Bruggendag 2014 met als thema fiets- en voetbruggen

door de dagvoorzitter Joris Smits, bestuurslid NBS, architect en brugontwerper -
Royal HaskoningDHV en docent ontwerpen van draagconstructies - Faculteit Bouwkunde TUD
Bruggen fascineren. Los van het slechten van barrières en het verbinden van mensen zijn bruggen uitingen van cultuur die onze volle aandacht verdienen. Waar bij de grotere verkeersbruggen de constructie vaak de boventoon voert, zijn de duizenden kleine bruggen voor langzaam verkeer die Nederland rijk is, vaak een bron van inspiratie en innovatie voor architect, constructeur en landschapsontwerper.

Bruggen in een landschap
door René Duifhuizen, projectmanager, Gemeente Nijmegen projectorganisatie stadsbrug “de Oversteek”
De gemeente Nijmegen heeft er sedert 23 november 2013 niet alleen een prachtige nieuwe stadsbrug over de Waal bij, genaamd De Oversteek, maar heeft ook een fietsbrug over de Graaf Alardsingel en een voetgangersbrug over het Meertje gerealiseerd. Nijmegen werkt ook aan drie bruggen over de nieuwe nevengeul in het kader van het project Ruimte voor de Waal. Vele bruggen in het Nijmeegse landschap!!

Ontwerpwijzer bruggen langzaam verkeer
door Hillie Talens, projectmanager Verkeer & Vervoer, CROW
Een CROW-werkgroep heeft zich gebogen over alle aspecten, die zich aandienen bij het ontwerp en de realisatie van bruggen voor langzaam verkeer. Hierbij is aansluiting gezocht bij de bestaande werkprocessen in weg beherende organisaties. Zo is niet alleen gekeken naar de technische ontwerpeisen voor een brug, maar ook naar de landschappelijke inpassing, de eisen en wensen van de gebruikers en naar moderne contractvormen voor de realisatie van de brug.

Het eerste exemplaar van de ontwerpwijzer wordt uitgereikt aan de voorzitter van de NBS, Hans de Haan.

Innovatie, trillingsgedrag, enz. bij fiets- en voetbruggen
door Jaco Reusink, senior adviseur, Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam
De markt voor langzaam verkeersbruggen is sterk in ontwikkeling. Nieuwe materialen, grotere overspanningen, toepassing bij beweegbare bruggen en bijzondere vormgevingsontwerpen zijn aan de orde van de dag. Aan de hand van een aantal cases, zoals de Groene verbinding over de A15 zal een beeld worden geschetst van de state of the art van techniek en uitvoering met de focus op kansen en bedreigingen.

Kunststof bruggen
door Jan Peeters, directeur R&D, FiberCore Europe
In 1997 is in Nederland de eerste brug van vezelversterkte kunststof geplaatst. Inmiddels liggen er rond de 250 zelfdragende kunststof bruggen, van fiets-en voetgangersbruggen tot Eurocode bruggen (voorheen klasse 600 kN). Daarnaast zijn er enkele duizenden bruggetjes met een kunststof dek. Vezelversterkte kunststof in geaccepteerd als constructiemateriaal voor infrastructurele projecten, naast hout, staal en beton. De geschiedenis van deze turbulente ontwikkeling, de stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen worden in beeld gebracht.

 

 • IMG_4790-groot
 • IMG_4791-groot
 • IMG_4792-groot
 • IMG_4794-groot
 • IMG_4795-groot
 • IMG_4796-groot
 • IMG_4797-groot
 • IMG_4798-groot
 • IMG_4799-groot
 • IMG_4800-groot
 • IMG_4801-groot
 • IMG_4803-groot
 • IMG_4804-groot
 • IMG_4805-groot
 • IMG_4806-groot
 • IMG_4808-groot
 • IMG_4809-groot
 • IMG_4810-groot
 • IMG_4811-groot
 • IMG_4813-groot
 • IMG_4814-groot
 • IMG_4815-groot
 • IMG_4817-groot
 • IMG_4818-groot
 • IMG_4819-groot
 • IMG_4820-groot
 • IMG_4821-groot
 • IMG_4823-groot
 • IMG_4824-groot
 • IMG_4825-groot
 • IMG_4826-groot
 • IMG_4827-groot
 • IMG_4828-groot
 • IMG_4830-groot
 • IMG_4831-groot
 • IMG_4833-groot
 • IMG_4835-groot
 • IMG_4836-groot
 • IMG_4837-groot
 • IMG_4839-groot
 • IMG_4840-groot
 • IMG_4841-groot
 • IMG_4842-groot
 • IMG_4843-groot
 • IMG_4844-groot
 • IMG_4846-groot