Wanneer: Woensdag 13 april
Hoe laat: 12.30 - 13.30 uur
Waar: Online

Aanmelden

De derde lunchlezing in een reeks van drie over het thema 'Bereikbaar, beschikbaar en veilig, zo kan het ook!' In deze lezing komt de laatste fase van het gebruik van bruggen aan de orde. We kijken naar het slopen en hergebruiken. Binnenkort maken we bekend welke professionals voorbeelden en ervaringen op dit thema delen.

Mini-reeks Bereikbaar, beschikbaar en veilig, zo kan het ook!

Werkzaamheden aan onze infrastructuur gaan bijna altijd gepaard met hinder, kent veiligheidsrisico’s en beperkt de bereikbaarheid en beschikbaarheid van ons wegennet. Desondanks zijn deze werkzaamheden cruciaal omdat steeds meer assets einde levensduur bereiken en de onderhoudsbehoefte daarmee toeneemt.

Tijdens deze lezingenreeks krijg je vanuit verschillende invalshoeken voorbeelden gepresenteerd hoe om te gaan met bereikbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid tegen het licht van deze groeiende onderhoudsbehoefte.

Beeld: fotograaf Marco van der Roest