24 september, de 4e Brugdialogen, deze keer over Constructieve Veiligheid.

Inleiders Arend Kremer, Eef Uiterwijk en Ben Notenboom nemen ons mee met een korte inleiding.

Arend werkt bij ProRail en beheert, zoals hij zegt, de 'spullenboel'. Van veel oude objecten is het heel lastig vast te stellen of de contractieve veiligheid in orde is. We weten het gewoon niet. Om die reden heeft hij in 2004 het initiatief genomen bij de NEN de 8700 serie te ontwikkelen. Een nieuwe methode is proefbelasten, waarmee je aantoont dat een contractie nog veilig is en politieke imagoschade voorkomen wanneer iets instort. Met CROW wordt een werkgroep gestart om een goedee richtlijn voor proefbelasten te krijgen; gezocht worden financiers en deelnemers.
Kanttekening: regelgeving gaat over nieuwbouw, te weinig over bestaande bouw.

vierde brugdiolagen


Ben is van BouwQ en stelt: iedereen verdient het om getoetst te worden! Constructieve veiligheid staat onder druk, heeft aandacht. Voorbeelden zijn wat gebouwen en 'Genua' maar ook de Merwedebrug moest dicht. Hoe komen we nu tot een beslissing of een kunstwerk nog veilig is, vervangen moet worden of gerepareerd. Aan ons allen de grote verantwoodelijkheid om de veiligheid in de openbare ruimte vast te stellen. Vier ogen systeem.
Eef werkt ruim 40 jaar bij de Provincie Overijssel, en gaat in op de constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden. Veel van deze kunstwerken in klasse 30 of 45 voldoen niet aan deEurocode. Op orde brengen zou heel veel kosten, en is ook niet echt nodig. Daarom is door PNH en Overijssel een CUR-commissie gestart om op 19 september 2019 de CROW-CUR aanbeveling 124, constructieve veiligheid bestaande kunstwerken van decentrale overheden te presenteren. Dit ter voorkoming onnodige kosten. Stelling: bij decentrale overheden is de kennis over de regelgeving over of bruggen viaducten moeten worden vervangen niet voldoende op orde.De ca. 70 deelnemers werden vervolgens groepjes van 4 gemaakt.
De 3 inleiders bespreken eerst wat ze is opgevallen. Arend heeft begrepen dat er nog veel oude historische archieven zijn, bijv. bij de Bruggenstichting. Harm Telder van de Bruggenstichting bevestigt dit.
Eef reageert op een opmerking in de chat (Liever wetgeving dan een CROW-richtlijn omdat je met wetgeving - als beheerder - je politiek-verantwoordelijke kunt dwingen toch budget beschikbaar te maken.). Hij noemt opnieuw aanbeveling 124, en dat deze juist bedoeld is om handvatten te geven, ook richting de beslissers.
Arend heeft ook begrepen dat er her en der wordt gewerkt aan het normenstelsel, waar best ruimte in zit om pragmatisch te werken, en niet strenger te zijn dan nodig.
Anita: oproep problemen en oplossingen te melden
Eef: doet nog eens een oproep aanbeveling 124 te gebruiken.

Een aantal highlights uit de chat:
• 1. Oude brug moet voldoen aan nieuwe eisen, terwijl gegevens vaak incompleet zijn. 2. Proefbelasten: dilemma test in gebruikstoestand, kennis over uiterste grenstoestand is gewenst. 3. Kennis bij decentrale overheden: hoe worden we op zijn minst bewust onbekwaam? 4. Hoe krijgen we nieuwe technieken geaccepteerd? 5. Hoe wordt de verantwoordelijkheid voor de constuctieve veiligheid beleefd?
• Grootste bedreiging: De hoeveelheid die op ons afkomt.
• Studenten Civiel worden niet opgeleid voor het beheren van bestaande kunstwerken....is zorg!
• We lopen nu achter de feiten aan. We zijn alleen problemen aan het oplossen op de korte termijn. Het lijkt mij verstandig om per kunstwerk een ooede beheer en onderhoudstrategie is.
• Er zijn zorgen over de kennis die bij opdrachtgevers aanwezig is.
• Er moet beter uitgelegd worden aan het bestuur / bevolking wat het probleem nu is en waarom sommige constructies niet (volledig) voldoen. Er wordt eigenlijk weinig tot geen lering getrokken uit de (bijna) calamiteiten die zich de laatste jaren hebben voorgedaan. Weer allen het boekje "leren van instorten lezen"
• Kies voor pragmatische aanpak, niet alles hoeft tot achter de komma berekend te worden om toch tot goede aanpak te komen
• Manier om te toetsen is wat mij betreft niet onduidelijk. Probleem is onbekendheid van gegevens om een constructieve beoordeling te geven.
• Sexy maken door per kunstwerk een goed beheer en onderhoudsplan te maken waardoor de markt kan aansluiten op de vraag.
• Beoordelen van bestaande objecten is een vak. Daar moeten aparte opleidingen voor komen!

Tot slot krijgt Eef Uiterwijk nog het woord. Hij is door de organisatoren overgehaald op zijn laatste werkdag voor zijn pensionering nog zijn bijdrage te leveren, en deed dat als altijd met verve.
Eef bedankt voor de gelegenheid nog afscheid te nemen van veel bekende collega's. Vanwege corona is een fysiek afscheid niet mogelijk, maar langs deze weg: hartelijk dank voor de prettige samenwerking. De voltallige groep aanwezigen neemt vervolgens zwaaiend en applaudisserend afscheid van een markante en zeer gewaardeerde collega. Eef, het ga je goed!