De Nationale Bruggenbank is een onafhankelijk platform van overheden voor overheden, waar vraag en aanbod van gebruikte bruggen samenkomt. Sinds de lancering op 11 maart 2021 is er veel gebeurd. Barbara Kuipers, senior adviseur circulaire economie bij Rijkswaterstaat, geeft een update.

De Nationale Bruggenbank is een initiatief van AmRoR, een samenwerkingsalliantie tussen Rijkswaterstaat en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, en de Bruggenstichting. ‘Het doel is om hergebruik van vrijkomende bruggen te stimuleren’, zo geeft Barbara Kuipers aan. ‘Hiermee zorgen we uiteindelijk voor minder energie- en materiaalgebruik door de bouw van nieuwe bruggen.’

Hergebruik bruggen steeds hoger op de agenda

De lancering van de Nationale Bruggenbank is niet onopgemerkt gebleven. ‘We merken dat hergebruik van bruggen steeds hoger op de agenda komt’, vertelt Kuipers. ‘Zo hebben diverse overheden laten weten dat ze interesse hebben in bruggen die op de Nationale Bruggenbank staan. Met hen kijken we nu of hergebruik mogelijk is.’ Voor de Keizersveerbruggen in de A27 is bijvoorbeeld veel belangstelling. ‘Voor deze bruggen gaat Rijkswaterstaat daarom een tijdelijke opslaglocatie creëren. Zo zorgen we ervoor dat de Keizersveerbruggen bij het vrijkomen een goede plek hebben om te liggen tot we ze elders kunnen hergebruiken.’

Vroeg nadenken over demontage

Het leuke is dat er rond het hergebruik van bruggen nog een hoop te ontdekken valt. ‘We leren elke keer weer iets nieuws. Een mooi voorbeeld zijn de liggers die vrijkwamen uit een tijdelijk viaduct dat was gebouwd voor de aanleg van de Gaasperdammertunnel. De liggers stonden op de Nationale Bruggenbank, maar tijdens gesprekken met de aannemer en het sloopbedrijf kwamen we erachter dat je al heel vroeg moet nadenken over de demontage. Alleen zo kun je dit tijdig integreren in de uitvoeringsfasering en planning en kun je de benodigde hinderslots en materieel reserveren. Doe je dat te laat, dan stijgen de kosten en risico’s en blijkt demontage en het “oogsten” van de liggers zelfs niet meer mogelijk. Al dit soort inzichten willen we graag delen met andere overheden en marktpartijen. Daarom willen we rond dit thema met de partners van de Nationale Bruggenbank bijeenkomsten organiseren.’

Breed draagvlak is cruciaal

Cruciaal is ook dat hergebruik van bruggen landt in organisaties zelf, benadrukt Kuipers. ‘Breed draagvlak is nodig om de mogelijkheden van hergebruik meteen in de opdracht voor verkenningen of planstudies mee te geven en ook mee te nemen in de onderzoeken. Ook assetmanagers moeten in een vroeg stadium betrokken worden. Niet alleen om goede data aan te leveren over de staat van een brug, maar ook in hun rol als ontvangende partij die zekerheid nodig heeft over wat er te verwachten is van een te ontvangen brug. Ook hieraan besteden we in onze bijeenkomsten aandacht.’

Onderdelen van bruggen

Tot slot meldt Kuipers dat de Nationale Bruggenbank nog volop in ontwikkeling is. Zo krijgen ook onderdelen van bruggen, zoals liggers en brugleuningen, een plek op de Bruggenbank. ‘We merken namelijk dat hier een brede belangstelling voor is. En we zien ook dat hoe eerder we bruggen of onderdelen ervan op de Nationale Bruggenbank plaatsen, hoe meer ruimte er is om er een bestemming voor te vinden.’ Ze sluit af met een oproep: ‘Mocht je een brug of onderdelen ervan willen aanbieden, meld je dan vooral bij onze Nationale Bruggenbank.’

Meer weten? Kijk dan op www.nationalebruggenbank.nl.

Bron: https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/zakelijkeninnovatie/2021/03/bruggenbank