Op donderdag 25 juni vond de eerste Brugdialogen plaats. Om 08:00 uur verzamelden 70 deelnemers zich in Zoom, waar onder leiding van Pepijn Nicolas en Anita Baas een interessante dialoog ontstond.

BRUGDIALOGEN

De Brugdialogen zijn een initiatief van de Bouwagenda, in samenwerking met de Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus. De bedoeling ervan is tweeledig: enerzijds de dialoog voeren over de ontwikkelingen met betrekking tot kunstwerken, en bruggen in het bijzonder, en daarnaast een grote groep mensen daarbij betrekken, iedere laatste donderdag van de maand om 8 uur.

GEBUNDELD AANBESTEDEN

Het onderwerp van gesprek was deze brugdialoog ‘gebundeld aanbesteden’; meerdere objecten in één keer aanbesteden. Marco Hofman (Provincie Noord-Holland) gaf een toelichting op wat gebundelde aanbesteding is. Carel van Belois (Rijkswaterstaat) en Geert Jan van Oosterhout (Dura Vermeer) reageerden hier vervolgens op.

Gebundeld aanbesteden is niets meer dan het onderbrengen van meerdere objecten (vervangingen, renovaties) in één contract. Het idee om hiermee te gaan experimenteren is ontstaan in de discussies binnen de Bouwagenda. De ambitie is door een langduriger relatie tussen opdrachtgever(s) en marktpartij(en) meer ruimte voor innovatie en efficiencyverbetering mogelijk te maken.

Marco Hofman beschreef het gezamenlijk project van Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland. Dit is bijzonder omdat hier twee opdrachtgevers samen optrekken, en ieder 2 bruggen in de portfolio bijdragen. Uit deze samenwerking willen ze leren hoe opdrachtgevers samen een portfolio kunnen vormgeven en aanbesteden, zodat het ook voor kleinere opdrachtgevende organisaties een haalbare werkwijze wordt. Carel van Belois vertelde dat hij vanuit Rijkswaterstaat zeer geïnteresseerd is in de samenwerking, omdat het een manier van werken is die kan helpen de enorme vervangingsopgave aan te kunnen. Geert Jan van Oosterhout gaf aan dat het voor een aannemer de voorwaarden schept om echte vernieuwing mogelijk te maken. “Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”, was zijn betoog.

DIALOGEN VOLGENS DE GESTREEPTE SOK

Na de korte inleiding werd iedereen in een gesprek met vier personen gebracht, waar het principe van de gestreepte sok moest worden toegepast: even nadenken, je mening over het onderwerp naar voren brengen (je eigen streepje zetten), naar elkaar luisteren en vervolgens in gesprek gaan. Dit bleek zeer positief te worden beleefd. De aanwezigen waardeerden de sessie met een mooi rapportcijfer 8.

Inhoudelijk mocht iedereen bij terugkeer nog een korte conclusie in de chat plaatsen. Veel tips (let op waarom je bundelt, zorg voor een gezonde risicoverdeling, kansen, let op ruimte voor het mkb) en positieve waardering (voordelen en kansen, mooi inzicht, leuk gesprek).

En tenslotte, vooruitkijkend naar de volgende Brugdialogen op 23 juli en 27 augustus, een paar tips en verzoeken. Iets meer tijd om ook plenair terug te koppelen, mogelijk gebruik maken van een whiteboard, één uur is prima en voldoende en meer informatie vooraf verspreiden naar de deelnemers.

Yvonne Courage uit Den Bosch heeft tijdens de sessie onderstaande impressie gemaakt: 

Impressie Brugdialogen