Balkbrug

Een eenvoudige brug, bestaande uit houten of gewalste stalen balken met daarop een houten dek. Veel toegepast voor landbouwverkeer over smalle sloten. De brug bestaat uit een aantal naast elkaar gelegen balken met daarop het houten dek.

balkbrug-en-trogbrug

schets van een eenvoudige balkbrug bestaande uit stalen liggers met houten dek

 

schets van eenvoudige spoorbrug bestaande uit twee liggers met daarop het spoor

Een eenvoudige spoorbrug, de houten dwarsliggers rusten rechtstreeks op de hoofdliggers. Dit type is ook toegepast zonder dwarsliggers; de oplegstoelen van de rails rusten dan rechtstreeks op de twee hoofdliggers.

schets van een verkeersbrug met verzonken rijvloer

Bij bruggen voor gewoon verkeer kan ter vermindering van de constructiehoogte (dit is de hoogte tussen de onderkant van de brugconstructie en de bovenkant van het rijdek) een verzonken rijvloer worden toegepast. De brug bestaat uit twee hoofdliggers, die boven het wegdek uitsteken en verder dwarsdragers en langsliggers, waarop een betonnen of houten wegdek. Dikwijls werden deze bruggen voorzien van consoles voor fiets- en voetpaden.

schets van doorsnede brug met verzonken rijvloer