juni 05 01

juni 05 02

juni 05 03

juni 05 04

juni 05 05 

 

Bruggenstichting Young (BY) is opgericht door en voor studenten en young professionals met als doel hun netwerk en kennis te vergroten. Door middel van verschillende activiteiten biedt BY de mogelijkheid om op de  hoogte te blijven van de laatste innovaties en in contact te komen met medebruggenbouwers/enthousiastelingen. Hiermee wil het de bindende factor vormen voor alle starters in de bruggenbouw.

De jongerenafdeling biedt de mogelijkheid voor afgestudeerden om hun afstudeerwerk te promoten. Zo blijf je op de hoogte van interessante innovaties op het gebied van bruggenbouw en krijgt aanstormend talent de kans om in contact te komen met mensen in het vakgebied. In de toekomst hoopt BY zich ook op een nog jongere generatie te richten: de scholieren. Wij zijn ons er van bewust dat de bouw niet altijd even sexy overkomt bij scholieren, iets wat naar onze mening enorm jammer en bezijden de waarheid is. Door de schooljeugd vroegtijdig kennis te laten maken met de bouw hopen wij dit beeld te veranderen. Ben je geïnteresseerd en wil je deel uitmaken van dit platform? Schrijf je dan in als begunstiger en houd de website en LinkedIn in de gaten!

Bruggenstichting Young is in 2019 van start gegaan en wordt met veel enthousiasme geleid door de onderstaande bruggenbouwers, die zich graag voorstellen.

ARTHUR BLANKENSPOOR
afgestudeerd aan de TU Delft (2017) in de master-richting Building Technology. Mijn afstuderen omvat het architectonisch ontwerp én de constructieve haalbaarheid van een brug. Sinds 2018 werk ik bij het ingenieursbureau
Royal HaskoningDHV in de functie van ‘architectural engineer’. Daarbij focus ik mij op digitalisatie en maak ik gebruik van parametrische ontwerptools om sneller te kunnen itereren, preciezer te werken, maar ook om het architectonisch ontwerp direct te koppelen aan bijvoorbeeld FEM rekensoftware. De mooiste brug is voor mij een brug waar architectuur en constructie samenkomen en elkaar versterken. Sterker nog: daar waar de constructie tegelijk de architectuur is. Daarvan zijn meerdere voorbeelden maar een noemenswaardige vind ik de Ganterbrücke in Zwitserland. Via het jongerenplatform hoop ik mijn enthousiasme nog verder te versterken, te delen en over te brengen op anderen!

RENÉ HEIDEVELD
31 jaar, in 2012 ben ik afgestudeerd op Civiele Techniek aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Na mijn studie ben ik werkzaam als inspecteur/adviseur beheer en onderhoud van bruggen, sinds 2017 bij Ingenieursbureau
Westenberg waar ik de functie van senior inspecteur/adviseur vervul. Met mijn constructieve achtergrond vanuit mijn studie vind ik het leuk om bezig te zijn met constructieve veiligheid van bruggen en de technische onderzoeken die daarbij komen kijken. Ook het inspecteren van bruggen doe ik graag, het liefst zo groot mogelijk. Ik blijf graag op de hoogte van de laatste innovaties op het gebied van beheer en onderhoud van bruggen. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe inspectiehulpmiddelen of nieuwe ontwikkelingen rondom de aankomende vervangingsopgave, met de nadruk op levensduurverlenging. Op dit moment houd ik me vooral bezig met de programmeringsinspecties van Rijkswaterstaat binnen het contract van Instandhoudingsadvisering Kunstwerken (IAK) 2020-B (beweegbare objecten). Mijn favoriete brug is de John Frostbrug in Arnhem, een oeververbinding met veel geschiedenis. Enkele jaren geleden heb ik het betonnen dek van deze brug mogen onderzoeken en herberekenen.

THIJMEN JASPERS FOCKS
25 jaar. Begin 2019 ben ik afgestudeerd op Civiele Techniek in Delft. Sinds kort werk ik bij Antea Group als constructeur kunstwerken. Hier combineer ik mijn achtergrond in de informatica met opleiding civiel om ontwerpen
te parametriseren en verschillende aspecten te optimaliseren. Hedendaagse uitdagingen zijn de renovatieopdracht voor vele kunstwerken die aan het eind van hun levensduur zijn of het verduurzamen van nieuwe bruggen. Daarnaast moeten we vormgeven aan de toepassing van allerlei innovaties zoals parametrisch ontwerpen en modulair bouwen. Dit zijn veelbelovende methodes, die al wel toepasbaar zijn, maar nog lang niet volledig geïntegreerd in de huidige ontwerpprocessen. Kortom, ik zie veel uitdagingen waaraan Bruggenstichting Young een mooie bijdrage kan leveren!

MARIA SELKOU
afgestudeerd aan Technische Universiteit in Athene, mijn geboortestad. Mijn opleiding bij de Technische Universiteit in Delft heeft mij de fundamentele ontwerpvaardigheden en architectonisch-ruimtelijke perceptie gegeven
om architectonische problemen op te lossen en ontwerpen te maken die de integratie met de omgeving opzoeken. Bruggen zijn voor mij fascinerend en uitdagend, omdat ze architectuur en engineering samenbrengen.
Ontwerpen vertaal ik in mijn werk (bij Zwart & Jansma Architects) naar een digitale omgeving via parametrisch ontwerp, een innovatief systeem dat het ontwerpproces slimmer en efficiënter maakt. Het ontwerpen van bruggen is één van mijn passies in mijn werk. Daarmee zou ik graag willen bijdragen aan de verrijking van de identiteit en het karakter van de leefomgeving.

PETER VIJN
25 jaar, op dit moment afstuderend aan de TU Delft. Mijn onderzoek is gericht op een spoorbrug van vezelversterkte kunststof. Hoewel de bouw niet in de familie zit, heeft de bouw mij van jongs af aan al geboeid en mijn studiekeuze voor Civiele Techniek bepaald, waar ik in aanraking kwam met de bruggenbouw. Het was duidelijk: dit ambacht wordt mijn vakgebied. Echt een favoriete brug heb ik niet, maar als ik een brug zou moeten kiezen, dan is het brug van Millau in Frankrijk. Tijdens een documentaire over deze brug is mijn enthousiasme voor bruggen namelijk pas echt begonnen. Helaas merkte ik dat het moeilijk is met mede-bruggenbouwers contact te leggen, met name de studerenden en de young professionals binnen het vakgebied. Gelukkig biedt de Bruggenstichting nu een platform om deze mede-bruggenbouwers te vinden.

De eerstvolgende activiteit, een rondleiding ín de Erasmusbrug, staat gepland voor september 2019.

Download hier het artikel in pdf-formaat logo pdf