Betonprijs 2015: Verlengde Waalbrug

Opdrachtgever Gemeente Nijmegen
Architect Zwarts & Jansma Architects
Constructeur Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs
Aannemer Dura Vermeer
Bekisting Verhoeven Timmerfabriek Nederland BV

Het zijn alle projecten, die een binding hebben met het grootse, landelijke project Ruimte voor de Rivier.

dec 05 01

ELKE TWEEJAAR ORGANISEERT DE BETONVERENIGING DE BETONPRIJS MET DIVERSE CATEGORIEËN, DIT JAAR VOOR DE 19E MAAL. ONZE BELANGSTELLING GAAT NATUURLIJK IN HET BIJZONDER UIT NAAR DE CATEGORIE BRUGGEN & VIADUCTEN DIE IN DE PERIODE JULI 2013 - JULI 2015 IN GEBRUIK ZIJN GENOMEN EN IN NEDERLAND OF DOOR EEN NEDERLANDS INGENIEURSBUREAU/ARCHITECT/AANNEMINGSBEDRIJF IN HET BUITENLAND ZIJN GEREALISEERD. DE PROJECTEN MOETEN DOOR BELANGHEBBENDEN WORDEN INGEDIEND: DE BETONVERENIGING KIEST DUS NIET ZELF DE PROJECTEN.

dec 05 02

Ook in de categorieën Constructief Ontwerp, Restauratie/Reparatie, Betontechnologie en Uitvoering kunnen bruggen en viaducten worden aangeleverd. Uit de inzendingen worden
per categorie drie projecten genomineerd, waaruit de winnaar wordt gekozen.
Hieronder de genomineerde Bruggen.

CATEGORIE BRUGGEN & VIADUCTEN.

Men wilde en kon er natuurlijk niet omheen: de bruggen in het Nijmeegse hebben afgelopen jaren erg in de belangstelling gestaan. De Verlengde Waalbrug en de
stadsbrug De Oversteek zijn dan ook genomineerd, naast de overstroombare brug Fortmond te Olst. Het zijn alle projecten, die een binding hebben met het grootse,
landelijke project Ruimte voor de Rivier.
Overwegingen zijn:

VERLENGDE WAALBRUG

Opmerkelijk zijn de driedubbel gekromde pijlers en geïntegreerd brugdek waarvoor een uitzonderlijk vormgegeven bekisting en ingewikkelde wapeningsconstructie nodig was.

dec 05 04

STADSBRUG DE OVERSTEEK, NIJMEGEN

Kenmerkend is, naast de fraaie vormgeving van betonnen aanbruggen en stalen boog, de toepassing van schuimbeton in de aanbruggen om het eigen gewicht omlaag te brengen. Te prijzen is de opmerkelijk goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in bestuurlijk en technisch opzicht.

OVERSTROOMBARE BRUG FORTMOND Odec 05 03LST

Wanneer er echt ruimte aan de rivier moet worden gegeven, overstroomt deze brug in de uiterwaarden. De brug is hiervoor hydrodynamisch vormgegeven om een zo gering mogelijke barrière voor het wassende water te vormen. 
Als winnaar is de Verlengde Waalbrug aangewezen. Het ingewikkelde bekistingswerk kreeg kennelijk de voorkeur boven de fraaie, stalen boog van De Oversteek, die in 2014 is bekroond met de
Nationale Staalprijs.

CATEGORIE UITVOERING

De nieuwe Botlekbrug, één van de grootste hefbruggen in Europa mocht niet ontbreken.
De langdurige uitvoering van het onderwaterbeton bij de pijlers oogst veel bewondering, alsmede de rol die de betonnen heftorens spelen bij de stabiliteit.
Het bleef bij een nominatie: De uitvoering van de Willem van Oranjetunnel/station Delft ging met de eer strijken.

dec 05 05CATEGORIE CONSTRUCTIEF ONTWERP

De brug over het Van Starkenborghkanaal in Zuidhorn is genomineerd vanwege het ontwerp en toepassing van de zeer grote overspanning van de geprefabriceerde liggers en het daarmee samenhangende gebruik van hoge betonsterkteklassen in combinatie met voorspanning. De radartoren Neeltje Jans Roompotsluis verwierf in deze categorie de betonprijs.

CATEGORIE BETONTECHNOLOGIE

De Pont de la République in het Franse Montpellier is genomineerd vanwege de in Nederland vervaardigde prefab pijlers\kolommen in schoon beton. De toepassing van ultra-hogesterktebeton, een bijzondere productietechniek met complexe bekistingen en een verharding in een stoomruimte zorgden voor hoogwaardige elementen in schoon beton en een mooi exportproduct. De prijs in deze categorie ging naar het I/O-gebouw Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De toepassing van ultrahogesterktebeton, een bijzondere productietechniek met complexe bekistingen en een verharding in een stoomruimte zorgden voor hoogwaardige elementen in schoon beton en een mooi exportproduct.

dec 05 06

dec 05 07

Vlotwateringbrug/Vleermuisbrug, Monster
Opdrachtgever Gemeente Westland
Architect Next architects, Amsterdam
Constructeur Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Aannemer Kroes Aannemingsbedrijf BV, Maasland

dec 05 09 dec 05 08
ARCHITECTENPRIJSVRAAG

Een andere brug die op geheel andere gronden onlangs in de prijzen viel, is de Vlotwateringbrug in Monster. Deze brug is bekroond met de ‘ARC15 Detail‘, een prijs van het tijdschrift De Architect in de categorie detaillering. De brug is de prijs toegekend vanwege de uitstekende detaillering, benodigd om onderdak te kunnen bieden aan diverse soorten vleermuizen. Niet voor niets staat de brug bekend als de Vleermuizenbrug. De constructie bestaat uit een betonnen, boogvormige plaat die 25 meter overspant. De massa van het beton vormt een stabiel en aangenaam klimaat voor vleermuizen. De brug heeft drie ruimtes die slaapplaats bieden voor verschillende vleermuissoorten: aan de noordzijde dient het landhoofd als winterverblijf; daarnaast zijn het dek en de stenen balustrade geschikt gemaakt voor het
verblijf van vleermuizen tijdens de zomer.
En nu maar weer uitkijken naar de resultaten van de Nationale Staalprijs in oktober 2016.

Download hier het artikel in pdf-formaat logo pdf