Op maandagochtend 13 november 2023 werd de laatste hand gelegd aan de spoedreparatie van de Merwedebrug bij Gorinchem. Arnold den Hoedt, projectleider van aannemerscombinatie STERK, vertelt samen met Rijkswaterstaat-projectmanager Henk Meuldijk hoe ze dit project zo snel hebben kunnen afronden. Slechts 10 weekenden waren ervoor nodig om de hangkabels van de Merwedebrug te renoveren. 5 weekenden voor de ene kant van de brug en 5 weekenden voor andere de kant. ‘Dat betekende wel dat er van vrijdagavond tot en met maandagmorgen 24 uur per dag medewerkers van ons aan het werk waren,’ vertelt Den Hoedt.

Een houten fietsersbrug uit de wijk Tanthof heeft onlangs een nieuwe plek gekregen aan de Huismansingel op de campus van de TU Delft.
Het is bijzonder dat een bestaande houten brug in z’n geheel een nieuwe bestemming krijgt. De gemeente Delft en de TU Delft vonden elkaar voor deze duurzame oplossing dankzij de bemiddeling van de Bruggenbank, waar ook Royal HaskoningDHV aan is gekoppeld.
De brug en het pad aan de Ghanastraat waren te steil geworden voor fietsers en voetgangers. De gemeente wilde de brug verlagen, maar koos uiteindelijk toch voor een nieuw exemplaar dat beter paste bij de omgeving. De huidige brug was echter nog in prima conditie. Om hergebruik mogelijk te maken, bood de gemeente de verbinding aan op de Bruggenbank.

Kijken naar werk is ook leuk. Het plaatsen van een enorme fietsbrug in de nacht van zaterdag op zondag wordt gadegeslagen door tientallen toeschouwers. De bijzondere tilklus verloopt vlekkeloos.

Zaterdagavond 22.00 uur. De brug voor fietssnelweg F35 die straks over de Lambertus Buddestraat in Enschede komt te liggen, is klaar voor transport. De brug is gemaakt bij Buiting Staalbouw op bedrijvenpark XL Businesspark. Ook de brug voor de F35 over de Tubantiasingel is door het Almelose bedrijf gemaakt. Het zijn flinke jongens, die bruggen die bij Buiting worden gemaakt. De brug over de Tubantiasingel is ruim 30 meter lang. De brug die dit weekend wordt geplaatst over de Lambertus Buddestraat is maar liefst 47 meter lang. Het stalen gevaarte weegt 107 ton.

Op 14 november 2023 publiceerde TNO het 2e prognoserapport “vernieuwingsopgave infrastructuur”.

Het komt met de volgende aanbevelingen:

  • Verhoog de urgentie bij beheerders; vooral bij gemeenten en provincies;
  • Verbeter het inzicht in de aard en omvang van de vernieuwingsopgave;
  • Stimuleer samenwerking op verschillende bestuursniveaus en creëer een integrale aanpak;
  • Maak een effectieve aanpak van de vernieuwingsopgave mogelijk;
  • Overweeg de oprichting van een vernieuwingsfonds voor de civiele infrastructuur;
  • Bied handelingsperspectief voor de vernieuwingsopgave door in te zetten op innovatieve werkwijzen.

Platform Bruggen zal zich inzetten om de uitvoering van de aanbevelingen te ondersteunen en uit te dragen.

Het volledige rapport is te vinden via:

https://www.tno.nl/nl/newsroom/2023/11/vernieuwing-infrastructuur-essentieel/

6 november 2023
Bron: Gemeente Amsterdam

Over de sloot langs de Schipluidenlaan komt een nieuwe nieuwe brug voor voetgangers en fietsers. De brug loopt door vanaf het zebrapad.

Deze nieuwe brug verbindt het Koningin Wilhelminaplein met de Schipluidenlaan en zorgt voor een betere route van en naar station Lelylaan. We beginnen in mei 2024 met de bouw van de brug. In mei 2025 verwachten we dat de brug klaar is.

In de Mississippi in de Amerikaanse staat Iowa werd zondag een grote geplande explosie uitgevoerd. Daarmee werden overblijfselen van de 88 jaar oude I-74-brug vernietigd.

zie hier voor de video

Het Belgische staalbedrijf Aelterman maakt de boogbrug over het Twentekanaal. Deze brug wordt 137 meter lang en weegt 1300 ton. In april 2023 is Aelterman gestart met de eerste werkzaamheden. 

Ze maken de brug in België en varen deze in gedeelten naar Lochem. Ter hoogte van het Streekbetonterrein zetten zij de brug in elkaar. In het weekend van 8 en 9 juni 2024 varen zij de brug in. Dat betekent dat de brug dan op zijn plek wordt gezet. De brug verrijst dan aan de horizon. Dit bijzondere moment gaan we natuurlijk met elkaar vieren. Het is dan nog niet mogelijk om de brug te betreden, omdat er dan nog geen beton en asfalt inligt. Zodra er meer over de planning bekend is, laten we dat weten.

https://www.gelderland.nl/nieuws/bouw-brug-over-twentekanaal-gestart

 

 

Zeker zeventien bouwvakkers zijn in de Indiase deelstaat Mizoram om het leven gekomen toen een deel van een spoorbrug in aanbouw instortte. Op het moment van instorten waren er volgens lokale autoriteiten 35 tot 40 mensen op de brug aanwezig. Gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen. Reddingswerkers en onderzoekers zijn aanwezig op de plaats van het ongeluk. De Indiase premier Modi betuigde op X (het voormalige Twitter) zijn medeleven met de nabestaanden. Volgens de politie hielpen mensen die in de buurt van de brug wonen direct mee om gewonden naar het ziekenhuis te brengen. Hoe de brug kon instorten, is nog onbekend.

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt de snelweg A16 Rotterdam aangelegd, een nieuwe snelweg ten noorden van Rotterdam die de snelwegen A13 en de A16 met elkaar verbindt.

Viaduct over Terbregseplein

Onderdeel van de nieuwe snelweg is een 450 m lang viaduct over het verkeersknooppunt Terbregseplein bij Rotterdam. In februari 2023 werd na 15 maanden het laatste deel van het viaduct (1 rijrichting) al op zijn definitieve plek geschoven. In het weekend van 19 en 20 augustus 2023 is de oversteek compleet gemaakt met het op hun plek hijsen van 10 betonnen prefab liggers van ieder 100.000 kg. De liggers zijn bij Rotterdam over de spoorlijn Rotterdam - Gouda heen gelegd en vormen het laatste deel van de zuidelijke rijrichting van het viaduct. Hiervoor was een buitendienststelling van het spoor nodig. 2 zware mobiele kranen hesen de liggers stuk voor stuk van een vrachtwagen af. De vrachtwagen reed daarvoor over het eerste deel van het viaduct, tot aan de spoorlijn. Iedere ligger is 30 m lang en 1,3 m breed. Het is gelukt om de zware liggers recht van de vrachtwagen af te hijsen en over de bovenleiding van het spoor heen precies op zijn plek te leggen. Een enorme precisieklus.

UTRECHT - Iedereen die wel eens over de A12 rijdt bij het Amsterdam-Rijnkanaal heeft gemerkt dat er sinds juni vorig jaar grootscheeps onderhoud wordt gepleegd aan de Galecopperbrug richting Arnhem, waar dagelijks maar liefst 110.000 auto’s en vrachtwagens overheen rijden. Op de Kohnstammschool kwamen maandag vier mensen van Rijkswaterstaat (RWS) uitleggen waarom en vooral hoe de stalen kabels kunnen worden vervangen.
Omgevingsmanager Rudy Klunder van RWS vertelde dat om de brug ook in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken de hoge torens moeten worden versterkt en de stalen kabels vervangen.
Daarna mochten de kinderen van groepen 7 zelf aan de slag bij een 3,5 meter lange maquette om een werkeiland op de brug te bouwen, de omleidingsroutes te bepalen en de stalen kabels te vervangen. Iedereen droeg daarbij vanzelfsprekend oranje hesjes. „Leuk om zo te knutselen aan de brug”, reageerde Nora. Haar klasgenote Nada vond de maquette ook het leukst. „Je kunt dan zien hoe je het allemaal in elkaar moet zetten. En de brug hangt echt aan kabels.”

Het is een onopvallend, verroest hek, waar de verf van afbladdert. Bij aanleg kostte het ‘slechts’ 92 gulden. Toch wordt deze balustrade in Zwammerdam binnenkort opgeknapt en uitgeroepen tot cultureel erfgoed.

Lees meer in het AD

De Bruggenstichting heeft besloten een tweede, geheel herziene druk uit te geven van het boek BRUGGEN, basiskennis voor civiel technici. Dit gaf de auteur de mogelijkheid om de omissies uit de eerste druk en de wijzigingen, zoals die in de digitale versie van de eerste, herziene druk al gedeeltelijk beschikbaar waren, nu ook als ‘hard copy’ uit te geven. 

11 MEI 2023 - VERNUFTELING 2023

De Vernufteling 2023 is toegekend aan Antea Group. Zowel de vakjury als het publiek beoordeelde een circulair viaduct van het ingenieurs- en adviesbureau als het meest innovatieve ingenieursproject van afgelopen jaar.

Samen met een aantal partners richtte Antea Group het consortium Closing the Loop op, met als eerste project de volledig circulaire vervanging van het Daelderweg-viaduct over de A76 bij Nuth in Zuid-Limburg. Twee derde van het nieuwe viaduct dat hier komt te liggen, zal uit hergebruikte onderdelen bestaan, de rest wordt opgebouwd uit gerecyclede materialen. Zo wordt niet alleen bespaard op een hoop materialen, maar de methode helpt ook de CO2-uitstoot beperkt te houden.

(25 mei 2023)
De provincie Noord-Holland werkt samen met haar partners aan een snelle, betrouwbare busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Hiervoor komt er een nieuwe brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. Het ontwerp voor de brug en de busbaan is klaar en is in samenspraak met de omgeving gemaakt. Illustratie van de brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. In de volgende fase van het project wordt het ontwerp weer verder uitgewerkt. Deze fase start na de inspraakronde over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan van een gemeente en is tijdens de inzageperiode door iedereen in te zien.

Van onderzoek tot toepassing in de praktijk Eva Lantsoght, Yuguang Yang, Max Hendriks - 21 december 2022

Om de vele bestaande betonnen bruggen - die de komende tijd het einde van hun beoogde levensduur bereiken - te beoordelen, is het belangrijk een aanpak met verschillende niveaus van beoordelen te gebruiken. Waar een handberekening niet volstaat, kunnen geavanceerde modellen, meetgegevens, belastingproeven, monitoren, inzichten van laboratoriumproeven, of een combinatie van deze technieken worden gebruikt. De keuze hiervoor hangt af van de openstaande vragen met betrekking tot het gedrag en/of de capaciteit van de brug, alsook van de kosten-batenanalyse van de beoordelingsmethode.

De Dordtse journalist en fotograaf Frits Baarda heeft 17 mei j.l. in het Onderwijsmuseum het eerste exemplaar van zijn jongste boek overhandigd aan wethouder Rik van der Linden.
Lang behoorde de Dordtse journalist en fotograaf Frits Baarda tot de groep van achtelozen. Een brug gaat open, een schip passeert, het brugdek sluit zich weer. Een brug is oponthoud.
Op een dag werd zijn nieuwsgierigheid gewekt.

700bruggenDordrecht.jpg