Zoals gebruikelijk in maart organiseert de Bruggenstichting haar Bruggendag. Dit jaar wederom in de Jaarbeurs in Utrecht.aanmelden
Het thema dit keer is: Bouwmeesters; wie voelt zich verantwoordelijk voor onze bruggen?

We vertrouwen erop u een interessant programma te kunnen bieden en ontmoeten u dan ook graag de 12e maart in de Jaarbeurs, Utrecht.

Aanmelden is niet meer mogelijk!

11.45 uur Ontvangst met broodje
12.30 uur Opening Bruggendag 2020
Door dagvoorzitter Prof.dr.ir. Marcel Hertogh, TU Delft, Infrastructure Design
12.45 uur

Maak de zachte kant keihard!brienenoord
Door Ir. Roy Stroeve, Projectmanager Van Brienenoordbrug, Rijkswaterstaat

De inhoud van ons vak krijgt vaak veel aandacht. We vinden het mooi om ingewikkelde bruggen-projecten uit te voeren. Zo is ook de aanpak van de Van Brienenoordbrug heel complex. Naast de inhoud zijn er vaak vele partijen betrokken met verschillende belangen. Ervaring leert dat de inhoud meer succes heeft naarmate we ons meer focussen op de relaties tussen de verschillende partijen: de zachte kant. Wat kunnen we hiervan leren om van de aanpak van de Van Brienenoordbrug een gezamenlijk succes te maken?

13.15 uur

Van Bouwmeester naar Ontwerpintegrator
Door Dr.ir. Joris Smits, Architect, ingenieur en directeur Ney & Partners Nederland en universitair hoofddocent TU Delftcastlefootbridge

De manier waarop onze bruggen worden gepland, ontworpen en aanbesteed verandert snel. Idealiter komt het ontwerp van een brug tot stand door een geïntegreerde aanpak die rekening houdt met alle relevante technologische invalshoeken, uitgeoefend door alle betrokken disciplines in alle fasen van het ontwerp. In werkelijkheid werken veel verschillende mensen uit verschillende disciplines tijdens verschillende fasen van het project aan het ontwerp. De segregatie van kennis in discipline-specifieke vakgebieden en de gefragmenteerde aanpak van aanbestedingen hebben geleid tot een algemeen gebrek aan samenhang in het brugontwerp. De introductie van een ontwerpintegrator kan dit tij keren.

13.45 uur Pauze
14.15 uur

Onderschat de hulpconstructie niet!busbrug
Door Ir. Sander den Blanken, Directeur BAM Infraconsult

De constructieve uitwerking van fraai vormgegeven bruggen is vaak geen sinecure. Maar de hulpconstructies om de fraaie vormen te realiseren worden nogal eens onderschat, wat kan leiden tot hoge kosten en ongedacht complexe constructies. Aan de hand van voorbeelden wordt stilgestaan bij de impact op projecten en de noodzaak van een goede afstemming en samenwerking.

14.45 uur

Meesterlijk aangeboden
Door Ing. Erik van Weesep, Hoofd verwerving Mobilisbusbrug2

Aan de hand van ervaringen van meerdere tenders en projecten wordt stilgestaan bij de noodzaak van een goede voorbereidings- en aanbestedingsfase. Wat is de invloed van de voorbereiding en vraagstelling van de klant op het uiteindelijke resultaat. Geven BPKV criteria een goede stimulans om mooie bruggen te bouwen? En hoe gaan opdrachtnemers in deze fase te werk, leggen ze de basis voor een mooi ontwerp of voor problemen. Welke samenwerking is er in deze fase nodig om uiteindelijk die prachtige brug te kunnen bouwen binnen het gestelde budget.

15.15 uur Pauze
15.45 uur

Beheer is veel meer dan techniek
Door Drs. Jean-Paul Rocour, Hoofd stedelijk beheer gemeente Amsterdam.maximabrug

Amsterdam staat voor een grote vervangingsopgave van bruggen en kades. Dit is veroorzaakt door achterstalligheid in onderhoud. De beheerder is onvoldoende in staat geweest om dit op de bestuurlijke tafel te krijgen. Wat is daarvoor nodig? De volgende uitdaging is naast het organiseren van de productie (factor 20), het zorgen voor bereikbaarheid van de stad tijdens zo’n grote verbouwing. Hoe manage je de afvalverzameling, de (OV) verplaatsingen en de bevoorrading van de stad als het ‘geraamte’ van de stad in de verbouwing gaat. Ineens moet de beheerder veel kennis hebben van het gebruik van zijn/haar areaal. Vergunningverlening en verkeersmanagement worden zeer belangrijk.

16.15 uur Paneldiscussie 
Onder leiding van Marcel Hertogh
16.45 uur Bruggennieuws en Bruggen Young
Door Fred Westenberg
17.00 uur Conclusies en afsluiting
17.10 uur Borrel
 

Deze dag wordt (mede) mogelijk gemaakt door: Rijkswaterstaat

 RWS Logo