25 maart 2021

Het thema van de negende online Bouwdialogen op 25 maart 2021 was industrialisatie. Het gesprek werd ingeleid door drie inhoudelijk deskundigen, waarna er tijd was om in subgroepen het onderwerp nader uit te diepen en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Inleiders De Brugdialogen werden als altijd ingeleid door inhoudelijk deskundigen:

• Erwin Stout (Spie);
• Atto Harsta (De Bouwcampus / Aldus Bouwinnovatie) en
• Gerhard Nijenhuis (ipv Delft).

negende sessie

Erwin Stout van Spie heeft in het verleden veel ervaring opgedaan op het gebied van Systems Engineering in de infra-sector. Sinds anderhalf jaar is hij als Technisch Manager namens Spie betrokken bij het toekomstbestendig onderhouden van de bruggen en sluizen van de Provincie Overijssel. Erwin benoemt de enorme omvang van onze vervangings- en renovatieopgave in Nederland. Hij stelt de vraag of seriebouw mogelijk is. Hij ziet zeker toekomst in industrialisatie. Binnen de opdracht voor Overijssel heeft Spie een standaard E-ontwerp gemaakt. Dit levert veel voordeel voor Spie en Overijssel, maar kan dat ook passen bij RWS of een andere provincie? Edwin stelt dat industrialisatie alleen succesvol kan zijn als de gehele keten er achter staat, die begint met een gestandaardiseerde geïndustrialiseerde uitvraag.

Atto Harsta van De Bouwcampus en Aldus Bouwinnovatie verbindt het bruggengezelschap met de woningbouw. De belangrijkste drijfveer van Atto is het realiseren van volhoudbare vernieuwing in de bouw. Deze vernieuwing is noodzakelijk om nu en in de toekomst gebieden, gebouwen, producten en materialen te ontwikkelen die aansluiten bij de menselijke behoefte en die passen binnen een duurzame en sociale samenleving. Door thema’s als gezondheid, toekomstbestendigheid, circulariteit en biodiversiteit te verbinden aan het vakgebied bouwen levert hij zijn bijdrage aan het realiseren van werkelijk waardevolle architectuur. Belangrijkste inspiratiebron voor Atto is de natuur waar, door evolutie, perfecte eenvoud gecombineerd wordt met een hoge mate van functionaliteit en schoonheid. Niet voor niets is zijn credo; nature is the best inspiration for a better world.
Atto stelt aan de orde dat we over moeten gaan van projectgerichte naar productgerichte bouw. Ook de woningbouw is nog niet zo ver. Hoge kosten en lage rendementen naast milieukosten spelen een rol, maar de projectfocus is de belangrijkste last en dat helpt niet bij industrialiseren. Atto vertelt dat in de woningbouw de stap gezet wordt naar verandering via vraag, aanbod en systeem, met in het systeem aspecten zoals wetgeving en vergunningen. We moeten naar een andere focus, productcertificering waardoor industriële bouw de standaard wordt.

Gerhard Nijenhuis is bruggenontwerper, oprichter van ipv Delft creatieve ingenieurs en voorzitter van de stuurgroep IFD-bruggen bij de NEN. Hij licht toe dat traditioneel iedere brug binnen een project ontworpen wordt en vertelt hoe de NTA IFD tot stand is gekomen en helpt. De raakvlakken van een brug zijn gestandaardiseerd waardoor onderdelen gemakkelijk vervangen en uitgewisseld kunnen worden, zonder negatieve invloed op het ontwerp. Nu is het moment om de NTA 8086 te gaan toepassen.

Anita Baas roept iedereen op zich aan te melden voor de evenementen van ‘de maand van IFD’ met twee seminars en een congres in april. De link hierheen is www.platformwow.nl/IFD.

Vervolgens werd het gezelschap ondergebracht in gespreksgroepen van 4 - 5 mensen en werd de gebruikelijke interessante dialoog gevoerd. In de chat na afloop daarvan werd een aantal onderwerpen aan de orde gesteld, met als belangrijkste: geeft standaardisatie nog wel voldoende ruimte voor innovatie? Wouter de Vries en Gerhard Nijenhuis gaven aan dat dit vraagstuk ook in de totstandkoming van versie 2.0 van de NTA IFD een belangrijks rol speelt en altijd aandachtspunt zal blijven. Ongetwijfeld zal dit punt bij de webinars en het congres over IFD in april aan de orde komen.

Andere highlights:
• Kansen voor industrialisatie zijn er ook voor o.a. bedienen op afstand (detectie) en werktuigbouw (zoals verankeringen in beton, bewerking van staal)
• Een oproep: beheerders verenigt u! (om een gezamenlijke scope aan projecten te bundelen om innovatie mogelijk te maken, om assetmanagement technieken in te zetten, zoals gedigitaliseerd onderhouden en scannen om te leren voor nieuwbouw en V&R opgave). De conservatieve beheerder staat lijnrecht tegenover innovatie in dezelfde organisatie.
• De projectmatige aanpak, omdat de onderhoudsstaat hier aanleiding toe, geeft beperkt innovatie
• Henrie van Buuren (VolkerRail) schrijft in de chat: veranderen vraagt om durf (bij alle partijen). Een bouwteamachtige constructie nodigt uit om alle partijen maximaal bij te laten dragen en gewoonten, regels en voorschriften niet te laten bepalen. Industrialisatie is ook vereenvoudiging van productieprocessen.
• Ed Hoogstad (FiberCore) schrijft: overheden willen graag, doch er is onderscheid: 1) provincies die weinig of geen kennis in huis hebben, dus de architect gaat een unieke esthetische brug ontwerpen en de techniek komt later aan de beurt 2) provincies/gemeenten die veel kennis in huis hebben en in staat zijn standaardisatie (IFD) als (bindend) kader voor de architect mee te geven. Idealiter zou een Nationale IFD kennisbank gewenst zijn.
Yvonne Courage (@couragetekent) bezocht een aantal gesprekken en maakte de onderstaande impressie.
Meer informatie
De tiende Brugdialogen vindt plaats op 24 april, de laatste donderdag van de maand om 08:00 uur. Het onderwerp wordt later bekendgemaakt.
Voor meer informatie over de Brugdialogen, kun je contact opnemen met Marco Hofman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..