Bruggenstichting

Welkom op de website van de Nederlandse Bruggenstichting

image

Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het ontwerp proces in samenwerking met alle betrokken partijen.

image

Bruggenstichting Young (BY) is opgericht door en voor studenten en young professionals met als doel je netwerk en kennis te vergroten. Daarnaast biedt de jongerenafdeling BY de mogelijkheid voor afgestudeerden om hun afstudeerwerk te promoten.

image

Platform Bruggen bundelt krachten van alle partijen in de bruggensector. Kennis wordt gedeeld en geborgd en samen worden innovaties versneld die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere invulling van de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave.

Herbouw, reconstructie, renovatie of vernieuwing van een brug is vaak een keuze of zelfs een dilemma waar een Amsterdamse bruggenbeheerder mee te maken kan krijgen. Het beheer van bruggen in Amsterdam is de laatste decennia gericht op behoud en herstel. Echter niet altijd zijn de omstandigheden zodanig dat bij de aanpak van brugprojecten het oude of waardevolle behouden of hersteld kan worden
Soms lukt het, en een enkele keer is de uitkomst zelfs meer dan de som der delen, behoud + herstel = een wedergeboorte, ……zeg maar gerust een mirakel. De Mirakelbrug! Gebouwd in 1928 als beweegbare brug, een enkele basculebrug en vastgeketend en verloederd in de jaren zeventig tot en met negentig tot een “nobody”. In 2001 is de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV) begonnen met de reconstructie van deze brug tot een vaste brug met alle kenmerken van de brug die hij ooit had als telg uit de familie der Kramerbruggen, een achterneefje uit de Amsterdamse Schoolfamilie. De reconstructie is uiteraard opgezet vanuit de functionaliteit die het huidige verkeer van de brug vraagt: ruimte voor het openbaar vervoer, ruimte voor de voetganger en fietser. Bovendien moet op dit bijzondere punt in Amsterdam tegenover de Willemspoort extra aandacht worden gegeven aan de harmonie van de nieuwe brug met zijn omgeving.
DIVV ontwikkelt verkeer- en vervoersbeleid en voert dit uit door het realiseren en beheren van infrastructuur. Hiertoe heeft dIVV een centrale regiefunctie en is dIVV hét Amsterdamse kenniscentrum op het gebied van verkeer en vervoer.
DIVV zorgt ervoor dat de bewoners en bezoekers van Amsterdam zich veilig en efficiënt kunnen verplaatsen in een bereikbare en aantrekkelijke stad. Als onderdeel van dIVV, hoofdafdeling Beheer, heeft de afdeling Objecten als laatste schakel in de cirkelgang, strategie, beleid, project en beheer de zorgplicht voor de bruggen en andere objecten die in de hoofdinfrastructuur van Amsterdam liggen.
In 2000 werd gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de Mirakelbrug. Omdat alle onderdelen die zo kenmerkend zijn voor bruggen van architect P.L.Kramer zich nog op of onder de bestaande brug bevonden, is het idee uitgewerkt om de nieuwe brug zoveel als mogelijk weer in haar oorspronkelijke vorm terug te brengen. Een goed idee doet goed volgen.mrt01 01
Hiervoor zijn met hulp van de (brug)architect Henk Meijer en het aanwezige vakmanschap van het IBA (Ingenieursbureau Amsterdam) en het team S&O (Service & Onderhoud) en in samenwerking met het stadsdeel Westerpark alle krachten gemobiliseerd. En nu ik zo’n twee maanden voor de heropening van de brug dit stukje schrijf en kijk naar de optelsom van al deze samenwerking, het vakmanschap van aannemer en onderaannemers, de interesse en medewerking van de buurt en het stadsdeel, dan kijk ik met spanning uit naar het eindresultaat, en ik niet alleen.
In deze eerste editie van het eveneens gerenoveerde lijfblad van de Nederlandse Bruggen Stichting, die speciaal aan deze brug wordt gewijd - waarvoor de dIVV de stichting zeer erkentelijk is - kijken de verschillende belanghebbenden vanuit hun standpunt naar de reconstructie van de “Mirakelbrug”. Een wonderlijk gezelschap, van architect tot inspreker, van projectleider tot ondernemer, van gebruiker tot bouwer, van historicus tot buurtbewoner, levert een wonderlijke blik op van een wondermooie brug: misschien wel een mirakel?
M. Los

Download hier het artikel in pdf-formaat logo pdf