Wanneer: Woensdag 16 maart
Hoe laat: 12.30 - 13.30 uur
Waar: Online

Aanmelden

Op 16 maart starten we een nieuwe mini-reeks lunchlezingen Bruggen met als thema 'Bereikbaar, beschikbaar en veilig, zo kan het ook!'. Het onderliggende thema deze middag is het toepassen van hulpconstructies. Bij groot onderhoud en renovaties van bruggen proberen opdrachtgevers- en nemers hinder voor de omgeving en verkeersdeelnemers zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij kunnen hulpconstructies zoals tijdelijke bruggen of doorwerkvoorzieningen het verschil maken. In deze lunchlezing presenteren we twee praktijkvoorbeelden waarin hulpconstructies het verschil maken.

De volgende gasten schuiven aan:

John Kerkhoff van Janson Bridging BV. met een toelichting op tijdelijke modulaire bruggen

Willem de Bont van BdB Groep b.v. en

Gert de Haan van KWS over hulpconstructies bij Groot Onderhoud

Mini-reeks Bereikbaar, beschikbaar en veilig, zo kan het ook!

Werkzaamheden aan onze infrastructuur gaan bijna altijd gepaard met hinder, kent veiligheidsrisico’s en beperkt de bereikbaarheid en beschikbaarheid van ons wegennet. Desondanks zijn deze werkzaamheden cruciaal omdat steeds meer assets einde levensduur bereiken en de onderhoudsbehoefte daarmee toeneemt.

Tijdens deze lezingenreeks krijg je vanuit verschillende invalshoeken voorbeelden gepresenteerd hoe om te gaan met bereikbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid tegen het licht van deze groeiende onderhoudsbehoefte.