De Bruggenstichting heeft besloten een tweede, geheel herziene druk uit te geven van het boek BRUGGEN, basiskennis voor civiel technici. Dit gaf de auteur de mogelijkheid om de omissies uit de eerste druk en de wijzigingen, zoals die in de digitale versie van de eerste, herziene druk al gedeeltelijk beschikbaar waren, nu ook als ‘hard copy’ uit te geven. 

Met de uitgave is er een echt basisboek verschenen dat voor hen die bij de studie civiele techniek met het onderwerp bruggen en viaducten in aanraking komen, de noodzakelijke basisgegevens verschaft over alle aspecten ervan: ontwerp, constructie en uitvoering. 

Ook voor degenen die in hun studie niets over bruggen hebben meegekregen, maar er wel in de praktijk mee in aanraking komen, geef deze uitgave de benodigde basiskennis. 

ISBN-nummer: 978-90-829654-1-4
Prijs van de uitgave als boek: € 59,–
Prijs van de uitgave als PDF-versie: € 29,95

Bestel het boek