Wanneer: Woensdag 30 maart
Hoe laat: 12.30 - 13.30 uur
Waar: Online

Aanmelden

Op 30 maart vervolgen we de reeks lunchlezingen Bruggen met het thema: 'Bereikbaar, beschikbaar en veilig, zo kan het ook!'. We behandelen deze middag twee casussen: het afsluiten van de binnenstad van Utrecht en de 'kort maar hevig' aanpak van de A12.

Gemeente Utrecht

Utrecht heeft een uitdaging in de binnenstad met haar oude bruggen en werfkelders onder de wegen. Deze voldoen niet aan de (zware) belastingen die er normaal in een stad rondrijden. Versterken of vervangen is niet altijd een optie. Gemeente Utrecht kiest ervoor om alle wegen in de binnenstad te beperken op 2 Ton. Ofwel fysiek afsluiten voor veel voertuigen. De gemeente kiest dus voor beperken van het gebruik (afsluiten) en de gevolgen te accepteren. Dit levert een spanningsveld op met de omgeving, ondernemers en het verkeer. Deze aanpak wordt toegelicht door Wouter Akkermans en Ruud Ditewig.

'Kort maar hevig' aanpak afsluiting A12

In het najaar 2021 is de A12 in het hart van Nederland, één van de drukste wegen van het land, 9 dagen afgesloten. Tijdens deze lezing vertellen Hans Kippersluijs (Rijkswaterstaat) en Teun Schutte (Heijmans) waarom deze ongebruikelijke ‘kort maar hevig’-aanpak echt succesvol was.

Deze dag, 30 maart, vindt tevens de 'Bewust Veiligdag 2022' plaats, georganiseerd door Bouwend Nederland. Daar staan we in de lunchlezing samen bij stil. Veilig en gezond werken is alle dagen van het jaar belangrijk. En op één dag in het jaar wordt er tijdens de Bewust Veilig-dag extra aandacht aan gegeven. Bekijk wat deze dag voor jou kan betekenen.

Mini-reeks Bereikbaar, beschikbaar en veilig, zo kan het ook!

Werkzaamheden aan onze infrastructuur gaan bijna altijd gepaard met hinder, kent veiligheidsrisico’s en beperkt de bereikbaarheid en beschikbaarheid van ons wegennet. Desondanks zijn deze werkzaamheden cruciaal omdat steeds meer assets einde levensduur bereiken en de onderhoudsbehoefte daarmee toeneemt.

Tijdens deze lezingenreeks krijg je vanuit verschillende invalshoeken voorbeelden gepresenteerd hoe om te gaan met bereikbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid tegen het licht van deze groeiende onderhoudsbehoefte.