Uitgebreide studie
De wens voor een nieuwe oeververbinding is al eerder uitgesproken. Hierop is een uitgebreide MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) gestart. De verkenning is niet alleen gericht op een eventuele nieuwe oeververbinding maar ook op een permanent treinstation Stadionpark, een hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom en een hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel.

 

Betere bereikbaarheid
Door de aanleg van de oeververbinding met een OV-lijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein wordt het mogelijk in de Oostflank van de regio Rotterdam tot 35.000 woningen te bouwen. Daarnaast zorgt de brug voor het oplossen van het OV-knelpunt in de Rotterdamse binnenstad. Dat komt door de OV-verbinding in combinatie met andere maatregelen zoals een permanent treinstation bij Stadionpark en meer openbaar vervoer door de Maastunnel. Hierdoor kunnen onder andere.in de binnenstad, Rijnhaven en Merwe Vierhaven ook nog eens 35.000 extra woningen worden gebouwd. In totaal maakt de oeververbinding de bouw van maximaal 70.000 woningen mogelijk.

Op weg naar definitief voorstel
Het college van burgemeester en wethouders heeft nu kenbaar gemaakt dat een nieuwe brug de voorkeur heeft. Gemeente, Rijk en regio gaan de komende periode op basis van de resultaten van de verkenning en adviezen in gesprek over de verdere invulling. Naar verwachting zal er half november een keuze worden gemaakt of het voorstel voor de brug en de andere maatregelen, de volgende fase van het MIRT traject in kan. In de daarop volgende planuitwerking gaat de gemeente, met de andere initiatiefnemers, opnieuw met omwonenden, ondernemers, het Havenbedrijf en andere betrokkenen om de tafel om de mogelijkheden voor een nieuwe brug voor Rotterdam te concretiseren.

Bron: https://www.rotterdam.nl/nieuws/nieuwe-brug/