Wanneer: Donderdag 27 januari
Hoe laat: 08.00 - 09.15 uur
Waar: Online

Aanmelden!

Op 27 januari voeren we de dialoog met elkaar over lange termijn-plannen in de infra. Want: we kijken als infrabeheerders steeds verder vooruit en daarbij zoeken we elkaar steeds vaker op.

Zo kennen we steeds meer gezamenlijke toekomstbeelden. Denk aan de zogeheten ‘transitiepaden’. Weg-, Dijk en Spoormaterieel, waarin Rijkswaterstaat en ProRail samenwerken met marktpartijen aan bouwplaatsen en bouwtransport zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Of het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud welke gaat over de verduurzaming van alle kust- en binnenlandse baggerprojecten. Het transitiepad ‘Wegverharding’ leidt (via een Buyer Group) uiteindelijk tot een gezamenlijke marktvisie en inkoopstrategie voor het structureel duurzaam inkopen van wegverhardingen.

De meerwaarde ontstaat door samen een lange termijnvisie te volgen. Een aantal ervaringsdeskundigen leidt deze brugdialoog in. Maar waar het gesprek vervolgens om draait is hoe jij hier een rol in speelt, er mee werkt en wat je daarvoor nodig hebt.

De inleiders:

Paul Waarts (Provincie Noord-Holland)
Maya Sule (Rijkswaterstaat)
Geert Jan van Oosterhout (DuraVermeer)
Gerhard Nijenhuis (IPV Delft)

Zoals altijd beginnen we de dialoog met een korte inleiding door de experts en gaan we daarna in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Om 09.00 uur vindt de plenaire terugkoppeling plaats. We zien je graag verschijnen!