De Nederlandse Bruggenstichting is gehuisvest in het kantoorgebouw van Rijkswaterstaat in Rijswijk.
Adres: Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.: 06-288 19 650

Het kantoor ligt op 2 minuten loopafstand van NS-station Rijswijk en is ook goed te bereiken met de bus en de tram.

Ciska Klooster (secretariaat)
Mailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

ANBI-gegevens

De Bruggenstichting is Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en donaties aan de Nederlandse Bruggenstichting zijn aftrekbaar voor de belasting.

BTW nummer: NL 8012 14 646 B01
IBAN: NL82 INGB 0000 0589 75
KvK nummer: 41146639

 

 route

 

Het Platform Fiets + Voetbruggen van de Nederlandse Bruggenstichting organiseert op 12 november 2020 in Amersfoort het 6de Symposium Fiets- en Voetbruggen en wil u graag de gelegenheid geven een presentatie te verzorgen. Wij nodigen u hierbij uit tot het doen van een voorstel daartoe.

Opzet van het symposium:

  -    inhoudelijke presentaties van opdrachtgevers, architecten, constructeurs, aannemers, enz.

  -    na elke voordracht is er gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen
  -    elk onderwerp over fiets-voetbruggen mag aan bod komen, mits kennisoverdracht leidend is

De Nederlandse Bruggenstichting is bezig met het opzetten van een Bruggenlexicon. Klik hier om de voortgang te zien.

 • IMG_5845
 • IMG_5846
 • IMG_5848
 • IMG_5852
 • IMG_5853
 • IMG_5858
 • IMG_5859
 • IMG_5860
 • IMG_5861
 • IMG_5862
 • IMG_5863
 • IMG_5867
 • IMG_5869
 • IMG_5870
 • IMG_5871
 • IMG_5872
 • IMG_5873
 • IMG_5876
 • IMG_5878
 • IMG_5879
 • IMG_5880
 • IMG_5881
 • IMG_5882
 • IMG_5884
 • IMG_5885
 • IMG_5886
 • IMG_5889
 • IMG_5891
 • IMG_5892
 • IMG_5893
 • IMG_5896
 • IMG_5898
 • IMG_5900
 • IMG_5905
 • IMG_5906
 • IMG_5908
 • IMG_5910
 • IMG_5911
 • IMG_5912
 • IMG_5913
 • IMG_5914
 • IMG_5916
 • IMG_5918
 • IMG_5919
 • IMG_5920
 • IMG_5921
 • IMG_5922
 • IMG_5924

Bij de Bruggenstichting is vanzelfsprekend veel kennis aanwezig over bruggen en bruggenbouw.

Allereerst bij de medewerkers, waarvan de meesten met pensioen zijn en dus beschikken over een lange en veelzijdige ervaring op het gebied van bruggenbouw, onderhoud, beheer, etc.

En verder bezitten we een uitgebreid informatiecentrum en een bibliotheek met meer dan 1800 boeken en uitgaven voornamelijk over historische bruggen(bouw) en aanverwante onderwerpen.

Bovendien hebben we een uitgebreid foto- en filmarchief en zelfs een collectie bruggen op ansichtkaarten.

De Bruggenstichting is een materiaal onafhankelijk en niet commercieel kenniscentrum dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen, alsmede het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen, mede op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zowel voor wat betreft totstandkoming als instandhouding.

Het bestuur van de Bruggenstichting bestaat uit de volgende leden:

• Voorzitter: Fred Westenberg
• Secretaris: Dick Schaafsma
• Penningmeester: Jan-Willem Warner
• Leden: Bert Hesselink, Beate Vlaanderen, Pjotr Mak en Johan Bolhuis.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor de Bruggenstichting. De bureausecretaris is de enige betaalde medewerker (op part-timebasis). Alle overige medewerkers (inclusief de bestuursleden) zijn vrijwilligers. Zij ontvangen op verzoek een tegemoetkoming in gemaakte reis- en verblijfskosten.

Ereleden

De stichting heeft een drietal "ere-leden". Deze mensen hebben een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan onze stichting.

H.(Hein) P. Klooster
Hein Klooster was één van de oprichters van de Bruggenstichting in 1992. Veertien jaar lang maakte hij deel uit van het bestuur, waarvan een groot aantal jaren als secretaris, waarbij hij de stichting in belangrijke mate
organisatorisch vorm gaf. Daarnaast trad hij in 1997 toe tot de redactie van ons tijdschrift, waarvan hij tot op heden deel uitmaakt en gedurende vele jaren (van 1998 tot 2014) als hoofdredacteur.

G.J. (Gert Jan) Luijendijk
Gert Jan Luijendijk is vanaf maart 2006 t/m 2022 bestuurslid geweest. Hij heeft zijn bijdrage geleverd voor het maken van diverse boeken en is actief als fotograaf binnen de stichting, Hij heeft talloze foto's gemaakt tijdens de bijeenkomsten en doet dat nog steeds.

 J. (Jan) de Boer
Jan de Boer is bestuurslid geweest van 2010 tot en met 2022. Vier grote projecten hebben je bestuurschap bij de Bruggenstichting gekenmerkt: Allereerst de realisatie van het boek de Nederlandse Brug.  Ten tweede de jaarlijkse organisatie van het symposium Fiets- en Voetbruggen. Ten derde het uitgeven van het boek Bruggen over de Maas.  Na vele jaren praten, rekenen en budgetteren kwam het boek in december 2021 uit onder de naam “Van Bron naar Zee”. Tenslotte stak je de handen uit de mouwen voor de circulaire economie binnen de Nationale Bruggenbank. Bovendien heb je jaren lang het penningmeesterschap gehad. Het bestuur van de Nederlandse Bruggenstichting heeft gemeend dat deze zaken zo bijzonder zijn dat we ze niet zomaar voorbij mogen laten gaan. Daarom hebben we Jan de boer erelid van de Nederlandse Bruggenstichting gemaakt.

Doelstelling Bruggenstichting
In de statuten van de stichting d.d. 17 mei 2011 is de doelstelling omschreven als:
-    het bevorderen van kennis over bruggen,
-    het inventariseren en documenteren van bruggen,
-    het meewerken aan behoud en beheer van bruggen in Nederland.

Verleden en toekomst
De Bruggenstichting heeft zich sinds haar oprichting in 1992 vooral bezig gehouden met het beschrijven van het erfgoed aan bruggen in Nederland vanaf 1800 tot ongeveer 2000, bruggen van verschillende materialen en voor verschillende functies.
Een serie boekwerken zagen als gevolg van die beschrijvingen het licht. In de loop der jaren zijn van een groot aantal bruggen allerlei gegevens verzameld en gearchiveerd. Waardoor veel kennis over het ontwerpen en bouwen van bruggen is vastgelegd en in principe beschikbaar is gekomen voor geïnteresseerden. Een aantal gegevens kunnen on-line kosteloos worden geraadpleegd. Het voorgaande is tot stand gekomen door de niet aflatende ijver van het bestuur en de honoraire medewerkers (vrijwilligers) van de Bruggenstichting, die hun in de beroepspraktijk opgedane ervaring hebben ingebracht.

Om te zorgen dat de Bruggenstichting ook in de toekomst nog voldoet aan de eisen van deze tijd, is dit beleidsplan opgesteld.
De Bruggenstichting is een professionele organisatie. Bestuursleden en medewerkers zijn voor het merendeel deskundigen, die op het gebied van bruggen in de beroepspraktijk hebben gewerkt.

Missie van de Bruggenstichting
De Bruggenstichting is een onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen.

Toekomst
De Bruggenstichting streeft naar betere herkenbaarheid en verdere professionalisering, maar ook naar meer participatie van ook jongere deskundigen, die (nog) werkzaam zijn in de beroepspraktijk, in bestuur en in projecten.

De Bruggenstichting zal zich inzetten voor het behoud van het bruggenerfgoed van cultuur- historische waarde inclusief de documentatie van dit erfgoed. Dit betekent ook dat adviezen gevraagd en ongevraagd kunnen worden gegeven aan belanghebbenden.

De Bruggenstichting zal zich inzetten voor het vastleggen van kennis over het ontwerpen en bouwen van bruggen in de meest ruime zin, alsmede voor de overdracht van relevante en ‘’state of the art’’ kennis, op de daartoe geëigende wijze, ten behoeve van het onderwijs en/of de beroepspraktijk.

De Bruggenstichting wil een (onpartijdig) platform bieden voor de beroepspraktijk en andere belanghebbenden voor onderwerpen, inclusief huidige en toekomstige ontwikkelingen, op het gebied van het ontwerpen plus het bouwen en onderhouden van bruggen. Waar nodig zal worden samengewerkt met andere partijen.

Actieplannen
1.    De Bruggenstichting meer herkenbaar en meer zichtbaar maken, in en ook buiten de ‘’bruggenwereld’’;
2.    Het organiseren van een jaarlijkse “Bruggendag”;
3.    Het organiseren van een jaarlijks symposium Fiets- en Voetbruggen;
4.    Meer aandacht besteden aan de behoeften van het onderwijs op het gebied van bruggen;
5.    Beroepsbeoefenaren (meer) interesseren voor ons werk;
6.    Het tijdschrift Bruggen (4 x per jaar) een grotere verspreiding geven door aanpassing van de inhoud en vormgeving;
7.    Website eigentijds maken;
8.    Overdragen van kennis en informatie van bruggen aan het onderwijs (studerenden) en de beroepspraktijk (beroepsbeoefenaren);
9.    Bijdragen aan de kwaliteit van bruggen betreffende functionaliteit in samenwerking met de beroepspraktijk (o.a ''Best Practice’’).

Jaarlijkse activiteiten
Jaarlijks wordt een Bruggendag en een excursie naar een relevante bruggenproject georganiseerd. Vier keer per jaar verschijnt het tijdschrift Bruggen. Voor de leden van de Raad van Advies worden jaarlijks twee bijeenkomsten op locatie georganiseerd. Tevens wordt jaarlijks een symposium over fiets- en voetbruggen georganiseerd.

Agenda 28 05

Kennisbijeenkomst Marktvisie en Inkoopstrategie Circulaire Viaducten en Bruggen
Tijd: 12:30 tot 13:30 uur
Bijeenkomst: Online
Meer informatie

Agenda 02 07

Leernetwerkbijenkomst #2 Circulaire Viaducten en Bruggen (LIVE)
Tijd : 09:00 tot 13:30 uur
Bijeenkomst: LEF Future Center (Gebouw Westraven Rijkswaterstaat)
Meer informatie

Agenda 14 11

Symposium Fiets+Voetbruggen
Tijd: 12.00 - 18.00 uur
Villa Jongerius Utrecht

 

 

Met ingang van 1 november 2020 is de heer Harm Telder niet meer betrokken bij de Nederlandse Bruggenstichting. De bestuursleden zullen de vertegenwoordiging van de heer Telder in de verschillende overleggen overnemen. Algemene zaken betreffende de Nederlandse Bruggenstichting blijven bij het secretariaat liggen. Voor vragen over de vertegenwoordiging in projecten en/of het bureau van de Nederlandse Bruggenstichting kunt u terecht bij de heer Heico de Lange, secretaris. Zijn emailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Bruggenstiching is gevestigd in het gebouw van Rijkswaterstaat aan de Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk.

404
Pagina niet gevonden

De pagina die u zoekt is verplaatst of verwijderd.

Ga naar onze homepage