Bij een hangbrug brengen de hangkabels de belasting op de brug (en het eigen gewicht van het brugdek) over op draagkabels, die tussen twee torens (pylonen) zijn opgehangen en in landhoofden zijn verankerd. In Nederland zijn (nog) geen hangbruggen gebouwd, aangezien de krachten in de draagkabels zeer groot zijn en daardoor grote horizontale krachten op de landhoofden worden uitgeoefend. Doordat de draagkracht van de bodem in Nederland niet groot is zijn deze landhoofden erg kostbaar. Pas bij zeer grote overspanningen (groter dan 500 meter) zijn deze bruggen aantrekkelijk. In het buitenland zijn vele hangbruggen gebouwd, de bekendste is wel de Golden Gate Bridge in San Francisco. De Akashi-Kaikyobrug in Japan heeft een overspanning van 1991 meter tussen de pylonen en heeft daarmee de grootste overspanning ter wereld.

principe-hangbrug
schema van een hangbrug

Akashi-Kaikyo
De Akashi-Kaikyo brug bij Kobe in Japan.