Thema: EEN BRUG NAAR DE TOEKOMST

presentatie van het boek Bruggen over de Maas

We kunnen terugkijken op een geslaagde Bruggendag op 12 mei jl. in de Jaarbeurs in Utrecht.
Mooie en diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest.
We hebben een kleine foto impressie voor u klaar gezet....

De ontbrekende presentaties worden binnenkort op de website toegevoegd.

Fotoimpressie van deze dag

 

 • Bruggendag-2022-01
 • Bruggendag-2022-02
 • Bruggendag-2022-03
 • Bruggendag-2022-04
 • Bruggendag-2022-05
 • Bruggendag-2022-06
 • Bruggendag-2022-07
 • Bruggendag-2022-08
 • Bruggendag-2022-09
 • Bruggendag-2022-10
 • Bruggendag-2022-11
 • Bruggendag-2022-12
 • Bruggendag-2022-13
 • Bruggendag-2022-14
 • Bruggendag-2022-15
 • Bruggendag-2022-16
 • Bruggendag-2022-17
 • Bruggendag-2022-18
 • Bruggendag-2022-19
 • Bruggendag-2022-20
 • Bruggendag-2022-21
 • Bruggendag-2022-22
 • Bruggendag-2022-23
 • Bruggendag-2022-24

 

Namur passerelle

12.30 uur | Opening Bruggendag 2022
Door dagvoorzitter dr. ir. Paul Waarts, Provincie Noord-Holland
De brug in het landschap van de toekomst|

Presentatie Paul Waarts downloaden

12.45 uur | Bruggen van de toekomst, welke uitdagingen kunnen we verwachten?
Door Jean-Yves Del Forno, bestuurder afdeling infrastructuur Bureau Greisch
De grondbeginselen van de statica zijn sinds de oudheid niet veranderd. En toch is het ontwerp van bruggen voortdurend in ontwikkeling. In een voortdurende zoektocht naar nieuwe vormen proberen ontwerpers, met wisselend succes, er hun eigen persoonlijke toets aan te geven. Wat is de toekomst voor deze kunstwerken en welke kunstwerken voor de toekomst?

Presentatie Jean-Yves Del Forno downloaden

13.15 uur | Het verhaal van de Suurhoffbrug


Door Ryan Derks, projectmanager Hollandia Infra en Stijn Joosten, Arup
Over de oorspronkelijke ontwerpkeuzes, de (tijdelijke) vervangingsopgave; wat kunnen we ervan leren?

Digital Twin

Presentatie Ryan Derk en Stijn Joosten downloaden

14.15 uur | Digital Twin, de brug tussen de fysieke en virtuele wereld
Door Ir. Joep Paulissen, consultant infrastructuur TNO
Een blik op de Digitale Brug van de Toekomst, haar impact en voorbeelden van concrete stappen die al gezet worden.

Presentatie Joep Paulissen downloaden

14.45 uur | Hergebruik: het nieuwe uitgangspunt voor onze bruggen en viaducten
Door Barbara Kuipers, senior adviseur circulaire economie en
Wietse de Jong, projectmanager SBIR circulaire viaducten en inkoop- en contractmanager Rijkwaterstaat

Namur passerelle

De eerste stappen zijn gezet. Wat kunnen we al en wat leren we van de ervaringen die we opgedaan hebben met circulaire viaducten en de verkenningen die uitgevoerd zijn voor hergebruik van vrijkomende bruggen? Wat betekent dat voor de korte en lange termijn en hoe kan de Nationale Bruggenbank daarbij helpen?

Presentatie Barbara Kuipers en Wietse de Jong downloaden

15.45 uur | De toekomst van de bruggen in de lage landen
Door Ir. Sabrina Helmyr, commercieel directeur water en klimaatadaptatie Arcadis
Welke (klimaat) veranderingen staan ons te wachten, wat is de impact op de infrastructuur in het algemeen en op bruggen in het bijzonder?

Presentatie Sabrina Helmyr downloaden

16.15 uur | Nieuwe bruggen tegen hoog water in Maaspark-Ooijen Wanssum

Foto BodM Boek Bruggen over de Maas

Door drs. ing. Keesjan van den Herik, gebiedsregisseur Waterschap Limburg
Door alle lange termijnopgaven in één plan met één budget en in één integraal ontwerp te verenigen groeide een sectoraal vraagstuk uit tot een integrale gebiedsontwikkeling. Deze lezing laat zien hoe in een grootschalig project tot in het kleinste detail kan worden gestuurd op ruimtelijke kwaliteit en hoe dit wordt beloond met een viertal prachtige bruggen.

Presentatie Keesjan van den Herik downloaden

16.45 uur | Rondetafelgesprek met een aantal van de sprekers


• Met medewerking van Fred Westenberg, voorzitter Bruggenstichting.
• Tekenen van de samenwerkingsovereenkomst platform Bruggen en Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC).

Constructeurs krijgen bij deelname aan de middag 2 kennispunten voor het Constructeursregister

Deze dag wordt (mede) mogelijk gemaakt door: Rijkswaterstaat