Wij hebben een vacture voor:
Hoofdredacteur (m/v) voor het
kwartaalblad BRUGGEN van de Bruggenstichting.

Het Bestuur van de Bruggenstichting zoekt hiervoor iemand met
• een afgeronde HBO- of TU-opleiding Civiele Techniek;
• affiniteit met bruggen, viaducten, aquaducten, ecoducten, en aanverwante constructies in ontwerp, uitvoering en onderhoud;
• een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• gevoel voor lay-out en vormgeving;
• feeling voor het uitvoeren van secretariële werkzaamheden en voorzitten van redactievergaderingen;
• goede contactuele eigenschappen om een netwerk van ‘contactpersonen in het veld’ te onderhouden.

 

Dit is de officiële website van de Nederlandse Bruggenstichting (kortweg Bruggenstichting). Op deze website informeren wij je over onze boeken (analoog en digitaal), bijeenkomsten, symposia, activiteiten en ontwikkelingen rondom inhoudelijke thema’s. De redactie van deze website doet haar uiterste best om de informatie actueel en juist te houden. Mis je informatie of kom je onjuiste of verouderde informatie tegen? Dan horen wij dit graag via ons algemene e-mailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Algemeen

Op hoofdlijnen voldoet deze website aan de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid, met name wat betreft de bruikbaarheid en het gestructureerd aanbieden van informatie voor gebruikers. Het kan gebeuren, dat je in bepaalde (minder gangbare) browsers, in een enkel geval, verminderde toegankelijkheid ervaart of dat de lay-out niet is, zoals bedoeld.

Maatregelen

De Bruggenstichting streeft ernaar, dat deze website volledig aan de genoemde Europese richtlijn voldoet. Er zijn echter praktische situaties, waarin dit niet het geval zou kunnen zijn.

De Bruggenstichting kan niet garanderen dat alle pdf-bestanden op de website aan de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid voldoen. De oorzaak hiervan is, dat de Europese richtlijn hoge eisen stelt aan pdf-bestanden en het beschikbaar maken van al deze bestanden onevenredig veel tijd en geld zou kosten.

Verzoek indienen voor toegankelijke informatie

Kun je bepaalde bestanden niet lezen? Neem dan contact op met de Bruggenstichting (zie het eerdergenoemde algemene e-mailadres).  Geef in je e-mail duidelijk aan, om welk bestand het gaat en waar je de informatie voor nodig hebt.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring:

 • Verwijzingen naar externe digitale producties.
 • Verwijzingen naar YouTube.
 • Verwijzingen naar Twitter.
 • Verwijzingen naar LinkedIn.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid te bevorderen:

 • We hebben bij de bouw van de website de voor de overheid geldende functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen webrichtlijnen) laten implementeren door onze websitebouwer.
 • Interne controle vóór publicatie: de webredactie toetst vóór publicatie zo veel mogelijk alle content inclusief nieuwe pdf-bestanden op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je ondanks alle maatregelen, die de Bruggenstichting heeft genomen, een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, stuur dan een e-mail naar de Bruggenstichting (zie het eerdergenoemde algemene e-mailadres). We kunnen je het beste helpen als je het volgende aangeeft:

 • De webpagina, waarop je een toegankelijkheidsprobleem ervaart.
 • Een korte omschrijving van het probleem.
 • Je contactgegevens.

Je ontvangt binnen 5 werkdagen een antwoord. De Bruggenstichting onderzoekt het probleem en koppelt vervolgens aan je terug hoe we de informatie voor jou toegankelijk kunnen maken.

Tijdens vakantieperioden is er vaak een beperking in het aantal beschikbare vrijwilligers. Daardoor kan een reactie soms iets langer op zich laten wachten.

Wijzigingen aan deze verklaring

We behouden ons het recht voor om deze verklaring over de toegankelijkheid te wijzigen. Doen we dit, dan vertellen we dat natuurlijk op onze website.

Laatste update: 31 mei 2020

Doelstelling

De doelstelling van de Nederlandse Bruggenstichting is onder meer het bevorderen en behouden van de kennis over Nederlandse bruggen en bruggen in het buitenland, die met Nederlandse inbreng zijn gebouwd. Sinds 1993 verzorgt de NBS een periodiek informatieblad. De eerste negen jaar in de vorm van een nieuwsbrief, het NBS-Nieuws. Met ingang van het jaar 2002 is dit nieuwsblad omgezet in een tijdschrift met de naam ‘BRUGGEN’. Dit blad is bedoeld voor technici en andere mensen, die uit professionele en of geschiedkundige interesses hun kennis over bruggen willen voeden. Omdat de Nederlandse Bruggenstichting deze kennis ook aan een breed publiek wil voorleggen, moet de informatie over het algemeen breed toegankelijk zijn, al zal in regelmatig zowel de uitvoeringstechniek als een relevante theoretische beschouwing niet worden geschuwd.

Doelgroepen

‘BRUGGEN’ is bedoeld voor
- de begunstigers van de Nederlandse Bruggenstichting
- de leden van de Raad van Advies en hun vertegenwoordigers
- documentatieafdelingen van rijksinstellingen
- overheidsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen
- ingenieursbureaus
- architecten(bureaus), die zich met bruggenbouw bezig houden
- bedrijven, die zich met bruggenbouw bezig houden
- onderwijs (universitair, HBO en MBO)
- alle mensen, die belangstelling hebben voor bruggen

Inhoud en vormgeving

De inhoud bevat artikelen van allerlei aard, zoals
- Beschrijvingen van historische bruggen of renovaties daarvan
- Artikelen over nieuwe bruggen, het ontwerp en de uitvoering
- Theoretische artikelen, zoals berekeningen en normering, e.d.
- Relaties van bruggen met (schilder)kunst
- Nieuws over de Nederlandse Bruggenstichting
- Berichten en boekbeschrijvingen
De artikelen zijn doorgaans beknopt van omvang. Projecten worden niet uitputtend beschreven. In plaats daarvan worden bijzonderheden uit het project belicht, die de doelgroep zullen interesseren.
De vormgeving vergroot de aantrekkelijkheid van de inhoud. Ze structureert de inhoud op een wijze, die de leesbaarheid vergroot en versterkt de toegankelijkheid van de informatie. Aan foto’s en tekeningen worden daarom hoge eisen gesteld.
Op deze website laten we op de pagina “Inhoud bruggen” zien wat er in de laatstverschenen nummers heeft gestaan en zodra dit bekend is, lichten we vast een tipje van de sluier op van de inhoud van het komende nummer.
Op de website vindt u tevens de registers van alle verschenen artikelen in het NBS Nieuws en ‘BRUGGEN’.

De redactie

De redactie bestaat uit een aantal redacteuren, die de verschillende interessegebieden vertegenwoordigen.
De redactie bestaat momenteel uit de volgende personen:
Jan Arends
Michel Bakker
Elisabeth van Blankenstein
Thijmen Jaspers Focks
Fred van Geest
Wils van Soldt
Ciska Klooster, administratieve ondersteuning

De redactie is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kopij

De kopij dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer van de inzender. Inzendingen kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
Inleverdata voor kopij:
15 februari - maart nummer
15 mei  - juni nummer
15 augustus - september nummer
15 november - december nummer

Abonnementen

Het blad verschijnt viermaal per jaar. (maart, juni, september, december)
Begunstigers van de NBS ontvangen het blad gratis. U wordt begunstiger voor minimaal € 39,50 incl. btw. per jaar voor particulieren en € 135,- incl. btw. voor bedrijven en instellingen.
Kijk voor de overige prijzen op Begunstiger worden.
U kunt ook losse nummers bestellen bij het bureau van de Nederlandse Bruggenstichting, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze kosten € 12,50 per stuk incl. btw. en verzendkosten.

{modal images/bruggen/zeelandbrug.jpg|title=Zeelandbrug}zeelandbrug-mini{/modal}

Programma met presentaties en foto's

12.00     Ontvangst met koffie en broodje

12.45     Opening 
Door Edwin Megens en Joris Smits
Edwin is voorzitter van het Platform Fiets+Voetbruggen en architect bij StudioSK-Movares.
Joris is ook dit jaar dagvoorzitter van het Platform Fiets+Voetbruggen en is partner/architect bij Ney & Partners Nederland en universitair hoofddocent ‘Bridge Design’ aan de TU Delft.

Op 19 april 2001 is de Raad van Advies (RvA) opgericht.
De Bruggenstichting streeft er op termijn naar om in elk van de 6 doelgroepen (overkoepelende instanties, opdrachtgevers, aannemers, fabrikanten, ingenieursbureaus en toeleveranciers) minimaal 5 bedrijven per doelgroep als lid te hebben.
Op deze wijze ontstaat een Raad van Advies, die met gezag over verschillende brug onderwerpen kan discussiëren.
De Raad van Advies is leidend in de toekomstige planvorming van de Bruggenstichting.

De leden van de Raad van Advies zijn:

Opdrachtgevers:  
prorail

 

Prorail

RWS Logo RWS
DIVV Dienst IVV Amsterdam
Aannemers:  
mobilis Mobilis TBI infra 
Ingenieursbureaus:  
Arup ARUP NL
FiberCore FiberCore
Iv Infra

Iv-Groep

 

Movares Movares NL
westenberg Ingenieursbureau Westenberg 
JansonBridging Janson Bridging

De Nederlandse Bruggenstichting (kortweg Bruggenstichting) respecteert ieders privacy. Persoonlijke informatie die je via deze website met ons deelt, behandelen we vertrouwelijk. En bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het delen van persoonsgegevens met de Bruggenstichting is niet verplicht. Het grootste deel van de informatie op de website van de Bruggenstichting is te lezen zonder dat je persoonsgegevens met ons deelt. Voor het gebruikmaken van een aantal diensten van de Bruggenstichting is het invoeren van je persoonsgegevens echter noodzakelijk.

Soorten gegevens

Bij het aanmelden als begunstiger van de Bruggenstichting vragen we de volgende gegevens:

 • De naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt. Ben je particulier, dan hoef je dit uiteraard niet in te vullen.
 • De naam van jou als contactpersoon van het bewuste bedrijf of organisatie. Ben je particulier, dan je eigen naam.
 • Je e-mailadres en andere contactgegevens, zodat we zowel jaarlijks de factuur als ook het blad Bruggen (deze laatste 4x per jaar) naar jou of via jou naar het bedrijf of organisatie waarvoor jij werkt, toe kunnen sturen. Daarnaast ontvang je via je e-mailadres onder andere uitnodigingen tot het bijwonen van door de Bruggenstichting georganiseerde evenementen.

De Bruggenstichting slaat alle persoonsgegevens op in een database en bewaart deze zolang je een begunstiger van ons bent. Wanneer je je geen begunstiger meer wilt zijn, versturen we direct geen e-mailings meer aan je, tenzij jij expliciet hiervoor toestemming aan ons geeft om dit laatste wel te blijven doen.  Om de 18 maanden schonen we ons bestand op en worden jouw gegevens definitief verwijderd, met uitzondering van je e-mailadres, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Bij het aanmelden voor evenementen (bijeenkomsten, symposia en activiteiten) van de Bruggenstichting vragen we je naar:

 • De naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt. Ben je particulier, dan hoef je dit uiteraard niet in te vullen.
 • Je e-mailadres en andere contactgegevens, zodat we de factuur naar jou of naar het bedrijf of organisatie waarvoor jij werkt, toe kunnen sturen. Daarnaast ontvang je via je e-mailadres uitnodigingen tot het bijwonen van door de Bruggenstichting georganiseerde evenementen.
 • Je relatie tot de Bruggenstichting in verband met het bepalen van de van toepassing zijn entreeprijs.

Bij het aanschaffen van boeken, zowel analoog als digitaal in onze webshop, hebben we de volgende gegevens van je nodig:

 • De naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt. Ben je particulier, dan hoef je dit uiteraard niet in te vullen.
 • De naam van jou als contactpersoon van het bewuste bedrijf of organisatie. Ben je particulier, dan je eigen naam.
 • Je e-mailadres en andere contactgegevens, zodat we zowel de factuur alsook de bestelling naar jou of via jou naar het bedrijf of organisatie waarvoor jij werkt, toe kunnen sturen. Daarnaast ontvang je via je e-mailadres uitnodigingen tot het bijwonen van door de Bruggenstichting georganiseerde evenementen.

Aan- of afmeldingen van het begunstigerschap en evenementen alsook meldingen voor het aankopen van boeken komen terecht in onze centrale mailbox (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Dit geldt ook voor vragen en suggesties met betrekking tot de Bruggenstichting. Alle e-mails bewaren wij maximaal 3 maanden, tenzij het voor een goede afhandeling nodig is deze langer te bewaren. In dat geval wordt de e-mail pas verwijderd, zodra deze geen praktische waarde meer heeft.

De Bruggenstichting verstrekt zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden. Een uitzondering hierop zijn de adresgegevens, die wij doorgeven voor het verwerken en verzenden van het blad Bruggen bij de drukkerij. 

Webshop

Wij bewaren alle gegevens van gedane bestellingen in onze webshop gedurende een periode van 7 jaar om aan de vereisten van de Belastingdienst te voldoen. Dit is een wettelijke verplichting, waaraan wij niets kunnen doen.

E-mailings

Wanneer wij een evenement houden, versturen wij per e-mail een uitnodiging in de vorm van een nieuwsbrief aan potentiele belangstellenden. Dit gebeurt minimaal driemaal per jaar. Wil je van ons geen e-mailings (meer) ontvangen, kan je je afmelden op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Cookiegebruik

De website van de Bruggenstichting maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Cookies blijven op je computer staan, totdat je ze verwijdert of totdat de looptijd verstreken is.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor, dat onze website goed werkt.  Vertrouw je het toch niet, dan kun je via je browser dit soort cookies uitzetten. Het kan dan gebeuren dat sommige functies van de website minder goed werken. Daar kunnen we helaas niets aan doen.

Analyserende cookies

De website van de Bruggenstichting maakt geen gebruik van analyserende cookies.

Cookies van derden

Op onze site zijn buttons opgenomen waardoor je via zogenaamde hyperlinks (een stukje code om naar een website te kunnen gaan) op de sociale netwerken terechtkomt, zoals Twitter en LinkedIn, waar wij als Bruggenstichting aan deel nemen. Wanneer je dat doet, worden cookies van deze media geplaatst op jouw computer. Daar hebben wij geen invloed op. Meer informatie over cookies van derden? Lees dan de privacy- en cookieverklaring van de betreffende partijen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als je wilt kun je ons altijd vragen welke gegevens we van je opgeslagen hebben. Stuur hiervoor een e-mail naar ons algemene e-mailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wanneer het door de Bruggenstichting verstrekte overzicht onjuistheden bevat, gebruik dan ditzelfde e-mailadres om je gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen aan het privacy statement

We behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Doen we dit, dan vertellen we dat natuurlijk op onze website.

Laatste update: 2 juni 2020

Datum uitgifte 30 maart 2015.

Onderwerp

Het postzegelvel Bruggen in Nederland besteedt aandacht aan tien markante naoorlogse bruggen in Nederland: de HSL-brug Moerdijk, de Ehzerbrug in Almen, de Kolenhavenbrug in Delft, de Tuibrug in Heusden, de Zouthavenbrug in Amsterdam, de Jan Waaijerbrug in Zoetermeer, De Oversteek in Nijmegen, de Zeelandbrug over de Oosterschelde, de Hanzeboog in Zwolle en de Nesciobrug in Amsterdam. Zeven van de tien bruggen komen voor in het boek De Nederlandse brug, 40 markante voorbeelden, een uitgave van de Nederlandse Bruggenstichting.

Aanvrager

De uitgifte van het postzegelvel Bruggen in Nederland is een initiatief van PostNL in nauwe samenwerking met de Nederlandse Bruggenstichting. De Bruggenstichting heeft onder meer als doel het bevorderen van de kennis over Nederlandse bruggen en bruggenbouw, zowel uit het verleden als in het heden.

Ontwerp

Het postzegelvel Bruggen in Nederland telt tien postzegels voor Nederland 1. Op het velletje staan tien bruggen op even zoveel postzegels beeldvullend afgebeeld. Negen van de gebruikte foto’s zijn kleurenfoto’s, de tiende is zwart-wit. Vijf van de afbeeldingen lopen door op de velrand. Op elke postzegel is in een hoek een rechthoekig wit vlak uitgespaard waarbij de naast elkaar liggende vlakken samen weer een nieuw rechthoekig vlak vormen. In deze witte vlakken is de aanduiding Nederland en het jaartal 2015 opgenomen, met de sorteerhaak. Op de velrand staat de naam van de brug vermeld, met het jaar waarin de brug in gebruik is genomen. Het gebruikte font is de DTL Prokyon Condensed van de Dutch Type Library, ontworpen door Erhard Kaiser (1997). De waardeaanduiding 1 in diapositief is getekend door de ontwerpers. Het postzegelvel Bruggen in Nederland werd ontworpen door Bockting Ontwerpers uit Amsterdam.

Bestellen

Dit is niet meer mogelijk.

Bruggen velcmyk

 

Van de mooiste foto’s uit het boek De Nederlandse Brug is een serie van 12 posters gemaakt.
Samen geven ze een aardig beeld van de illustraties in het boek, zodat er een kleine tentoonstelling mee kan worden gemaakt.

In kantoorgebouwen, presentatieruimten en bibliotheken zullen ze niet misstaan. Het formaat is 100 x 70 cm. en ze zijn geplakt op 5 mm. kunststof panelen.
De posters zijn voor liefhebbers te koop, maar als u de posters wilt lenen voor een beperkte periode is dat ook mogelijk.

U zult ze dan wel op moeten komen halen. Stuur een email voor nadere info aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bontebrug Dokkum (links) Ecoduct de Borkeld Rijssen (rechts)

Ehzerbrug Almen (links) Kleinpolderplein Rotterdam (rechts)

Erasmusbrug Rotterdam (links) Hefbrug over de Gouwe (rechts)

Koornbrug Leiden (links) Muiderspoorbruggen Weesp (rechts)

Martinus Nijhoffbrug Zaltbommel (links) Stichtsebruggen Huizen (rechts)

Waalbrug Nijmegen (links) Sint Servaasbrug Maastricht (rechts)

Het Platform Fiets+Voetbruggen is in 2014 door de Bruggenstichting opgericht. Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van Fiets+voetbruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het integrale ontwerpproces in samenwerking met alle betrokken partijen.

PlatformBruggen logoDe komende jaren vervangt en renoveert Nederland honderden bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Veel daarvan zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 en dringend toe aan een opknapbeurt. Dit speelt bij gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat. Dit samen maakt het tot de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis. Een enorme klus waarbij samenwerken, kennis delen en innovaties versnellen belangrijker zijn dan ooit om Nederland ook in de komende jaren bereikbaar te houden.

De Bruggenstichting is een materiaal onafhankelijk en niet commercieel kenniscentrum dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen, alsmede het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen, mede op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zowel voor wat betreft totstandkoming als instandhouding.

Het bestuur van de Bruggenstichting bestaat uit de volgende leden:

• Voorzitter: Fred Westenberg
• Secretaris: Dick Schaafsma
• Penningmeester: Jan de Boer
• Leden: Bert Hesselink, Jan-Willem Warner, Peter Vijn, Beate Vlaanderen en Pjotr Mak.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor de Bruggenstichting. De bureausecretaris is de enige betaalde medewerker (op part-timebasis). Alle overige medewerkers (inclusief de bestuursleden) zijn vrijwilligers. Zij ontvangen op verzoek een tegemoetkoming in gemaakte reis- en verblijfskosten.

Actieve vrijwilligers gezocht!

De Nederlandse Bruggenstichting heeft tot doel het verspreiden van kennis op het gebied van bruggen, viaducten en fly-overs, de kunstwerken in de infrastructuur van ons land. De activiteiten gaan van het documenteren van bestaande bruggen tot de promotie van nieuwe technieken voor het ontwerpen en bouwen van bruggen. De Stichting heeft een bestuur en een Raad van Advies. In die Raad zitten vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties, die het werk van de Nederlandse Bruggenstichting ondersteunen. De eigenlijke werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht binnen werk- en projectgroepen. Voor de nieuw op te richten werkgroep ‘Tentoonstelling Markante Bruggen’ zijn wij op zoek naar een vijftal actieve vrijwilligers.

Taak werkgroep

Als onderdeel van het project ‘Markante Bruggen in Nederland’ willen we een reizende tentoonstelling ontwikkelen met daarbij een ondersteunende website. De werkgroep krijgt de gelegenheid om het materiaal (mede) te ontwikkelen. De hoofdtaak wordt het beheer van de tentoonstelling, het selecteren van de locaties, het onderhouden van de contacten met de beheerders, de logistiek, het verzorgen van de openingen, enz.

Profiel

U hebt affiniteit met bruggen en bent professioneel actief (geweest) binnen het vakgebied.

Wat bieden we?

Als NBS’er wordt u als vrijwilliger opgenomen in onze gemeenschap. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Naast de activiteiten voor de projectgroep organiseren we jaarlijks een contactbijeenkomst en een excursie. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor evenementen zoals boekpresentaties.

Reageren

Heeft u belangstelling, wilt u dan contact opnemen met het bureau van de Nederlandse Bruggenstichting, Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk, telefoon: 070-3366671.

Nijmegen krijgt langste betonnen 3D-geprinte voetgangersbrug ter wereld

Rijkswaterstaat innoveert en wil ervaring opdoen met de mogelijkheden die 3D-printen biedt voor duurzame en circulaire projecten. Samen met ontwerper Michiel van der Kley is een voetgangersbrug ontwikkeld, die in de zomer van 2019 wordt geplaatst in Nijmegen.

 

 

nat bruggenbank

Als grote opdrachtgevers van infraprojecten hebben gemeente Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat de krachten gebundeld om samen met de Bruggenstichting een onafhankelijke bruggenbank op te zetten, om hergebruik van bruggen voor alle overheden laagdrempelig en toegankelijk te maken.

Klik hier om direct naar de website nationalebruggenbank.nl te gaan.

Dachten we eindelijk af te zijn van koperdieven, blijken ze het nu gemunt te hebben op prijzig roestvast staal in de openbare ruimte. Dieven hebben vorige week de leuningen van voetgangersbrug Einderheide over de nieuwe N69 bij Riethoven gestolen. Aan beide zijden zijn de stangen van roestvast staal (RVS) over een lengte van dertig meter verdwenen. De financiële schade wordt door de provincie op zo'n 25.000 euro geschat.
De leuningen zijn waarschijnlijk in de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 maart met flink geweld van de brug gesloopt. Hoe de vandalen te werk zijn gegaan, is een raadsel. De brug is pas sinds een half jaar open en alleen voor voetgangers toegankelijk. Automobilisten kunnen niet dicht bij de brug parkeren. Waarschijnlijk is het de dieven te doen geweest om de prijs voor het roestvast staal (RVS). Door de oorlog in Oekraïne zijn prijzen voor de verschillende metalen flink gestegen.