ir. Syb van Breda, architect BNAsep 02 01

De Roombrug vormt een laagdrempelige verbinding tussen de Vinexwijk Roomburg aan de oostelijke zijde van het Rijn Schie kanaal en het centrum van Leiden aan de westelijke zijde. De aansluiting aan de centrumzijde is kloek. Een brede aanbrug verankert de brug in de omgeving, die hier gekenmerkt wordt door grootschalige elementen: de weg langs het kanaal, een flatgebouw en de rotonde waar de brug op aansluit. De aansluiting aan de Roomburgzijde is heel subtiel: de aanbrug rust schrijlings op de kleinschalige dijk ter plekke. De brug is een eenduidig object: visuele hinderlijkheden zoals bewegingswerken, lantarenpalen en slagbomen zijn zorgvuldig “weggedetailleerd”. Het geheel resulteert in een aangename, bijna lome, asymmetrische opbouw die zich moeiteloos verheft boven het ruige, aan de langsschampende schepen blootgestelde remmingwerk.

Projectgegevens:

Opdrachtgever:    Gemeente Leiden 
 Disciplines Royal Haskoning:    
  Ontwerpteam:   ir. Jorge Moura, architect BNA
     ir. René Rijkers, architect BNA
   Constructief ontwerp  ir. Syb van Breda, architect BNA

 
Download hier het artikel in pdf-formaat logo pdf