstelling

De doelstelling van de Nederlandse Bruggenstichting is onder meer het bevorderen en behouden van de kennis over Nederlandse bruggen en bruggen in het buitenland, die met Nederlandse inbreng zijn gebouwd. Sinds 1993 verzorgt de NBS een periodiek informatieblad. De eerste negen jaar in de vorm van een nieuwsbrief, het NBS-Nieuws. Met ingang van het jaar 2002 is dit nieuwsblad omgezet in een tijdschrift met de naam ‘BRUGGEN’. Dit blad is bedoeld voor technici en andere mensen, die uit professionele en of geschiedkundige interesses hun kennis over bruggen willen voeden. Omdat de Nederlandse Bruggenstichting deze kennis ook aan een breed publiek wil voorleggen, moet de informatie over het algemeen breed toegankelijk zijn, al zal in regelmatig zowel de uitvoeringstechniek als een relevante theoretische beschouwing niet worden geschuwd.

Doelgroepen

‘BRUGGEN’ is bedoeld voor
- de begunstigers van de Nederlandse Bruggenstichting
- de leden van de Raad van Advies en hun vertegenwoordigers
- documentatieafdelingen van rijksinstellingen
- overheidsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen
- ingenieursbureaus
- architecten(bureaus), die zich met bruggenbouw bezig houden
- bedrijven, die zich met bruggenbouw bezig houden
- onderwijs (universitair, HBO en MBO)
- alle mensen, die belangstelling hebben voor bruggen

Inhoud en vormgeving

De inhoud bevat artikelen van allerlei aard, zoals
- Beschrijvingen van historische bruggen of renovaties daarvan
- Artikelen over nieuwe bruggen, het ontwerp en de uitvoering
- Theoretische artikelen, zoals berekeningen en normering, e.d.
- Relaties van bruggen met (schilder)kunst
- Nieuws over de Nederlandse Bruggenstichting
- Berichten en boekbeschrijvingen
De artikelen zijn doorgaans beknopt van omvang. Projecten worden niet uitputtend beschreven. In plaats daarvan worden bijzonderheden uit het project belicht, die de doelgroep zullen interesseren.
De vormgeving vergroot de aantrekkelijkheid van de inhoud. Ze structureert de inhoud op een wijze, die de leesbaarheid vergroot en versterkt de toegankelijkheid van de informatie. Aan foto’s en tekeningen worden daarom hoge eisen gesteld.
Op deze website laten we op de pagina “Inhoud bruggen” zien wat er in de laatstverschenen nummers heeft gestaan en zodra dit bekend is, lichten we vast een tipje van de sluier op van de inhoud van het komende nummer.
Op de website vindt u tevens de registers van alle verschenen artikelen in het NBS Nieuws en ‘BRUGGEN’.

De redactie

De redactie bestaat uit een aantal redacteuren, die de verschillende interessegebieden vertegenwoordigen.
De redactie bestaat momenteel uit de volgende personen:
Jan Arends
Michel Bakker
Elisabeth van Blankenstein
Thijmen Jaspers Focks
Fred van Geest
Wils van Soldt
Ciska Klooster, administratieve ondersteuning

De redactie is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kopij

De kopij dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer van de inzender. Inzendingen kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
Inleverdata voor kopij:
15 februari - maart nummer
15 mei  - juni nummer
15 augustus - september nummer
15 november - december nummer

Abonnementen

Het blad verschijnt viermaal per jaar. (maart, juni, september, december)
Begunstigers van de NBS ontvangen het blad gratis. U wordt begunstiger voor minimaal € 39,50 incl. btw. per jaar voor particulieren en € 135,- incl. btw. voor bedrijven en instellingen.
Kijk voor de overige prijzen op Begunstiger worden.
U kunt ook losse nummers bestellen bij het bureau van de Nederlandse Bruggenstichting, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze kosten € 12,50 per stuk incl. btw. en verzendkosten.