Bij de 3e aflevering van de Brugdialogen waren weer iets meer mensen aanwezig dan de vorige keren. Meer dan 100 mensen zagen de inleiders kort aangeven waar ze staan met het onderwerp “Inspecties van kunstwerken”.

Inleiders
Maurice Reusen van Delta Pi en sterk betrokken bij de herziening van de “CROW-CUR 117: inspectie en advies civiele kunstwerken” geeft aan dat de faalkans van de inspecteur en/of inspecties bijna 50% is, en vraagt de deelnemers na te denken hoe we de faalkans van de inspecteur kunnen verkleinen en de kwaliteit van inspecties kunnen verbeteren.

Impressie Derde brugdialogen

Pjotr Mak van Volkerrail geeft aan dat kwalitatief goede inspectie-informatie op basis van vakmanschap bij aanbestedingen noodzakelijk is. Vaak doet de aannemer op eigen initiatief dan nog eens zelf een nulmeting. Ook zegt hij dat het bepalen van levensduur op basis van de juiste inspecties veel werk kan vermijden, en doet het pleidooi om inspectie vooral de ruimte te geven!
Ariea Vermeulen van Rijkswaterstaat vertelt over inspecties met drones, waar ze bij Rijkswaterstaat mee pioniert. Er zijn veel toepassingsmogelijkheden voor drones, zo ook bij inspecties van kunstwerken, zeker met toepassing van Artificiële Intelligentie voor de verwerking van de data (voor het opsporen van gebreken, zoals bijv. scheuren of roest). Haar stelling: inspecteren met drones in combinatie met AI is zeer kansrijk en bijna uit de pilotfase.
Impressie

De aanwezigen werden vervolgens verdeeld over gespreksruimtes met 4 personen, en gingen volgens het principe van de gestreepte sok het gesprek aan. Yvonne Courage bezocht een aantal gesprekken en maakte de onderstaande impressie.

Uit de teksten, teruggegeven in de plenaire chat na de gesprekken, bleek dat men opnieuw een levendig en interessant gesprek had gevoerd. Een aantal conclusies en aandachtspunten:

Veel opmerkingen over de kwaliteit en professionaliteit van de inspecties en de inspecteurs: goede inspecteurs zijn essentieel, er mag meer focus aangebracht worden in wat er precies geïnspecteerd moet worden, inspecteurs verdienen meer lof (“Het vak van inspecteur is eigenlijk best sexy”), inspecteurs zijn vaak geen adviseurs; dat zou wel moeten, er is behoefte aan certificatie van alle onderdelen van inspecties.
Over beheerders/opdrachtgevers: er is te vaak gebrek aan kennis en budget bij beheerders, er is geen handhaving op de kwaliteit van inspecties en inspecteurs, we weten niet zo goed welke informatie nodig is voor een effectieve en efficiënte interventiestrategie en welke data nodig is om tot die informatie te komen.
Algemeen over onze sector: de opleiding mag meer gericht worden op onderhoud en minder op nieuwbouw, kennis delen is belangrijk, alles draait om vakmanschap.
En natuurlijk over nieuwe technologie: Wij hebben gesproken over verschillende mogelijk vormen van technologie om bruggen en kades te monitoren, zoals drones, glasvezelsensoren, LIDAR etc. Elke technologie heeft echter wat beperkingen, je ziet niet alles met 1 technologie, dus een combinatie is handig; er moet worden ingezet op sensoring, sensoren t.b.v. levensduur assessment, zoek early warningsystemen om inspectie zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten; inspectie is een momentopname, terwijl er behoefte is aan een timelapse met realtime inspectieinfo.
En over data: toepassingsmogelijkheden ontdekken en delen, aandacht voor de contractuele aspecten/verdeling risico’s.

Anita Baas dankte iedereen voor zijn/haar bijdrage en gaf aan dat er een vervolg op deze serie Brugdialogen komt. We rekenen dus op jullie aanwezigheid bij volgende sessies. Heb je ideeën voor gespreksonderwerpen, laat het dan een van de organisatoren weten.