Bruggenstichting

Welkom op de website van de Nederlandse Bruggenstichting

image

Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het ontwerp proces in samenwerking met alle betrokken partijen.

image

Bruggenstichting Young (BY) is opgericht door en voor studenten en young professionals met als doel je netwerk en kennis te vergroten. Daarnaast biedt de jongerenafdeling BY de mogelijkheid voor afgestudeerden om hun afstudeerwerk te promoten.

image

Platform Bruggen bundelt krachten van alle partijen in de bruggensector. Kennis wordt gedeeld en geborgd en samen worden innovaties versneld die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere invulling van de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave.

Onder redactie van H.P. Klooster, M.M. Bakker en B.H. Coelmanboek bruggen gr
Nederland is een land met veel bruggen, waarvan vele een karakteristieke vormgeving of constructie hebben. Het huidige standpunt dat een brug niet alleen een verkeerstechnische maar ook een maatschappelijke functie heeft, geeft aanleiding tot het maken van een brug als ontmoetingsplaats - als een 'kunstwerk'- waar een stad of streek zich mee kan presenteren.
Dit boek kwam tot stand onder auspiciën van de NBS en heeft de communicatie over de infrastructurele functie, de constructieve vormgeving en de architectonische expressie als thema. Het boek is een drieluik. In het eerste gedeelte komt de geschiedenis van de verschillende factoren, die van invloed zijn geweest op de totstandkoming van het ontwerp van Nederlandse bruggen, aan bod. Het tweede gedeelte besteedt in woord en beeld aandacht aan een aantal opvallende Nederlandse bruggen van de laatste decennia. In het derde gedeelte geven specialisten hun uiteenlopende visies op de totstandkoming van een brugontwerp.
De auteurs - architecten, ingenieurs, constructeurs, adviseurs en andere experts - beschrijven op heldere wijze het proces van het ontstaan van een brug. Hun verschillende invalshoeken zorgen voor nieuwe benaderingen en prikkelende stellingen. Deze rijk geïllustreerde uitgave brengt de huidige inzichten en visies in beeld en vormt een onmisbare aanwinst voor iedereen met belangstelling voor de constructie en architectuur van bruggen.

ISBN 90 5345 258 3

€ 29,95

bestellen