Een impressie over een succesvolle 6e bruggendag.

IMG 3860 Lindy Molenkamp Opening Bruggendag 2019
Door dagvoorzitter Lindy Molenkamp Bsc, Directeur Wegen en Kanalen Provincie Overijssel, lid Road Map Bouwagenda Bruggen en Sluizen, lid Kernteam Stroomversnelling Bruggen en bestuurslid van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders.
IMG 3870 Jan van t Hof Ga voor kwaliteit
Door Jan van ’t Hof, hoofd afdeling monumenten en collecties van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
Nederland telt ruim 63.000 rijksmonumenten waaronder 500 bruggen. Naast enkele grote rivierbruggen als de Waalbrug in Nijmegen en De Hef in Rotterdam, betreft het vooral kleinere bruggen over kanalen en grachten. Waarom zijn bruggen aangewezen als monument en wat zijn de praktische gevolgen van die monumentenstatus voor het gebruik en beheer? Naast antwoord op die vragen geeft de Rijksdienst zijn visie op het behoud van die bruggen voor de toekomst. Kwaliteit in planopzet en uitvoering zijn daarbij van groot belang. Klik hier voor PDF
IMG 3894 Edwin Megens Het uitdagende van Bruggen; het moeten wel Kunstwerken blijven
Door Edwin Megens, Architect bij StudioSK-Movares en voorzitter van het Platform Fiets+Voetbruggen.
Een beschouwing over de uitdagingen, waar architecten zich voor zien geplaatst. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat de grote uitdagingen naar de toekomst op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en versnelling, naast innovatieve technische kwaliteit óók een hoogwaardige beeldkwaliteit blijft opleveren. Klik hier voor PDF
IMG 3914 Frederieke Knopperts Duurzaamheid en circulair bouwen
Door Frederieke Knopperts Msc, Programmamanager Circulaire Economie Rijkswaterstaat.
Klimaatverandering en uitputting van onze grondstoffen leiden er toe, dat we op een revolutionair andere wijze moeten nadenken over de inrichting van onze leefomgeving, waaronder de te ontwerpen, de te bouwen en de te beheren bruggen. Klik hier voor PDF
IMG 3926 Dirk Rinze Visser Hoe ver zijn wij van Genua verwijderd
Door Dirk Rinze Visser van Buro Happold, Verenigd Koninkrijk
Hoewel de oorzaak van het instorten van de Morandibrug nog in onderzoek is, kunnen er wel lessen worden getrokken uit deze catastrofe. Aan de hand van Genua en een aantal bijna ongelukken in het VK, zal een internationaal perspectief op structurele veiligheid worden geïllustreerd met voorbeelden uit het verleden, heden en toekomst. Klik hier voor PDF
IMG 3942 Koene Talsma

Vervangingsopgave en de Bouwagenda
Door ir. Koene Talsma, lid Taskforce Bouwagenda en voormalig lid Raad van Bestuur Dura Vermeer
Waar staan we twee jaar na de start van de Bouwagenda en wat zijn de huidige inzichten met betrekking tot de urgentie van de vervangingsopgave ten aanzien van bruggen. Klik hier voor PDF

 

IMG 3965 Henrik Hooimeijer

De opgave voor Rijkswaterstaat
Door ir. Henrik Hooimeijer, Directeur Techniek GPO, Rijkswaterstaat
Op welke wijze heeft Rijkswaterstaat de vervangingsopgave opgepakt en tot welke inzichten heeft dit geleid voor de programmering van nieuwbouw en beheer van bruggen. Klik hier voor PDF

 

IMG 3968 Fred Westenberg Bruggenstichting in beweging
Door Fred Westenberg, voorzitter van de Nederlandse Bruggenstichting.
Met onder meer de presentatie van het studieboek “Bruggen basiskennis voor civiel technici”, de oprichting van het Jongeren Platform en het platform Brugbeheerders ontmoeten Brugbeheerders (BBOBB). Klik hier voor PDF
 • IMG_3853_zaal
 • IMG_3854_zaal
 • IMG_3860_Lindy_Molenkamp
 • IMG_3870_Jan_van_t_Hof
 • IMG_3894_Edwin_Megens
 • IMG_3905_Jan_en_bezoekers
 • IMG_3908_bezoekers_uit_Groningen
 • IMG_3910_bezoeker_met_boek
 • IMG_3914_Frederieke_Knopperts
 • IMG_3926_Dirk_Rinze_Visser
 • IMG_3942_Koene_Talsma
 • IMG_3965_Henrik_Hooimeijer
 • IMG_3968_Fred_Westenberg
 • IMG_3975_Peter_Vijn
 • IMG_4800_Large
 • IMG_4817_Large
 • IMG_4827_Large
 • IMG_4842_Large
 • IMG_4860_Large
 • IMG_4875_Large
 • IMG_4886_Large
 • IMG_4898_Large
 • IMG_4909_Large
 • IMG_4916_Large
 • IMG_4917
 • IMG_4922_Large
 • IMG_4928_Large